Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jako pracodawca musisz zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy. Oznacza to, że musisz ocenić wszelkie zagrożenia, na jakie mogą być narażeni Twoi pracownicy, i wprowadzić środki zapobiegawcze i ochronne, np. zapewnić każdemu z nich niezbędne informacje na temat BHP i odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Może się zdarzyć, że będziesz musiał wprowadzić dodatkowe środki, aby na przykład zapobiec sytuacjom stwarzającym zagrożenie, i w związku z tym zorganizować szkolenie na temat pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników.Powinieneś również wyznaczyć przynajmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika, który będzie czuwał nad wdrażaniem takich środków.

Ocena ryzyka

Nie istnieją żadne przepisy UE, które opisywałyby dokładnie, w jaki sposób powinieneś przeprowadzać ocenę ryzyka. Przepisy niektórych krajów mogą jednak zawierać bardziej szczegółowe wymogi merytoryczne i formalne dotyczące oceny ryzyka.

Przy przeprowadzaniu oceny ryzyka trzeba podjąć pewne działania, a mianowicie:

Podczas przeprowadzania oceny ryzyka należy mieć również na uwadze pracowników szczególnie narażonych na ryzyko, a także inne osoby, które mogą tymczasowo przebywać na terenie zakładu, np. wykonawców czy odwiedzających.

Po rozpoznaniu zagrożeń i ich ewentualnych skutków, konieczne jest dokonanie oceny ryzyka i ustalenie hierarchii poszczególnych zagrożeń. Należy również sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek obowiązki prawne; mogą one być wyszczególnione w warunkach oceny ryzyka lub dotyczyć specjalnych szkoleń dla pracowników na temat danego zagrożenia lub sektora działalności.

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Jeśli nie masz kompetencji wymaganych do przeprowadzenia oceny ryzyka ani do wprowadzenia w swojej firmie zapobiegawczych lub ochronnych środków BHP, musisz zlecić wykonanie tego specjaliście ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej możesz również przeprowadzić ocenę ryzyka za pomocą bezpłatnego narzędzia internetowego en .

Jak dokumentować ryzyko

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka należy udokumentować jej wyniki.

Nie istnieją w tym zakresie szczegółowe wymogi unijne, zaleca się jednak, aby pisemny dokument zawierał co najmniej:

Więcej informacji na temat wymogów obowiązujących w poszczególnych krajach UE można znaleźć na stronie poświęconej krajowym zasadom BHP.

Wybierz kraj

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: