Ostatnio sprawdzono : 04/04/2018

Zawody regulowane

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

  • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką Brytaniąen
  • Publikacje UE na temat brexitu
  • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituen

Sprawdź, czy Twój zawód jest regulowany za granicą

Na stronach tych wyjaśniono, jak uzyskać uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w celu podjęcia pracy za granicą. Informacje te nie dotyczą osób zainteresowanych studiami za granicą. Dowiedz się, jak uzyskać uznanie dyplomu akademickiego.

Jeśli zamierzasz podjąć pracę w innym kraju UE w zawodzie, który jest tam zawodem regulowanym, być może najpierw będziesz musiał wystąpić o oficjalne uznanie Twoich kwalifikacji zawodowych (wykształcenia i doświadczenia zawodowego).

Zawód jest zawodem regulowanym, jeśli można go wykonywać dopiero, gdy zdobędzie się konkretny dyplom, zda się specjalne egzaminy lub zarejestruje się w organizacji zawodowej.

Sprawdź w naszej bazie zawodów regulowanychen , które zawody są regulowane w których krajach UE i przez jakie organy.

Musisz znać nazwę zawodu w języku urzędowym danego kraju. Na przykład jeśli chcesz pracować w Niemczech jako piekarz, musisz wpisać w polu wyszukiwania „Bäcker".

Jeśli Twój zawód jest regulowany w Twoim kraju, możesz również najpierw wyszukać go w swoim języku, aby w opisie wyświetliło się tłumaczenie na język angielski. Następnie możesz wpisać w polu wyszukiwania angielską nazwę, aby uzyskać listę pozostałych krajów, gdzie zawód ten jest regulowany. Jeśli kraj, do którego chcesz wyjechać, nie pojawi się na liście, może to oznaczać, że Twój zawód nie jest tam regulowany.

Jeśli nie znajdziesz w bazie swojego zawodu, możesz zasięgnąć informacji w krajowych punktach kontaktowych ds. kwalifikacji zawodowychen w kraju, w którym chcesz pracować. Podpowiedzą Ci one, jakie zasady mają zastosowanie w Twoim przypadku.

Twój zawód nie jest regulowany w Twoim kraju, ale jest regulowany w kraju, do którego chcesz wyjechać

Jeśli Twój zawód jest regulowany w kraju UE, w którym chcesz pracować, ale nie jest w Twoim kraju ojczystym, konieczne może być udowodnienie, że w swoim kraju pracowałeś w tym zawodzie co najmniej przez 1 rok w ciągu ostatnich 10 lat, zanim będziesz mógł go wykonywać w nowym kraju czy nawet świadczyć tam w tym charakterze czasowe usługi.

Informacji o tym, jak przygotować dokumentację i jakie dokumenty należy przedłożyć, udzieli Ci krajowy punkt kontaktowy ds. kwalifikacji zawodowychen w kraju, w którym chcesz pracować.

Twój zawód jest regulowany w Twoim kraju, ale nie jest regulowany w kraju, do którego chcesz wyjechać

Jeśli zawód, który chcesz wykonywać, nie jest regulowany w kraju, w którym chcesz podjąć pracę, możesz go tam wykonywać na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju.

Nawet jeśli Twój zawód nie jest regulowany jako taki w nowym kraju, może być uważany za część innego zawodu regulowanego. Zawsze należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie w kraju, do którego wyjeżdżasz, czy dany zawód należy tam do zawodów regulowanych. Krajowe punkty kontaktowe ds. kwalifikacji zawodowychen pomogą Ci znaleźć właściwy organ udzielający tego rodzaju informacji.

Prawdziwa historia

Sprawdź warunki przed wyjazdem, a unikniesz problemów

Dirk, młody Holender, pracuje jako pośrednik w obrocie nieruchomościami. Niedawno przeprowadził się do Austrii. Jego zawód nie jest regulowany w Holandii, więc spodziewał się, że w Austrii łatwo otworzy działalność jako niezależny agent nieruchomości współpracujący z holenderskimi i belgijskimi klientami poszukującymi domów wakacyjnych w Alpach. Kiedy jednak zarejestrował się jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek, poinformowano go, że musi udowodnić, że ma odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Znacznie spowolniło to realizację jego planów.

Risto jest architektem z Finlandii, który zamierza przeprowadzić się do Włoch. Przed wyjazdem sprawdził w bazie zawodów regulowanychen , jakich formalności musi dopełnić, aby rozpocząć tam pracę, i który włoski punkt kontaktowy udziela informacji o jego zawodzie. W punkcie tym powiadomiono go o wszystkich wymogach i teraz jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy we Włoszech.

Dowiedz się, jak uzyskać uznanie swoich kwalifikacji zawodowych, aby móc podjąć pracę w zawodzie regulowanym w innym kraju UE.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: