Senast kontrollerat: 03/01/2023

Rättigheter för resenärer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet

Om du har en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet har du rätt att resa med flyg, tåg, buss eller båt som alla andra. När du köper din biljett måste säljaren ge dig information om resan i ett format som är tillgängligt för dig. Du ska också få information om de olika tjänsterna ombord.

Oavsett om du åker flyg, tåg, buss eller båt har du alltid rätt till gratis assistans vid terminaler och ombord. Du kan inte nekas transport på grund av din funktionsnedsättning eller nedsatta rörlighet, utom av säkerhetsskäl eller på grund av fordonets eller infrastrukturens utformning.

Vad gäller för mig?

Jag reser med flyg

Assistans

När du reser med flyg har du rätt till gratis assistans. Du kan t.ex. få

Om du reser med sällskap under hela resan bör flygbolaget och flygbolagets personal göra det lättare för dig att få den assistans du behöver från den person som följer med dig. Dessutom bör flygbolaget, när det är möjligt, ge personen en plats bredvid dig på planet.

Du bör dock kontakta flygbolaget, biljettförsäljaren eller researrangören minst 48 timmar före resan. Tala om vilken hjälp du behöver och om du reser med sällskap. Du bör också informera dem om du reser med en assistanshund. De kan även ge dig råd om din rullstol eller andra hjälpmedel och eventuella batterier.

Flygbolagen är inte skyldiga att hjälpa dig att äta eller ta medicin under flygningen. Om du behöver sådan hjälp, t.ex. under en långflygning, kan flygbolaget begära att du reser med sällskap.

Varning

Du kan inte nekas ombordstigning på grund av din funktionsnedsättning eller nedsatta rörlighet, om inte flygplanet är för litet, av säkerhetsskäl eller på grund av säkerhetsregler som hindrar flygbolaget från att transportera dig

Behöver du mer hjälp?

Om du har svårt att få assistans under resan, eller om dina rörelsehjälpmedel försvinner eller skadas, ska du kontakta flygplatsledningen eller flygbolaget. Om inte det hjälper kan du kontakta tillsynsmyndigheten en i det land där du fick problem.

Dina andra EU-rättigheter som flygresenär

I vår vägledning om EU-rättigheter vid flygresor får du mer information om dina rättigheter och hur du hävdar dem om du nekas ombordstigning eller om ditt flyg är inställt eller försenat.

Jag reser med tåg

Assistans

Du har rätt till gratis assistans med att stiga på och av tåget, medan du befinner dig ombord och på stationen före och efter resan. Du bör dock kontakta tågbolaget, biljettförsäljaren eller researrangören minst 48 timmar före resan och tala om vilken hjälp du behöver.

Varning

Du kan inte nekas ombordstigning på grund av din funktionsnedsättning eller nedsatta rörlighet, utom av säkerhetsskäl eller på grund av säkerhetsregler som hindrar tågbolaget från att transportera dig

Behöver du mer hjälp?

Om du har svårt att få assistans under resan, ska du kontakta stationsledningen eller tågbolaget. Om inte det hjälper kan du kontakta tillsynsmyndigheten en i det land där du fick problem.

Dina andra EU-rättigheter som tågresenär

I vår vägledning om EU-rättigheter vid tågresor får du mer information om dina rättigheter och hur du hävdar dem. 

Jag reser med buss

Assistans

Du har rätt till gratis assistans vid långresor (om sträckan enligt tidtabellen – inte din individuella resa – är minst 25 mil). Du har rätt till hjälp vid angivna terminaler en och hjälp med att stiga av och på bussen. Du har också rätt att ta med dig en valfri person som åker gratis om det löser eventuella säkerhetsproblem som annars skulle ha hindrat dig från att resa.

För att vara säker på att få den assistans du behöver måste du kontakta bussbolaget, biljettförsäljaren eller researrangören minst 36 timmar före resan och tala om vilken hjälp du behöver. Arrangören eller terminalchefen får inte be dig att komma till en angiven plats tidigare än en timme före ordinarie avgångstid.

Varning

Ingen får hindra dig från att köpa biljett, göra en bokning eller gå ombord på grund av din funktionsnedsättning eller nedsatta rörlighet, om det inte är absolut nödvändigt för att uppfylla lagstadgade hälso- och säkerhetskrav eller det inte går att garantera en säker transport.

Behöver du mer hjälp?

Om du har svårt att få assistans under resan, ska du kontakta terminalledningen eller bussbolaget. Om inte det hjälper kan du kontakta tillsynsmyndigheten en i det land där du fick problem.

Dina andra EU-rättigheter som bussresenär

I vår vägledning om EU-rättigheter vid bussresor får du mer information om dina rättigheter och hur du hävdar dem.

Jag reser med båt

Assistans

Du har rätt till gratis assistans med att gå av och på båten, byta båt, när du är ombord och i hamnen. Du bör dock kontakta båtbolaget, biljettförsäljaren eller researrangören minst 48 timmar före resan och tala om vilken hjälp du behöver. Även om du inte har kontaktat dem innan ska personalen vid båtbolaget och hamnterminalen ge dig all rimlig hjälp.

Om du har särskilda behov i fråga om logi, sittplats eller assistans eller om du måste ta med dig medicinsk utrustning ska du tala om det för biljettförsäljaren när du bokar resan.

Båtbolaget kan begära att du reser med sällskap om det behövs av säkerhetsskäl eller om båten eller hamnen inte är tillräckligt handikappanpassad. Den medföljande personen reser gratis.

Behöver du mer hjälp?

Om du har svårt att få assistans under resan, ska du kontakta hamnledningen eller båtbolaget. Om inte det hjälper kan du kontakta tillsynsmyndigheten en i det land där du fick problem. 

Dina andra EU-rättigheter som båtresenär

I vår vägledning om EU-rättigheter vid båtresor får du mer information om dina rättigheter och hur du hävdar dem.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: