Göra affärer
Senast kontrollerat: 03/04/2020

Rättigheter för resenärer med nedsatt rörlighet

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Flygresor

Om du har nedsatt rörlighet ska du ändå kunna flyga som alla andra.

Du har också rätt till gratis hjälp med att gå på och av planet, under flygningen och på flygplatsen före och efter resan.

Du bör dock kontakta flygbolaget, biljettförsäljaren eller researrangören minst 48 timmar före resan och tala om vilken hjälp du behöver. De kan också ge dig råd om din rullstol eller andra hjälpmedel och eventuella batterier.

Du kan inte nekas ombordstigning på grund av din nedsatta rörlighet, om inte flygplanet är för litet, av säkerhetsskäl eller på grund av säkerhetsregler som hindrar flygbolaget från att transportera dig.

Flygbolagen är inte skyldiga att hjälpa dig att äta eller ta medicin under flygningen. Om du behöver sådan hjälp, t.ex. under en långflygning, kan flygbolaget begära att du reser med sällskap.

Om du har svårt att få hjälp under resan, ska du kontakta flygplatsledningen eller flygbolaget.

Om inte det hjälper kan du kontakta tillsynsmyndighetenpdfen [176 KB] i det land där du fick problem.

Riktlinjerpdfdeesfritplen för flygresenärer med nedsatt rörlighet

Tågresor

Även om du har nedsatt rörlighet ska du ha samma möjligheter som alla andra att åka tåg. Du ska också lätt kunna få information om tillgängligheten från tågbolaget.

Du har också rätt till gratis hjälp med att stiga på och av tåget, medan du befinner dig ombord och på stationen före och efter resan.

Du bör dock kontakta tågbolaget, biljettförsäljaren eller researrangören minst 48 timmar före resan och tala om vilken hjälp du behöver.

Du kan inte nekas ombordstigning på grund av din nedsatta rörlighet, om det inte är absolut nödvändigt för att uppfylla bolagets tillgänglighetsregler.

Om du har svårt att få hjälp under resan, ska du kontakta stationsledningen eller tågbolaget.

Om inte det hjälper kan du kontakta tillsynsmyndighetenpdfen [176 KB] i det land där du fick problem.

EU-länderna kan göra undantag från de här kraven för inrikesresor och internationella tåg som startar eller avslutar resan utanför EU.

Du kan få mer information från tillsynsmyndigheten i ditt land.

Bussresor

Om du har nedsatt rörlighet ska du ändå kunna åka buss som alla andra.

Ingen får hindra dig från att köpa biljett, göra en bokning eller gå ombord på grund av din nedsatta rörlighet, om det inte är absolut nödvändigt för att uppfylla lagstadgade hälso- och säkerhetskrav eller det inte går att garantera en säker transport.

För långresor (om sträckan enligt tidtabellen (inte din individuella resa) är minst 25 mil) gäller följande:

Hjälpen är gratis, men för att vara säker på att få den måste du kontakta bussbolaget, biljettförsäljaren eller researrangören minst 36 timmar före resan och tala om vilken hjälp du behöver.

Arrangören eller terminalchefen får inte be dig att komma till en angiven plats tidigare än en timme före ordinarie avgångstid.

Om du har svårt att få hjälp under resan, ska du kontakta terminalledningen eller bussbolaget.

Om inte det hjälper kan du kontakta tillsynsmyndighetenpdfen i det land där du fick problem.

Båtresor

Även om du har nedsatt rörlighet ska du ha samma möjligheter som alla andra att åka båt.

Du har också rätt till gratis hjälp med att gå av och på båten, byta båt, när du är ombord och i hamnen.

Du bör dock kontakta båtbolaget, biljettförsäljaren eller researrangören minst 48 timmar före resan och tala om vilken hjälp du behöver.

Även om du inte har kontaktat dem innan ska personalen vid båtbolaget och hamnterminalen ge dig all rimlig hjälp med ombord- och avstigning och under själva resan.

Om du har särskilda behov i fråga om logi, sittplats eller assistans eller om du måste ta med dig medicinsk utrustning ska du tala om det för biljettförsäljaren när du bokar resan.

Båtbolaget kan begära att du reser med sällskap om det behövs av säkerhetsskäl eller om båten eller hamnen inte är tillräckligt handikappanpassad. Den medföljande personen reser gratis.

Om du har svårt att få hjälp under resan, ska du kontakta hamnledningen eller båtbolaget.

Om inte det hjälper kan du kontakta tillsynsmyndighetenen i det land där du fick problem.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: