Последна проверка: 26/04/2019

Безопасност на работното място

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

В правилата на ЕС са посочени минимални изисквания за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда, включително общи принципи за:

Трябва например да въведете мерки за предотвратяване на опасни ситуации, да осигурите първа помощ и да назначите един или повече обучени членове от персонала, които следят за спазването на тези мерки.

Повече подробности за това какво трябва да направите в конкретна страна от ЕС ще намерите в националните правила за здраве и безопасност на работното място.

Вижте също:

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: