Senast kontrollerat: 09/04/2019

Social trygghet

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Alla EU-länder har sina egna socialförsäkringsregler. Rättigheterna och skyldigheterna är desamma för alla arbetstagare, oavsett om de är medborgare i landet eller kommer från ett annat land.

EU-reglerna samordnar de nationella systemen för att se till att de som flyttar till ett annat EU-land inte förlorar sin sociala förmåner (t.ex. pensionsrättigheter och sjukförsäkring) och alltid vet vilka nationella regler som gäller för dem.

Enligt EU-reglerna kan en person bara omfattas av ett lands socialförsäkringsregler åt gången - man ska alltså bara betala sina socialförsäkringsavgifter i det landet.
Läs mer om socialförsäkringsreglerna i olika länder:

Välj land:


  Normalt sett gäller reglerna i det land där personen arbetar (som anställd eller egenföretagare) och avgifterna ska betalas där. Det spelar ingen roll var man bor (t.ex. om man pendlar) eller var arbetsgivaren finns.

  Det finns dock undantag för arbetstagare som är utstationerade utomlands kortare tid än två år. De kan fortsätta att vara försäkrade och betala sina avgifter i det land som de är utsända ifrån.

  Personer som samtidigt arbetar i mer än ett land omfattas av särskilda regler som avgör vilket lands bestämmelser som ska gälla och var de ska betala sina avgifter.

  Se också:

  Relaterade ämnen

  EU-lagstiftning

  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

  Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

  Kontakta en Eures-rådgivare

  Din Eures-rådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.

  Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (Eessi)

  I databasen för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (Eessi) kan du leta efter EU-ländernas behöriga myndigheter med ansvar för förmåner i samband med sjukdom, pension, arbetslöshet eller familj.

  Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

  Dela denna sida: