Ostatnio sprawdzono: 29/10/2018

Zdrowie i bezpieczeństwo

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Przepisy UE określają minimalne wymogi dotyczące bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, w tym ogólne zasady dotyczące:

Należy na przykład przewidzieć środki, które pozwolą zapobiec sytuacjom stwarzającym zagrożenie, oraz umożliwić udzielenie pierwszej pomocy. Trzeba też wyznaczyć jednego lub kilku odpowiednio wyszkolonych pracowników, którzy będą czuwać nad wdrażaniem takich środków.

Więcej informacji na temat wymogów obowiązujących w poszczególnych krajach UE można znaleźć na stronie poświęconej krajowym zasadom BHP.

Zobacz także:

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: