Ostatnio sprawdzono: 24/01/2019

Podatki

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

Nie ma ogólnounijnych zasad, które określałby jak powinny być opodatkowane dochody (pochodzące z pensji, emerytury, świadczeń, nieruchomości, spadków, darowizn lub innych źródeł) obywateli UE, którzy mieszkają, pracują lub przebywają czasowo w innym kraju UE.

Istnieją tylko przepisy krajowe i umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte między krajami. Nie obejmują one jednak wszystkich możliwych sytuacji i znacznie się między sobą różnią.

Istnieją jednak pewne podstawowe zasady, które w większości przypadków mają zastosowanie do osób przebywających w innym kraju UE.

Inne podatki

Informacje o podatkach od dochodu niepochodzącego z pracy zarobkowej (np. podatki od nieruchomości, podatki lokalne, podatki od darowizn i spadków) w kraju rezydencji podatkowej uzyskasz w lokalnym urzędzie skarbowymfrdeen.

Udostępnij tę stronę: