Последна проверка: 23/06/2022

Здравословни и безопасни условия на труд

В качеството си на работодател трябва да осигурите безопасни и здравословни условия на труд за вашите служители във всички аспекти, свързани с работата. Това означава, че трябва да оцените всички рискове, на които могат да бъдат изложени вашите служители, и да въведете превантивни и защитни мерки, като например предоставяне на всички работници на необходимата информация и обучение относно здравето и безопасността при работа.

Понякога може да е необходимо да вземете допълнителни мерки, например за да предотвратите опасни ситуации и да осигурите обучение по първа помощ, противопожарна безопасност и евакуация на работниците. Трябва също така да назначите поне един обучен служител да следи за спазването на тези мерки.

Оценка на риска

Няма правила на ЕС за това как точно трябва да извършвате оценки на риска, но в някои страни националните правила може да включват по-подробни изисквания относно съдържанието и формата на оценките на риска.

Има определени действия, които трябва да предприемете, когато извършвате оценка на риска:

Когато извършвате оценка на риска, трябва да обърнете внимание и на работниците, които може да са особено уязвими, както и на другите лица, които може да присъстват във вашите помещения, например изпълнители или посетители.

След като установите опасностите и възможните последици от тях, трябва да оцените и степенувате рисковете по значимост. Трябва също така да проверите дали има законови задължения. Те могат да са описани подробно в спецификации за оценка на риска или да са свързани със специфично обучение на работниците по отношение на даден риск или сектор на дейност.

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

Ако не разполагате с необходимите компетентности, за да извършите оценка на риска или да организирате превантивни и защитни мерки във вашето предприятие, ще трябва да се обърнете към специалист по здравословни и безопасни условия на труд.

В зависимост от вида на вашата стопанската дейност можете също така да извършите оценка на риска с помощта на безплатен онлайн инструмент en .

Документиране на рисковете

След като извършите оценка на риска, трябва да документирате резултатите.

Не съществуват конкретни изисквания на ЕС, но е препоръчително писменият документ да съдържа поне:

Повече подробности за това какво трябва да направите в конкретна страна от ЕС ще намерите в националните правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Изберете държава

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: