Ostatnio sprawdzono: 02/01/2023

Chemikalia

Jeśli wytwarzasz lub importujesz substancje chemiczne w Europejskim Obszarze Gospodarczym, możesz mieć obowiązek zarejestrowania ich w bazie danych REACH. Dowiedz się, jak przepisy REACH mają zastosowanie do Twojego przedsiębiorstwa.

Niebezpieczne chemikalia muszą spełniać rygorystyczne wymogi UE. Może być od Ciebie wymagane zapewnienie, by Twoje produkty były zgodne z przepisami określonymi w rozporządzeniu CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów).

Udostępnij tę stronę: