Život a cestovanie
Posledná kontrola: 17/04/2019

Pravidlá a sadzby DPH

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

V EÚ platia štandardné pravidlá pre DPH, v jednotlivých krajinách sa však môžu uplatňovať rôznym spôsobom. Zvyčajne musíte zaplatiť DPH na všetky tovary a služby vrátane predaja konečnému spotrebiteľovi. Môže sa sem zahrnúť každá fáza výrobného procesu, napr. nákup súčiastok, montáž, preprava atď.

Pre spoločnosti so sídlom v EÚ sa DPH účtuje na väčšinu predajov a nákupov v rámci EÚ.

DPH sa neúčtuje pri vývoze do krajín mimo EÚ. V tomto prípade sa DPH platí v krajine dovozu. Budete musieť preukázať, že tovar bol vyvezený do krajiny mimo EÚ.

Pre viac informácií o DPH na vnútroštátnej úrovni vyberte krajinu z tohto zoznamu.

Výber štátu:

 • Slovenskosksk
 • Slovinskosislen
 • Spojené kráľovstvouken
 • Talianskoiten
 • Írskoieen
 • Španielskoesesen
 • Švédskoseen

Ak je vaša firma zaregistrovaná, môžete podať daňové priznania k DPH vo väčšine regiónov v týchto krajinách EÚ:

Výber štátu:

 • Grécko*gr
 • Holandskonlen
 • Litvaltlten
 • Maltamten
 • Maďarsko*hu
 • Nemeckodedeen
 • Portugalsko*pt
 • Poľsko*pl
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinsko*si
 • Spojené kráľovstvouken
 • Talianskoiten
 • Írskoieen
 • Švédskoseen

Hoci sa DPH uplatňuje v celej EÚ, každý členský štát zodpovedá za stanovenie vlastnej sadzby. Môžete ich nájsť v nasledujúcej tabuľke (aby ste sa uistili o ich platnosti, obráťte sa na váš miestny daňový úrad).

Sadzby DPH uplatňované v členských štátoch EÚ

Zoznam sadzieb DPH uplatňovaných v členských štátoch (aktualizovaný dvakrát ročne – v januári a júli)
Členský štát Kód krajiny Štandardná sadzba Znížená sadzba Super znížená sadzba „Parkovacia" sadzba
Rakúsko AT 20 10/13 13
Belgicko BE 21 6/12 12
Bulharsko BG 20 9
Cyprus CY 19 5/9
Česko CZ 21 10/15
Nemecko DE 19 7
Dánsko DK 25
Estónsko EE 20 9
Grécko EL 24 6/13
Španielsko ES 21 10 4
Fínsko FI 24 10/14
Francúzsko FR 20 5,5/10 2,1
Chorvátsko HR 25 5/13
Maďarsko HU 27 5/18
Írsko IE 23 9/13,5 4,8 13,5
Taliansko IT 22 5/10 4
Litva LT 21 5/9
Luxembursko LU 17 8 3 14
Lotyšsko LV 21 12 / 5
Malta MT 18 5/7
Holandsko NL 21 9
Poľsko PL 23 5/8
Portugalsko PT 23 6/13 13
Rumunsko RO 19 5/9
Švédsko SE 25 6/12
Slovinsko SI 22 9,5 -
Slovensko SK 20 10
Spojené kráľovstvo UK 20 5

Podrobnejšie informácie o sadzbách DPH nájdete na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniudefren (TAXUD).

Existujú rôzne druhy sadzieb DPH, ktoré sa uplatňujú v závislosti od tovaru alebo služby zahrnutých do transakcie.

Štandardná sadzba

Každá krajina má štandardnú sadzbu, ktorá sa uplatňuje vo väčšine prípadov. Táto sadzba nemôže byť nižšia ako 15 %.

Znížená sadzba

Znížené sadzby (najviac 2) sa môžu uplatňovať na obmedzené množstvo tovarov a služieb a všeobecne nemôžu byť nižšie ako 5 %.

Osobitné sadzby

Niektoré krajiny môžu na niektoré tovary a služby uplatňovať osobitné sadzby.

Super znížená sadzba

V niektorých krajinách sa na niektoré tovary a služby uplatňuje znížená sadzba pod 5 %, tzv. super znížená sadzba. Napríklad v Španielsku sa super znížená sadzba vo výške 4 % uplatňuje na určité služby, ako sú údržba a úprava dopravných prostriedkov pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Nulová sadzba

V niektorých krajinách sa na určité tovary a služby uplatňujú nulové sadzby. Ak sa uplatňuje nulová sadzba, spotrebiteľ nemusí zaplatiť nijakú DPH, predajca však má právo na odpočet DPH, ktorú zaplatil pri nákupoch priamo spojených s predajom, napr. pri vývoze a niektorých finančných službách zákazníkom mimo EÚ.

„Parkovacia" sadzba (alebo prechodná sadzba)

Parkovacia sadzba sa uplatňuje na určité tovary a služby, ktoré nie sú oprávnené na uplatnenie zníženej sadzby, ale na ktoré už niektoré krajiny EÚ uplatňujú znížené sadzby od 1. januára 1991. Tieto krajiny môžu pokračovať v uplatňovaní znížených sadzieb namiesto štandardnej sadzby za predpokladu, že sadzba nie je nižšia ako 12 %.

Tieto osobitné sadzby vznikli ako prechodné opatrenie, ktoré malo uľahčiť odstránenie výnimiek po nadobudnutí účinnosti jednotného trhu 1. januára 1993, s cieľom ich postupného zrušenia.

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: