Senast kontrollerat: 27/03/2019

Konkurrensregler i EU

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

EU har stränga regler för att skydda den fria konkurrensen. Vissa affärsmetoder är därför förbjudna.

Om ditt företag bryter mot EU:s konkurrensregler riskerar du böter på upp till 10 procent av företagets årsomsättning i världen. I vissa EU-länder kan chefer vid företag som bryter mot lagen få stränga straff, till och med fängelse.

EU:s konkurrensregler gäller i alla EU-länder – du kan dömas i en nationell domstol. Reglerna gäller inte bara företag utan alla organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet (t.ex. branschorganisationer och industrigrupper).

Du hittar exempel på EU:s konkurrensärenden på GD Konkurrens webbplats.

Olagliga kontakter och avtal

De här avtalen brukar kallas karteller. De är förbjudna eftersom de begränsar konkurrensen. De kan se olika ut och behöver inte vara officiellt godkända av de inblandade företagen. De vanligaste exemplen på kartellverksamhet är

Alla avtal och informationsutbyten mellan dig och dina konkurrenter som minskar den strategiska osäkerheten på marknaden om t.ex. produktionskostnader, omsättning, kapacitet och marknadsföringsplaner kan betraktas som konkurrensbegränsande.

Det kan också vara ett brott att ensidigt avslöja den här typen av strategisk information via mejl, telefon eller möten.

För att vara på den säkra sidan bör du inte

Vissa avtal är dock tillåtna – om det kan bevisas att de är till nytta för konsumenterna och ekonomin som helhet. Ett exempel är avtal om forskning, utveckling och tekniköverföring. Dessa avtal omfattas av gruppundantagsförordningarnaen.

Missbruk av dominerande ställning

Om ditt företag har en stor del av marknaden har det en dominerande ställning och får inte

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: