Posledná kontrola : 02/02/2023

Neplatný alebo stratený cestovný pas

Koronavírus: Bezpečné obnovenie cestovania

Podľa pravidiel EÚ musia mať všetci cestujúci (vrátane detí) so sebou platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Avšak, ak ste:

krajiny EÚ zaviedli systém, ktorý vám aj v týchto prípadoch pomôže.

Je však vecou každého členského štátu, aby rozhodol, či a/alebo kedy umožní občanom EÚ vstup na svoje územie alebo opustenie svojho územia bez platného cestovného dokladu.

Skontrolujte si presné pravidlá pre krajiny, do/z ktorých cestujete.

Výber štátu

Keďže neexistujú pravidlá EÚ, ktoré upravujú cestovanie bez platných cestovných dokladov, podmienky a postupy sa odlišujú v jednotlivých krajinách (a môžu sa meniť bez upozornenia). Ak ste sa už vydali na cestu a:

Majte na pamäti, že aj keď je v niektorých krajinách povolené opustiť alebo vstúpiť na ich územie bez platného cestovného dokladu, je možné, že ho budete stále potrebovať v krajinách, cez ktoré prechádzate.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: