Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 07/05/2018

Neplatný alebo stratený cestovný pas

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Podľa pravidiel EÚ musia mať všetci cestujúci (vrátane detí) so sebou platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Avšak, ak ste:

 • stratili cestovný pas, alebo vám ho odcudzili,
 • zistili, že vám vypršala jeho platnosť,

krajiny EÚ zaviedli systém, ktorý vám aj v týchto prípadoch pomôže.

Je však vecou každého členského štátu, aby rozhodol, či a/alebo kedy umožní občanom EÚ vstup na svoje územie alebo opustenie svojho územia bez platného cestovného dokladu.

Prečítajte si platné pravidlá a informácie (ak sú dostupné) a/alebo navštívte webové lokality príslušných orgánov krajiny, do alebo z ktorej cestujete :

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Keďže neexistujú pravidlá EÚ, ktoré upravujú cestovanie bez platných cestovných dokladov, podmienky a postupy sa odlišujú v jednotlivých krajinách (a môžu sa meniť bez upozornenia). Ak ste sa už vydali na cestu a:

 • ste v EÚ, najskôr by ste sa mali obrátiť na konzulát alebo veľvyslanectvo svojej krajiny;
 • ak ste mimo EÚ, kde vaša krajina nemá konzulát ani veľvyslanectvo, máte právo na konzulárnu ochranu English od ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.

Majte na pamäti, že aj keď je v niektorých krajinách povolené opustiť alebo vstúpiť na ich územie bez platného cestovného dokladu, je možné, že ho budete stále potrebovať v krajinách, cez ktoré prechádzate.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo