Bo och resa
Senast kontrollerat: 07/07/2022

Momsregler och momssatser: normala, särskilda och reducerade skattesatser

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

När ska momsen tas ut?

Om du är en EU-baserad näringsidkare måste du i de flesta fall ta ut moms för din försäljning av varor (utgående moms) och betala moms på dina inköp av varor i EU (ingående moms). I så fall ska momsen tas ut och betalas i det EU-land där varan konsumeras av slutkunden. På samma sätt ska moms på tjänster tas ut när tjänsten utförs i respektive EU-land.

För export till länder utanför EU ska du inte ta ut någon moms. I stället ska momsen tas ut och betalas i importlandet. I så fall behöver du som exportör inte deklarera någon moms. Däremot måste du visa att varan har transporterats ut ur EU. Du kan visa detta genom att till skattemyndigheten lämna in en kopia av en faktura, ett transportdokument eller ett intyg på importtull.

Detta är en förutsättning för att du fullt ut ska kunna dra av den ingående moms som du har betalat i samband med transaktionerna före exporten. Annars har du eventuellt inte rätt till momsåterbetalning när du exporterar varor.

Nationella momsregler

Hur momsreglerna tillämpas i EU kan variera från land till land. Läs mer om reglerna i det land där ditt företag har sin verksamhet.

Välj land

Deklarera momsen på nätet

Om ditt företag är registrerat i EU kan du deklarera momsen på nätet (i de flesta regioner) i följande EU-länder:

Välj land

Moms måste man betala i hela EU, men medlemsländerna bestämmer sina skattesatser själva. Du kan se de aktuella skattesatserna i tabellen nedan. Om du är osäker bör du fråga ditt lokala skattekontor vilken skattesats du ska använda.

Momssatser

EU-länderna tillämpar olika typer av momssatser. Hur hög den är beror på den vara eller tjänst som transaktionen gäller. Dessutom finns särskilda skattesatser som infördes innan länderna gick med i EU.

Momssatser i EU-länderna

Moms måste man betala i hela EU, men medlemsländerna bestämmer sina skattesatser själva. Du kan se de aktuella skattesatserna i tabellen nedan. Om du är osäker bör du fråga skattemyndigheten i ditt land vilken skattesats du ska använda.

Momssatser i EU-länderna

Lista med momssatser i EU-länderna (senaste uppdatering: 23 mars 2022)
EU-land Landskod Normal Låg Extra låg Övergång
Österrike AT 20 10 / 13 13
Belgien BE 21 6 / 12 12
Bulgarien BG 20 9
Cypern CY 19 5 / 9
Tjeckien CZ 21 10 / 15
Tyskland DE 19 7
Danmark DK 25
Estland EE 20 9
Grekland EL 24 6 / 13
Spanien ES 21 10 4
Finland FI 24 10 / 14
Frankrike FR 20 5,5 / 10 2,1
Kroatien HR 25 5 / 13
Ungern HU 27 5 / 18
Irland IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italien IT 22 5 / 10 4
Litauen LT 21 5 / 9
Luxemburg LU 17 8 3 14
Lettland LV 21 12 / 5
Malta MT 18 5 / 7
Nederländerna NL 21 9
Polen PL 23 5 / 8
Portugal PT 23 6 / 13 13
Rumänien RO 19 5 / 9
Sverige SE 25 6 / 12
Slovenien SI 22 5 / 9,5
Slovakien SK 20 10

Normal skattesats

I varje EU-land finns en normalskattesats som gäller för de flesta varor och tjänster. Den är minst 15 procent.

Reducerad skattesats

En eller två reducerade skattesatser får tillämpas på specifika varor och tjänster (se förteckningen i bilaga III till momsdirektivet). Detta gäller dock normalt inte för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg. Dessa reducerade skattesatser får inte vara lägre än 5 procent.

Särskild skattesats

Några länder får tillämpa särskilda momssatser på vissa varor och tjänster, om de gällde den 1 januari 1991.

De särskilda momssatserna var från början tänkta som en övergångslösning som skulle sörja för en smidig övergång till EU:s momsregler när den inre marknaden trädde i kraft den 1 januari 1993. Tanken var att de sedan skulle fasas ut.

Det finns tre typer av särskilda momssatser:

Extra låg

En del länder tillämpar en ”superreducerad” skattesats under 5 procent på ett begränsat antal varor och tjänster.

Noll

I en del länder är vissa varor och tjänster helt momsbefriade. Även om konsumenten inte betalar någon moms har du fortfarande rätt att göra avdrag för din ingående moms för inköp som har ett direkt samband med försäljningen.

Övergång

En del länder tillämpar övergångsskattesatser på vissa varor och tjänster som inte ingår i bilaga III till momsdirektivet. Länderna i fråga får fortsätta att tillämpa de lägre momssatserna i stället för normalskattesatsen, dock lägst 12 procent.

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida