Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 03/01/2023

Prawa podróżnych z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej

Osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej mają takie samo prawo do podróżowania – samolotem, pociągiem, autobusem, autokarem lub statkiem – jak wszyscy inni obywatele. Kiedy kupujesz bilet, sprzedawca musi podać informacje na temat podróży w formacie, który jest dla Ciebie dostępny, jak również informacje na temat konkretnych udogodnień, z jakich masz prawo korzystać w samolocie, pociągu, autobusie, autokarze lub na statku.

We wszystkich rodzajach transportu masz prawo do bezpłatnej pomocy w terminalach i na pokładzie środków transportu. Nikt nie ma prawa odmówić Ci transportu ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową – chyba że jest to uzasadnione kwestiami bezpieczeństwa lub gdy infrastruktura środka transportu nie daje gwarancji bezpiecznego transportu.

Jakie warunki obowiązują w Twoim przypadku?

Podróżujesz samolotem

Pomoc

Jeżeli podróżujesz samolotem, masz prawo do bezpłatnej pomocy. Może ona obejmować pomoc:

Jeżeli podróżujesz w towarzystwie opiekuna przez cały czas trwania podróży, pracownicy linii lotniczych powinni ułatwić opiekunowi udzielenie Ci pomocy. Oprócz tego w samolocie pracownicy linii lotniczych powinni w miarę możliwości zadbać o to, by opiekun siedział na miejscu obok Ciebie.

Aby uzyskać pomoc jak najlepiej dostosowaną do swoich potrzeb, skontaktuj się z liniami lotniczymi, punktem sprzedaży biletów lub organizatorem podróży co najmniej 48 godzin przed zaplanowanym lotem i powiedz, jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz, oraz czy będziesz podróżować z opiekunem. Należy również poinformować, jeżeli podróżnemu towarzyszy pies przewodnik. Przedstawiciele linii lotniczych, punktu sprzedaży biletów lub organizatora podróży doradzą również w kwestii wózka inwalidzkiego lub urządzenia ułatwiającego poruszanie się oraz w razie potrzeby baterii do tych urządzeń.

Podczas lotu obsługa nie jest zobowiązana pomagać pasażerom z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności przy posiłku czy przyjmowaniu leków. Jeśli potrzebujesz takiej pomocy, na przykład podczas lotów na dłuższych trasach, przewoźnik może zażądać, aby towarzyszyła Ci inna osoba.

Uwaga

Nikt nie ma prawa odmówić Ci wstępu na pokład samolotu z powodu Twojej ograniczonej mobilności, chyba że samolot jest fizycznie zbyt mały, istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa lub przepisy bezpieczeństwa uniemożliwiają przewoźnikowi lotniczemu przewożenie Cię na pokładzie.

Potrzebujesz więcej informacji?

W przypadku problemów z otrzymaniem pomocy podczas podróży samolotem lub jeżeli Twoje urządzenia ułatwiające poruszanie się zaginęły lub zostały uszkodzone, należy poinformować o tym administrację lotniska lub dane linie lotnicze. Jeśli nie usatysfakcjonuje Cię otrzymana odpowiedź, możesz skontaktować się z krajowym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów en w kraju, w którym miał miejsce incydent.

Inne prawa przysługujące pasażerom linii lotniczych w UE

W naszym interaktywnym serwisie znajdziesz informacje o tym, jakie prawa przysługują podróżnym w UE. Dowiesz się, jak je egzekwować w razie odmowy wpuszczenia na pokład albo odwołania lub opóźnienia lotu.

Podróżujesz pociągiem

Pomoc

Masz prawo do otrzymania bezpłatnej pomocy przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z niego, w pociągu i na dworcu przed rozpoczęciem podróży i po jej zakończeniu. Aby uzyskać pomoc najlepiej dostosowaną do potrzeb, skontaktuj się z przewoźnikiem kolejowym, punktem sprzedaży biletów lub organizatorem podróży co najmniej 48 godzin przed podróżą i wyjaśnij, jakiego rodzaju pomoc będzie potrzebna.

Uwaga

Nikt nie ma prawa odmówić Ci wstępu do pociągu z powodu Twojej niepełnosprawności lub ograniczonej mobilności, chyba że istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa lub przepisy bezpieczeństwa uniemożliwiają przewoźnikowi kolejowemu przewożenie Cię pociągiem.

Potrzebujesz więcej informacji?

W przypadku problemów z otrzymaniem pomocy podczas podróży pociągiem należy poinformować o tym administrację dworca lub przewoźnika. Jeśli nie usatysfakcjonuje Cię otrzymana odpowiedź, możesz skontaktować się z krajowym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów en w kraju, w którym miał miejsce incydent.

Inne prawa przysługujące pasażerom kolei w UE

W naszym interaktywnym serwisie znajdziesz informacje o tym, jakie prawa przysługują osobom podróżującym koleją w UE i dowiesz się, jak je egzekwować w razie potrzeby. 

Podróżujesz autobusem lub autokarem

Pomoc

Masz prawo do bezpłatnej pomocy, jeżeli planujesz dłuższą podróż, czyli taką, w przypadku której zaplanowana długość obsługiwanej trasy (a nie długość Twojego przejazdu) wynosi co najmniej 250 km. Masz prawo do uzyskania pomocywyznaczonych terminalach en oraz przy wsiadaniu do i wysiadaniu z autobusu lub autokaru. Poza tym przewoźnik musi pozwolić wybranej przez Ciebie osobie podróżować z Tobą nieodpłatnie – jeżeli rozwiązuje to problemy bezpieczeństwa, które w przeciwnym wypadku uniemożliwiłyby Ci podróżowanie.

Aby uzyskać pomoc najlepiej dostosowaną do potrzeb, skontaktuj się z przewoźnikiem autobusowym, punktem sprzedaży biletów lub organizatorem podróży co najmniej 36 godzin przed zaplanowaną podróżą i wyjaśnij, jakiego rodzaju pomoc będzie potrzebna. Przewoźnik lub kierownik terminalu może poprosić Cię o stawienie się w wyznaczonym punkcie nie wcześniej niż jedną godzinę przed zaplanowanym odjazdem.

Uwaga

Nikt nie ma prawa uniemożliwić Ci zakupu biletu, dokonania rezerwacji lub wejścia do pojazdu z powodu Twojej niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej – chyba że jest to bezwzględnie wymagane przepisami BHP lub tam, gdzie dostępna infrastruktura nie daje gwarancji bezpiecznego transportu.

Potrzebujesz więcej informacji?

W razie problemów z otrzymaniem pomocy podczas podróży autobusem lub autokarem należy poinformować o tym kierownictwo terminalu lub danego przewoźnika. Jeśli nie usatysfakcjonuje Cię otrzymana odpowiedź, możesz skontaktować się z krajowym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów en w kraju, w którym miał miejsce incydent.

Inne prawa przysługujące pasażerom autobusów i autokarów w UE

W naszym interaktywnym serwisie znajdziesz informacje o tym, jakie prawa przysługują osobom podróżującym autobusem i autokarem w UE i dowiesz się, jak je egzekwować w razie potrzeby.

Podróżujesz statkiem

Pomoc

Masz prawo do bezpłatnej pomocy przy wchodzeniu na pokład statku i schodzeniu z niego, podczas przesiadki, na pokładzie statku i w porcie. Aby uzyskać pomoc najlepiej dostosowaną do potrzeb, skontaktuj się z przewoźnikiem, punktem sprzedaży biletów lub organizatorem podróży co najmniej 48 godzin przed zaplanowanym rejsem i powiedz, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Nawet jeśli nie zrobisz tego, przewoźnik i operator terminalu muszą dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Ci pomoc.

O szczególnych potrzebach w zakresie zakwaterowania, miejsc siedzących, pomocy lub o potrzebie wniesienia na pokład sprzętu medycznego należy powiadomić przewoźnika w momencie dokonywania rezerwacji lub kupowania biletu.

Przewoźnik może wymagać, by w podróży towarzyszyła Ci inna osoba, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa albo konstrukcja statku czy też infrastruktura portu. Ta osoba towarzysząca będzie podróżować bezpłatnie.

Potrzebujesz więcej informacji?

W razie problemów z otrzymaniem pomocy podczas podróży statkiem należy poinformować o tym kierownictwo portu lub danego przewoźnika. Jeśli nie usatysfakcjonuje Cię otrzymana odpowiedź, możesz skontaktować się z krajowym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów en w kraju, w którym miał miejsce incydent. 

Inne prawa przysługujące pasażerom żeglugi w UE

W naszym interaktywnym serwisie znajdziesz informacje o tym, jakie prawa przysługują osobom podróżującym statkiem w UE i dowiesz się, jak je egzekwować w razie potrzeby.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: