Senast kontrollerat: 11/02/2019

Ta körkort i EU

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

För att ta körkort i ett EU-land måste du

Läs mer om giltighetsreglerna för körkort i EU.

Bostadsland

Du kan bara ta körkort i det land där du är folkbokförd, dvs. där du vanligtvis eller regelbundet är bosatt.

Du ska bo där i minst 185 dagar varje kalenderår på grund av personlig eller yrkesmässig anknytning.

Om du har personlig eller yrkesmässig anknytning till två eller fler EU-länder är ditt permanenta bostadsland det land som du har personlig anknytning till (om du återvänder dit regelbundet). Du behöver inte uppfylla det sista kravet om du bor i ett EU-land för att utföra en uppgift under en begränsad period.

Din permanenta bostadsort ändras inte om du flyttar till ett annat EU-land för att studera på universitet eller högskola. Men du kan ändå ta körkort i det nya landet om du kan visa att du har studerat där i minst sex månader.

Ålderskrav

Se hur gammal du måste vara för att få köra olika typer av fordon:

Behörighet

Fordonstyp

Körkortsålder

AM
A1
B1

Moped
Lätt motorcykel
Fyrhjuling

16

A2
B, BE
C1, C1E

Mellanstor motorcykel
Bil
Mellanstort fordon

18

A

Tung motorcykel

20

C, CE
D1, D1E

Stort fordon
Minibuss

21

D, DE

Buss

24

I vissa EU-länder är ålderskraven högre eller lägre. Det kan också finnas extra krav.

För att få ta A2-körkort måste du i allmänhet ha minst två års A1-behörighet.

För att få ta A-körkort måste du ha minst två års A2-behörighet.

Men du kan ta körkort för alla typer av motorcyklar direkt när du uppnått en viss ålder, vanligtvis 24 år.

Det finns ingen övre åldersgräns för körkort. Du får behålla kortet så länge som du är tillräckligt frisk för att köra.

Hälsokontroll

Innan du får körkort i ett EU-land kontrollerar myndigheterna att du är frisk nog att köra.

Hälsokontrollerna varierar beroende på typ av körkort, men omfattar oftast

I vissa länder kan du behöva gå på kontroll varje gång du förnyar ditt körkort eller när du har kommit upp i en viss ålder.

Om du är lastbils- eller busschaufför måste du gå på kontroll vart femte år. Andra yrkesförare som taxi- och ambulansförare kan också behöva gå på regelbundna kontroller.

Förarutbildning och förarprov

Det finns inga EU-regler om förarutbildning, trafikskolor eller trafiklärare. Varje EU-land kan alltså själv bestämma hur förarutbildningen ska utformas.

EU har dock miniminormer för

Information om olika länder

Läs om åldersregler, hälsokontroller och förarprov i det land där du vill ta körkort:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: