Bo och resa
Senast kontrollerat: 15/02/2019

Anställda inom transportsektorn

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Om du anställer personal för passagerar- och godstrafik på väg eller järnväg eller med flyg eller båt, måste du följa särskilda regler för arbetstid, registrering av arbetstid och arbetsmiljön. Vissa EU-länder har regler som är förmånligare för arbetstagarna.

Dela denna sida: