Senast kontrollerat: 22/08/2022

Emas-registrering

Genom att övervaka och systematiskt förbättra ditt företags miljöprestanda kan du minska energiförbrukningen, se till att de resurser du använder skyddar miljön och förbättra ditt anseende. Som företag kan du ansöka om att registreras i Emas – EU:s system för miljöledning och miljörevision en .

Varför ska jag registrera mitt företag i Emas?

Emas kan hjälpa ditt företag att

Emas-registreringen präglas av öppenhet och insyn och miljöledningssystemet kontrolleras av en oberoende utomstående part, vilket ger systemet stor trovärdighet. Bara registrerade organisationer får använda Emas-logotypen.

Vad krävs för att registreras i Emas?

För att få registreras i Emas måste du vidta flera åtgärder en och bland annat

Om du behöver tekniskt stöd eller information om Emas kan du kontakta myndigheterna i ditt land:

Välj land

Emas för småföretag

Om du har ett litet eller medelstort företag har du flera fördelar när du registrerar dig i Emas:

I vissa regioner och EU-länder kan du få ekonomiskt stöd en för att göra din Emas-ansökan. Kontakta den behöriga myndigheten en i ditt land för att ta reda på om du kan få stöd.

Vägledning och stöd

Emas Easy är ett verktyg för småföretag som vill registrera sig i Emas. Det hjälper dig att genomföra Emas-reglerna med hänsyn till ditt företags storlek, finansiella kapacitet och organisationskultur. Titta i vägledningen Emas Easy och följ stegen för Emas-registrering.

Mer information om stöd finns på webbsidan Emas för småföretag en .

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Emas hjälpcentral

Be hjälpcentralen för miljöcertifiering (Emas) om hjälp.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida