Bo och resa
Senast kontrollerat: 17/04/2019

Momsregler och momssatser

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

EU har en rad grundregler för moms (mervärdesskatt) men hur de tillämpas kan variera från land till land. Normalt måste du betala moms på alla varor och tjänster, inklusive försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta varje led i produktionskedjan, t.ex. inköp av komponenter, montering och transport.

Om du är en EU-baserad näringsidkare måste du i de flesta fall ta ut moms för din försäljning (utgående moms) och betala moms på dina inköp i EU (ingående moms).

För export till länder utanför EU ska du inte ta ut någon moms. I stället betalas momsen i importlandet. Du måste kunna visa att varan har exporterats till ett land utanför EU.

Läs mer om ländernas nationella momsregler nedan.

Välj land:


Om ditt företag är registrerat kan du deklarera momsen på nätet (i de flesta regioner) i följande EU-länder:

Välj land:

  • Portugal*pt
  • Rumänienroen
  • Slovakiensken
  • Slovenien*si
  • Sverigeseen
  • Tysklanddedeen
  • Ungern*hu

Moms måste man betala i hela EU, men medlemsländerna bestämmer sina skattesatser själva. Skattesatserna framgår av tabellen nedan. Tänk på att de kan ha ändrats under tiden. Fråga ditt lokala skattekontor vilken skattesats du ska använda.

Momssatser i EU-länderna

Lista över EU-ländernas momssatser (uppdateras två gånger om året – januari och juli)
EU-land Landskod Normal Låg Extra låg Övergång
Österrike AT 20 10 / 13 - 13
Belgien BE 21 6 / 12 - 12
Bulgarien BG 20 9 - -
Cypern CY 19 5 / 9 - -
Tjeckien CZ 21 10 / 15 - -
Tyskland DE 19 7 - -
Danmark DK 25 - - -
Estland EE 20 9 - -
Grekland EL 24 6 / 13 - -
Spanien ES 21 10 4 -
Finland FI 24 10 / 14 - -
Frankrike FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Kroatien HR 25 5 / 13 - -
Ungern HU 27 5 / 18 - -
Irland IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italien IT 22 5 / 10 4 -
Litauen LT 21 5 / 9 - -
Luxemburg LU 17 8 3 14
Lettland LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Nederländerna NL 21 9 - -
Polen PL 23 5 / 8 - -
Portugal PT 23 6 / 13 - 13
Rumänien RO 19 5 / 9 - -
Sverige SE 25 6 / 12 - -
Slovenien SI 22 9,5   -
Slovakien SK 20 10 - -
Storbritannien UK 20 5 - -

Läs mer om momssatserna på webbplatsen för generaldirektoratet för skatter och tullardefren

Det finns olika skattesatser för moms. Vilken skattesats som gäller beror på varan eller tjänsten.

Normal

I varje land finns en normalskattesats som gäller för de flesta varor och tjänster. Den är minst 15 procent.

Låg

Reducerade skattesatser (högst två) får tillämpas på ett begränsat antal varor och tjänster och får normalt inte vara lägre än 5 procent.

Särskilda skattesatser

Några länder får tillämpa särskilda skattesatser på vissa varor och tjänster.

Extra låg

En del länder har en reducerad skattesats under 5 procent för vissa varor och tjänster. Den kallas ibland superreducerad moms. I Spanien är det exempelvis 4 procent moms på tjänster som gäller underhåll och anpassning av transportmedel för personer med funktionsnedsättning.

Noll

I en del länder är vissa varor och tjänster helt momsbefriade. Även om konsumenten inte betalar någon moms har du fortfarande rätt att göra avdrag för din ingående moms. Detta gäller till exempel export och vissa finansiella tjänster till kunder utanför EU.

Övergångsskattesats

En övergångsskattesats gäller för vissa varor och tjänster som inte omfattas av någon reducerad skattesats men som i en del EU-länder hade en lägre skattesats den 1 januari 1991. De berörda länderna får fortsätta att tillämpa de lägre skattesatserna i stället för normalskattesatsen, dock lägst 12 procent.

Övergångsskattesatserna var tänkta som tillfällig lösning för att få en smidig övergång från undantagsreglerna när den inre marknaden trädde i kraft den 1 januari 1993. Tanken var att de sedan skulle fasas ut.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: