Senast kontrollerat: 12/05/2022

Gäller min examen?

Inget automatiskt system

Varning

Akademiska examina erkänns inte automatiskt i hela EU.Om du vill läsa vidare i ett annat EU-land kan du behöva kontakta myndigheterna där för att få din examen erkänd. Kontrollera därför om din examen gäller i det land där du vill studera innan du ansöker.

EU-länderna ansvarar för sina respektive utbildningssystem och kan ha egna regler för att godkänna akademiska meriter från andra länder.

Exempel från verkligheten

Ta reda på om din examen gäller utomlands

Kathrin tog examen vid ett universitet i Tyskland. När hon sedan flyttade till Frankrike för att studera vidare godkände de franska myndigheterna inte examensbeviset, utan krävde ett intyg från ett franskt universitet. Efter diskussioner med ett franskt universitet fick hon sin examen erkänd som en licence i det franska systemet – en typ av kandidatexamen för tre års studier. Kathrin ansåg dock att hennes tyska examen omfattade mycket mer. Trots det blev hon tvungen att studera ytterligare två år på grundnivå i det franska systemet innan hon kunde ansöka till de kurser hon ville gå.

Få din examen "jämförd"

Du kan ofta få ett "jämförelseutlåtande" för att jämföra din examen med de examensbevis som utfärdas i det EU-land du ska flytta till. För att få ett sådant utlåtande kan du kontakta ett Enic/Naric-kontor en (informationscentrum för akademiskt erkännande) i det land där du vill få dina betyg bedömda. Det kan vara ditt hemland om du flyttar hem efter studierna, eller ett annat EU-land som du flyttar till för att arbeta eller studera vidare.

Beroende på i vilket land din examen bedöms och syftet med bedömningen, kommer Enic/Naric-kontoret att antingen bedöma den själv eller vidarebefordra den till den behöriga myndigheten.

Innan du ber om ett utlåtande bör du kontrollera

Om du skickar in dina handlingar i Europassformat (som tillägg till examensbevis), blir det lättare att jämföra och erkänna din examen.

Yrkeskvalifikationer

Varning

Det här avsnittet gäller bara erkännande av akademiska meriter. Om du vill arbeta inom ett yrke där det krävs särskild behörighet, som sjuksköterska eller veterinär, gäller i stället EU:s regler för godkännande av yrkeskvalifikationer.

Vanliga frågor

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: