Ostatnio sprawdzono: 14/03/2023

Co to jest zawód regulowany

Zawód jest zawodem regulowanym, jeśli do jego wykonywania konieczne jest posiadanie konkretnego dyplomu otwierającego dostęp do tego zawodu, zdanie specjalnych egzaminów, np. państwowych, lub zarejestrowanie się w organizacji zawodowej.

Jeśli Twój zawód jest zawodem regulowanym w kraju UE, w którym zamierzasz go wykonywać, być może najpierw będziesz musiał wystąpić o oficjalne uznanie przez ten kraj Twoich kwalifikacji zawodowych.

Uwaga

W poszczególnych krajach UE regulowane są różne zawody. Sprawdź w bazie zawodów regulowanych en , czy Twój zawód jest regulowany w kraju UE, do którego się przeprowadzasz.

Jak korzystać z bazy zawodów regulowanych

Jeżeli zawód, który zamierzasz wykonywać, nie wyświetla się, może to oznaczać, że nie jest on regulowany w kraju, do którego się przeprowadzasz.

Jeśli nie znajdziesz w bazie danych żadnych informacji na temat swojego zawodu, możesz zasięgnąć informacji w krajowych punktach kontaktowych ds. kwalifikacji zawodowych w kraju, w którym chcesz pracować. Przy ich pomocy łatwiej Ci będzie zrozumieć, jakie zasady mają zastosowanie w Twoim przypadku.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w niektórych sektorach, na przykład w przypadku prawników, kontrolerów ruchu lotniczego, pilotów itp. en , przebiega na mocy osobnych przepisów UE.

Sprawdź, czy musisz ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych i jaki wniosek musisz złożyć.

Czy uzyskałeś swoje kwalifikacje zawodowe w kraju UE?

Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?

Jeśli zdobyłeś swoje kwalifikacje w kraju spoza UE i chcesz pracować w kraju UE, musisz ubiegać się o ich uznanie w kraju UE, w którym chcesz pracować. W takim przypadku do Twojego wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych zastosowanie mają przepisy krajowe.

Jeśli chcesz się przeprowadzić do innego kraju UE i już przepracowałeś co najmniej trzy lata w kraju UE, który jako pierwszy uznał Twoje kwalifikacje, możesz złożyć wniosek o uznanie Twoich kwalifikacji zawodowych w innym kraju UE na mocy przepisów, które mają zastosowanie do osób, które zdobyły swoje kwalifikacje w innym kraju UE.

Aby udowodnić, że masz doświadczenie wymagane do wykonywania Twojego zawodu, możesz potrzebować zaświadczenia wydanego przez kraj UE, który jako pierwszy uznał Twoje kwalifikacje. Dotyczy to zarówno obywateli UE, jak i obywateli spoza UE.

Kwalifikacje zawodowe lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, położnych, lekarzy dentystów, farmaceutów, architektów i lekarzy weterynarii są uznawane automatycznie. Przed podjęciem pracy muszą oni przedstawić dowód na potwierdzenie swoich kwalifikacji i zaczekać na zezwolenie wydawane przez odpowiednie organy.

Uwaga

Jeśli Twoje wykształcenie nie spełnia minimalnych wymogów mających zastosowanie do Twojego dyplomu w kraju przyjmującym, nie możesz skorzystać z automatycznego uznania – musisz złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z procedurą stosowaną do innych zawodów regulowanych.

W zależności od swojego zawodu i kraju, do którego się przeprowadzasz, właściwe organy mogą wymagać od Ciebie poza świadectwami kwalifikacji także innych dokumentów potwierdzających.

Po otrzymaniu Twoich dokumentów odpowiednie organy krajowe:

Pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną i farmaceuci mogą skorzystać z europejskiej legitymacji zawodowej – prostszej i szybszej procedury elektronicznej, która umożliwi im przedłożenie dokumentów, śledzenie na poszczególnych etapach wniosków złożonych przez siebie online oraz ponowne wykorzystanie wcześniej załączonych dokumentów.

Uwaga

Organy administracji w nowym kraju nie mogą wymagać od Ciebie przedstawienia tłumaczeń przysięgłych dokumentów potwierdzających Twoje kwalifikacje.

Prawdziwa historia

Znajomość prawa pomaga uniknąć biurokracji

Pochodząca ze Słowacji Katarina jest farmaceutką i chciałaby pracować w Austrii. Austriackie organy administracji zażądały od niej przedstawienia tłumaczeń przysięgłych (sporządzonych przez tłumacza austriackiego) wszystkich przedłożonych przez nią dokumentów potwierdzających.

Tymczasem Katariny nie obowiązuje wymóg przedstawienia tłumaczeń przysięgłych jej dyplomów. W przypadku kilku kategorii dyplomów – lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, położnych, lekarzy weterynarii, lekarzy dentystów, farmaceutów i architektów – tłumaczenia przysięgłe nie są wymagane.

Zanim będziesz mógł zacząć wykonywać swój zawód w kraju przyjmującym, może być od Ciebie wymagane zdanie testu językowego lub zostanie członkiem stowarzyszenia zawodowego.

Nie musisz ubiegać się o zezwolenie ani wszczynać procedury administracyjnej. Możesz wykonywać swój zawód w nowym kraju UE na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju.

Uwaga

Twój zawód może nie być regulowany jako taki, ale może być uznawany za część innego zawodu regulowanego.

Należy każdorazowo zwrócić się do organów administracji nowego kraju z pytaniem, czy dany zawód jest tam regulowany czy nie. Krajowe punkty kontaktowe ds. kwalifikacji zawodowych pomogą Ci znaleźć właściwy organ udzielający tego rodzaju informacji.

Prawdziwa historia

Piotr, sanitariusz będący członkiem zespołu wyjazdowego w karetce pogotowia z Czech, przenosi się do Niemiec, gdzie chce nadal wykonywać swój zawód. Piotr nie znalazł swojego zawodu w bazie danych, uznał więc, że jego zawód prawdopodobnie nie jest regulowany w Niemczech. Kiedy jednak skontaktował się z niemieckim urzędem odpowiedzialnym za uznawanie kwalifikacji zawodowych, dowiedział się, że w przypadku sanitariuszy w Niemczech wymagane są kwalifikacje ratownika medycznego. Ponieważ Piotr nie posiada niezbędnych kwalifikacji w tej dziedzinie, przed rozpoczęciem pracy musi odbyć staż.

Zanim będziesz mógł wykonywać tam swój zawód, musisz najpierw złożyć wniosek o uznanie Twoich kwalifikacji zawodowych w nowym kraju.

Sprawdź, jakie dokumenty musisz przedstawić przy składaniu wniosku o uznanie Twoich kwalifikacji zawodowych.

Fizjoterapeuci, przewodnicy górscy i agenci nieruchomości mogą skorzystać z europejskiej legitymacji zawodowej – prostszej i szybszej procedury elektronicznej, która umożliwi im przedłożenie dokumentów, śledzenie na poszczególnych etapach wniosków złożonych przez siebie online oraz ponowne wykorzystanie wcześniej załączonych dokumentów.

Zanim będziesz mógł zacząć wykonywać swój zawód w kraju przyjmującym, może być od Ciebie wymagane zdanie testu językowego lub zostanie członkiem stowarzyszenia zawodowego.

Należy każdorazowo zwrócić się do organów administracji nowego kraju z pytaniem, czy dany zawód jest tam regulowany czy nie. Krajowe punkty kontaktowe ds. kwalifikacji zawodowych pomogą Ci znaleźć właściwy organ udzielający tego rodzaju informacji.

Prawdziwa historia

Dirk, młody Holender, pracuje jako agent nieruchomości. Niedawno przeprowadził się do Austrii. Ponieważ jego zawód nie jest regulowany w Holandii, myślał, że nie będzie musiał dopełniać żadnych procedur administracyjnych, aby móc założyć działalność jako niezależny agent nieruchomości w Austrii. Kiedy jednak zarejestrował się jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek, poinformowano go, że musi najpierw doprowadzić do uznania swoich kwalifikacji, aby móc wykonywać w Austrii zawód agenta nieruchomości. Znacznie spowolniło to realizację jego planów.

Nie musisz ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych, jeśli nie wykonujesz zawodu mającego wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo. Zanim jednak będziesz mógł wykonywać swój zawód w innym kraju, być może będziesz musiał najpierw złożyć uprzednie oświadczenie pisemne (na papierze lub w formacie elektronicznym).

Aby Twoje kwalifikacje mogły zostać uznane w nowym kraju, będziesz musiał udowodnić, że w swoim kraju pracowałeś w swoim zawodzie co najmniej przez rok w ciągu ostatnich 10 lat.

Uwaga

Jeśli Twój zawód regulowany jest związany ze zdrowiem i bezpieczeństwem i nie możesz skorzystać z automatycznego uznawania, właściwe organy w kraju przyjmującym mogą zdecydować się na sprawdzenie Twoich kwalifikacji zawodowych. W takim przypadku będziesz musiał zaczekać z rozpoczęciem wykonywania swojego zawodu na formalne zezwolenie.

Jeśli będziesz chciał nadal świadczyć czasowo usługi w tym samym kraju przyjmującym, być może będziesz musiał przedstawiać takie oświadczenie raz w roku.

Aby dowiedzieć się, czy obowiązuje Cię taki wymóg, skontaktuj się z punktem kontaktowym ds. kwalifikacji zawodowych w kraju przyjmującym.

Sprawdź, co jeszcze może Ci być potrzebne, zanim złożysz swoje oświadczenie pisemne.

Zanim będziesz mógł zacząć wykonywać swój zawód w kraju przyjmującym, może być od Ciebie wymagane zdanie testu językowego lub zostanie członkiem stowarzyszenia zawodowego.

Prawdziwa historia

Risto jest architektem z Finlandii, który zamierza przeprowadzić się do Włoch. Przed wyjazdem sprawdził w bazie zawodów regulowanych, jakie formalności są wymagane do rozpoczęcia pracy w tym zawodzie i jak można skontaktować się z włoskim punktem kontaktowym. Dzięki informacjom uzyskanym we włoskim punkcie kontaktowym Risto jest teraz dobrze przygotowany do wyjazdu.

Informacje o poszczególnych krajach

Wybierz kraj

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: