Ostatnio sprawdzono: 25/08/2020

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Skutki brexitu

Jako pracodawca musisz zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy. Oznacza to, że musisz ocenić wszelkie zagrożenia, na jakie mogą być narażeni Twoi pracownicy, i wprowadzić środki zapobiegawcze i ochronne, np. zapewnić każdemu z nich niezbędne informacje na temat BHP i odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Może się zdarzyć, że będziesz musiał wprowadzić dodatkowe środki, aby na przykład zapobiec sytuacjom stwarzającym zagrożenie, i w związku z tym zorganizować szkolenie na temat pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników.Powinieneś również wyznaczyć przynajmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika, który będzie czuwał nad wdrażaniem takich środków.

Ocena ryzyka

Nie istnieją żadne przepisy UE, które opisywałyby dokładnie, w jaki sposób powinieneś przeprowadzać ocenę ryzyka. Przepisy niektórych krajów mogą jednak zawierać bardziej szczegółowe wymogi merytoryczne i formalne dotyczące oceny ryzyka.

Przy przeprowadzaniu oceny ryzyka trzeba podjąć pewne działania, a mianowicie:

Podczas przeprowadzania oceny ryzyka należy mieć również na uwadze pracowników szczególnie narażonych na ryzyko, a także inne osoby, które mogą tymczasowo przebywać na terenie zakładu, np. wykonawców czy odwiedzających.

Po rozpoznaniu zagrożeń i ich ewentualnych skutków, konieczne jest dokonanie oceny ryzyka i ustalenie hierarchii poszczególnych zagrożeń. Należy również sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek obowiązki prawne; mogą one być wyszczególnione w warunkach oceny ryzyka lub dotyczyć specjalnych szkoleń dla pracowników na temat danego zagrożenia lub sektora działalności.

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Jeśli nie masz kompetencji wymaganych do przeprowadzenia oceny ryzyka ani do wprowadzenia w swojej firmie zapobiegawczych lub ochronnych środków BHP, musisz zlecić wykonanie tego specjaliście ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej możesz również przeprowadzić ocenę ryzyka za pomocą bezpłatnego narzędzia internetowegoen.

Jak dokumentować ryzyko

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka należy udokumentować jej wyniki.

Nie istnieją w tym zakresie szczegółowe wymogi unijne, zaleca się jednak, aby pisemny dokument zawierał co najmniej:

Więcej informacji na temat wymogów obowiązujących w poszczególnych krajach UE można znaleźć na stronie poświęconej krajowym zasadom BHP.

Zobacz również:

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: