Senast kontrollerat: 26/04/2019

Personal inom civilflyget

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Arbetstid, betald semester och vila

Personal inom civilflyget får arbeta högst 2 000 timmar om året med en total flygtid på högst 900 timmar.

Du ska se till att mobila arbetstagare inom civilflyget får minst 4 veckors årlig betald semester. Du får inte byta ut semestern mot kontant ersättning, utom då anställningen avslutas.

Personalen ska få minst

Arbetsmiljö

Innan de börjar sin anställning, och sedan med jämna mellanrum, ska personalen genomgå en gratis hälsoundersökning som omfattas av tystnadsplikt. Anställda som får hälsoproblem på grund av nattarbete ska om möjligt omplaceras till dagarbete.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: