Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 15/11/2017

Punkty informacyjne: planowane leczenie za granicą

Krajowe punkty kontaktowe

W każdym kraju UE istnieje co najmniej jeden krajowy punkt kontaktowy (w niektórych krajach istnieją również regionalne i lokalne punkty kontaktowe), który może pomóc w sprawach związanych z organizowaniem leczenia za granicą.

Wybierz kraj:

W Twoim kraju

Krajowy punkt kontaktowy może udzielić Ci informacji o Twoich prawach do opieki zdrowotnej w innym kraju UE, m.in. o tym:

 • czy przysługuje Ci prawo do zwrotu całości lub części kosztów
 • za jakie rodzaje leczenia będą zwracane koszty i w jakiej kwocie
 • czy potrzebujesz uprzedniej zgody i o tym, jak ubiegać się o taką zgodę
 • jak się odwołać, jeśli Twoje prawa zostaną naruszone.

W kraju, w którym chcesz podjąć leczenie

Krajowy punkt kontaktowy może udzielić Ci informacji na temat:

 • systemu opieki zdrowotnej w tym kraju oraz o tym, w jaki sposób zapewniane są jakość, bezpieczeństwo i przestrzeganie krajowych standardów
 • tego, czy dany świadczeniodawca jest zarejestrowany i upoważniony do udzielania danych zabiegów medycznych, a także tego, jakich standardów z zakresie jakości i bezpieczeństwa musi on przestrzegać
 • praw pacjenta w tym kraju, w tym informacji na temat działań, jakie możesz podjąć w razie wystąpienia problemu lub jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymywanego leczenia.

Instytucje ubezpieczenia zdrowotnego

Również krajowe instytucje ubezpieczenia zdrowotnego mogą udzielić informacji na temat planowanego leczenia w innym kraju UE. W szczególności mogą udzielić Ci więcej informacji na temat zwrotu kosztów, uprzedniej zgody i wszelkich ograniczeń dotyczących leczenia za granicą.

Świadczeniodawcy usług medycznych

Podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej, takie jak szpitale, kliniki lub inne placówki lecznicze, muszą poinformować Cię o:

 • różnych możliwościach w zakresie leczenia, jakości i bezpieczeństwie, zezwoleniu/rejestracji świadczeniodawcy tak, abyś mógł dokonać świadomego wyboru metody leczenia
 • kosztach leczenia, zanim się ono rozpocznie, a po jego zakończeniu dostarczyć Ci czytelną fakturę w celu ułatwienia zwrotu kosztów
 • swoim ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej lub równoważnym ubezpieczeniu
 • różnych możliwościach dotyczących pokrycia kosztów leczenia (w odpowiednich przypadkach).
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy