Bo och resa
Senast kontrollerat: 23/06/2022

Sök och delta i en offentlig upphandling

Upphandlingsförfarandena varierar beroende på typ av kontrakt och kontraktets värde. Som standard upphandlas kontrakten genom konkurrensutsatta anbudsförfaranden. Det finns olika typer av upphandlingsförfaranden .

Hitta offentliga upphandlingar

Kontraktets värde, och även platsen där köparen finns om värdet är lågt (dvs. ligger under ett visst tröskelvärde), avgör var upphandlingen annonseras.

Upphandlingar som omfattas av EU-reglerna

När kontrakten har ett högre värde är myndigheterna skyldiga att publicera sina meddelanden på EU:s webbplats för offentlig upphandling (TED-portalen). Basuppgifterna publiceras på de 24 officiella EU-språken, men de fullständiga upphandlingsmeddelandena behöver bara publiceras på ett officiellt EU-språk.

Upphandlingar som inte omfattas av EU-reglerna

När kontrakten har ett lägre värde publiceras upphandlingarna normalt bara på landets nationella upphandlingsportal. Om du vill delta i sådana upphandlingar måste du hålla ett öga på portalen i de länder som intresserar dig. Eventuellt kan du prenumerera på nyhetsmejl.

EU-institutionernas upphandlingar

Kontrakt till medelhögt eller högre värde som upphandlas av EU:s institutioner och organ annonserasTED-portalen. Alla meddelanden från EU-institutionerna publiceras i sin helhet på de officiella EU-språken.

EU:s webbplats för offentlig upphandling (TED-portalen)

Upphandlingsdatabasen TED är webbversionen av det tillägg till EU:s officiella tidning där alla europeiska upphandlingar till högre värde publiceras. Du kan söka och sortera upphandlingsmeddelandena efter bland annat ämne, land och upphandlande organ. Om du registrerar dig på portalen kan du spara dina sökningar och prenumerera på nyhetsmejl.

De upphandlande myndigheter som annonserar i TED måste använda en klassificering som följer en gemensam upphandlingsterminologi (CPV). Klassificeringsnumret gör det lättare för dig att hitta de upphandlingar som intresserar dig.

Lämna anbud

När du deltar i en upphandling som annonserats i TED måste du i de flesta fall lämna ditt anbud elektroniskt.

Under upphandlingsförfarandets gång kan den upphandlande myndigheten komma att be dig skicka handlingar som styrker din ställning eller erfarenhet. På webbplatsen e-Certis en kan du ta reda på vilka intyg upphandlande myndigheter i andra EU-länder vill ha. Webbplatsen e-Certis finns på alla EU-språk, men exempeldokumenten finns bara på originalspråken.

Styrkande handlingar om din yrkessituation

När du lämnar ett anbud för en upphandling i TED måste du lämna en försäkran om att ditt företag har den yrkeskompetens och ekonomiska kapacitet som krävs för att du ska kunna fullfölja kontraktet i fråga. Detta gör du genom att fylla i ett särskilt webbformulär, det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentetLänk öppnas på ny sida.

Du behöver inte skicka in några handlingar om din yrkessituation när du lägger ditt anbud, men du kan komma att behöva göra det om du får kontraktet.

Lämna anbud tillsammans med andra företag

Om ditt företag inte har den kapacitet som krävs kan du ändå lämna anbud genom att slå ihop dina resurser med andra företag.

Vanliga fel i samband med anbud

När du förbereder ditt anbud bör du se till att du verkligen uppfyller de krav som anges i upphandlingsdokumenten. Fel och misstag kan nämligen leda till att ditt anbud får avslag. Anbud som lämnas in efter sista anbudsdagen beaktas inte.

Sista anbudsdag

Den upphandlande myndighetens tidsfrist ska ge dig tillräckligt med tid för att ta fram ditt anbud. Hur lång tiden minst måste vara beror på typ av upphandling.

Öppet förfarande

Du har minst 30 dagar på dig att lämna anbud efter att meddelandet om upphandlingen har publicerats, förutsatt att inget förhandsmeddelande har publicerats. Om ett förhandsmeddelande har publicerats kan fristen kortas till 15 dagar.

Selektivt förfarande

Du har minst 30 dagar på dig att ansöka om att få delta i förfarandet efter att meddelandet om upphandlingen har publicerats.

Om du är en av de utvalda sökande har du sedan minst 25 dagar på dig att lämna anbud räknat från den dag då uppmaningen att lämna anbud skickades och förutsatt att inget förhandsmeddelande har publicerats. Om ett förhandsmeddelande har publicerats kan fristen kortas till 10 dagar.

Konkurrensutsatt förhandlat förfarande

Du har minst 30 dagar på dig att ansöka om att få delta i förfarandet efter att meddelandet om upphandlingen har publicerats. Om du är en av de utvalda sökande har du sedan minst 30 dagar på dig att lämna ditt initiala anbud.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida