Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 12/10/2017

Вашата здравна осигуровка

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Коя страна от ЕС ще отговаря за социалното ви осигуряване, включително здравното, зависи от икономическото ви положение и мястото ви на пребиваване, а не от вашето гражданство. Уверете се, че сте наясно според коя система за социална сигурност трябва да се осигурявате: прочетете повече за социалното осигуряване в чужбина.

Ако не сте сигурен и искате да проверите какви са правата ви, преди да се лекувате, свържете се с национален орган за контакт в областта на здравеопазването. Във всяка държава от ЕС има поне един такъв орган, като там могат да ви кажат дали ще имате право на възстановяване на разходите и какви ограничения се прилагат.

За здравното осигуряване важат специални условия:

Ако работите в една страна, а живеете в друга

Ако работите в една страна от ЕС, а живеете в друга, имате право на медицинско лечение и в двете.

Трябва да се регистрирате в страната, в която работите, и да получите формуляр S1 (предишен формуляр E 106) от вашата здравноосигурителна институция. Този формуляр дава право на вас и на лицата на ваша издръжка да получите здравно обслужване в страната, в която живеете.

Лицата на ваша издръжка могат да се ползват със същите права като вас, ако живеете и се осигурявате в повечето държави от ЕС.

Ако работите и сте осигурен в Хърватия, Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Норвегия, Швеция или Обединеното кралство, лицата на ваша издръжка могат да получат лечение в държавата, в която работите, само ако е изпълнено едно от следните условия:

 • лечението е наложително по медицински причини по време на престоя им в тази страна, като се вземе предвид характерът на това лечение и очакваната продължителност на престоя
 • има споразумение между съответните държави/органи
 • получено е предварително разрешение чрез формуляр S2 (предишен формуляр E 112), издаден от здравноосигурителната институция на страната, в която работите.

Грижи за болни деца

Като трансграничен работник, ако вземете отпуск, за да се грижите за болно дете, проверете във вашата здравноосигурителна каса дали имате право на обезщетение. Възможно е да нямате, ако детето ви се осигурява заедно с вашия партньор в страната, в която живеете.

Ако сте командирован за кратък срок в чужбина (<2 години)

Като краткосрочно командирован работник (<2 години) можете да останете осигурен във вашата страна — тази, от която сте командирован и която е отговорна за социалното ви осигуряване.

Поискайте формуляр S1 (предишен E 106) от здравноосигурителната каса във вашата страна. Това ще даде право на вас и вашето семейство на здравно обслужване по време на престоя ви.

Предайте формуляра S1 в здравноосигурителната институция на приемащата страна при пристигането си.

Ако сте държавен служител, командирован в чужбина

Ако сте държавен служител, командирован в чужбина, имате право на лечение в страната, в която живеете.

Поискайте формуляр S1 (предишен E 106) от вашата здравноосигурителна каса в страната, от която сте нает на работа. Това ще даде право на вас и вашето семейство на здравно обслужване по време на престоя ви.

Предайте формуляра S1 в здравноосигурителната институция на приемащата страна при пристигането си.

Ако сте студент, изследовател или стажант в чужбина

Ако отивате в друга страна от ЕС, за да учите, да извършвате изследователска работа, на стаж или професионално обучение, трябва да имате пълна здравна осигуровка в приемащата страна.

 • Ако не работите, евентуално може да използвате Европейската здравноосигурителна карта, ако имате право на това.
 • Ако сте нает в приемащата страна, ще трябва да се включите в местна схема за здравно осигуряване.

  Някои докторанти могат да бъдат сметнати за местни работници и да е необходимо да се присъединят към местната система за здравно осигуряване или да сключат частна застраховка.

 • Ако сте изпратен временно в университет или научноизследователски институт в друга страна от ЕС от вашия университет или институт, по време на командировката си оставате здравно осигурен по линия на вашата здравноосигурителна схема в страната, от която идвате. Преди да заминете, подайте заявление за Европейска здравноосигурителна карта или за формуляр S1 (предишен Е 106).

Проверете в здравноосигурителната институция или в националния орган за контакт във вашата страна дали те ще покрият разходите ви за здравно обслужване в чужбина за пълния период на вашия престой. В случай, че го направят, административните процедури могат да бъдат опростени, ако имате валидна Европейска здравноосигурителна карта.

Някои национални здравноосигурителни институции покриват разходи за здравни услуги в друга страна само за определено време; често такъв е случаят при по-възрастни студенти (над 28 или 30 години) и работници, които се обучават в чужбина. Ако вашият случай е такъв, ще трябва да се осигурявате в приемащата страна или да сключите частна застраховка.

Лична история

Осведомете се за местните правила за социална сигурност

Вим е белгиец, който отива да учи в университет в Холандия. Със себе си той взема валидна Европейска здравноосигурителна карта. Вим планира да работи на непълно работно време през периода на обучението си. В Холандия обаче е задължително да се заплаща основната национална здравна осигуровка, която възлиза на около 1100 евро годишно, ако човек работи там, дори ако има валидна Европейска здравноосигурителна карта. Разходите за основната здравна осигуровка превръщат работата в по-скъпоструващ вариант, отколкото Вим е очаквал.

Ако сте пенсионер

Здравно осигуряване в страната, в която живеете

 • Ако получавате пенсия от страната, в която живеете, вие и вашето семейство сте обхванати от системата за здравно осигуряване на тази страна — независимо дали получавате пенсии от други държави.
 • Ако не получавате пенсия или друг доход от страната, в която живеете, вие се числите към здравноосигурителната система на страната, в която сте се осигурявали най-дълго време.

Лична история

Запознайте се със здравната система във вашата нова страна на пребиваване

Никола винаги е живял във Франция и е работил там почти през целия си живот, освен няколко години от младостта си, когато е бил келнер в Италия.

Когато се пенсионира, Никола се мести в Италия. Пенсията му се състои от две части: „италианска" пенсия, отразяваща годините, в които е работил в Италия, и „френска" пенсия за годините, през които е работил във Франция.

Тъй като Никола живее в Италия И получава пенсия за възраст от италианските власти, той се числи към здравноосигурителната система на тази страна. Той вече не е обхванат от френската система.

Поискайте формуляр S1 (предишен E 106) от вашата здравноосигурителна каса в страната.

Предайте формуляра S1 в здравноосигурителната институция на приемащата страна при пристигането си.

Този документ определя правото ви на пълно здравно осигуряване във вашата страна на пребиваване.

Здравно осигуряване в страната, в която сте работили

По принцип вие и вашето семейство имате пълно право на медицинско лечение само в страната, в която живеете. Ако обаче страната, която ви плаща пенсия, е една от изброените по-долу, вие и членовете на вашето семейство имате право на пълно здравно осигуряване и в страната, която ви плаща пенсия, и в страната, в която понастоящем живеете:

 

Австрия

Германия

Нидерландия

Белгия

Гърция

Полша

България

Унгария

Словения

Кипър

Исландия

Испания

Чешка република

Лихтенщайн

Швеция

Франция

Люксембург

Швейцария

Ако сте плащали осигурителни вноски в страна, която не е включена в горепосочения списък, ще имате право на пълно здравно осигуряване само в страната, в която живеете.

Бивши трансгранични работници

Ако последната ви работа е била като трансграничен работник, което означава, че сте живели в една страна, а сте пътували до друга, за да работите, за вас важи следното:

Продължаване на лечение

Можете да продължите дадено лечение, което сте започнали в страната, в която сте работили, дори след като сте се пенсионирали.

Това важи и за лицата на ваша издръжка, ако лечението им е започнало в:

 

Австрия

Гърция

Нидерландия

Белгия

Унгария

Полша

България

Италия

Португалия

Кипър

Латвия

Румъния

Чешка република

Лихтенщайн

Словакия

Естония

Литва

Словения

Франция

Люксембург

Испания

Германия

Малта

Швейцария

За да продължите лечение, започнало в страната, където сте работили преди, трябва да изпратите формуляр S3 на здравните институции в тази страна.

Осигуряване в страната, където преди сте работили, и в страната, в която живеете

Ако сте работили поне 2 години като трансграничен работник през петте последни години преди пенсионирането си, имате право на здравни услуги както в страната ви на пребиваване, така и в страната, в която сте работили преди.

Вие и лицата на ваша издръжка имате право на здравно обслужване в страната, в която сте работили преди, ако тази страна и страната, в която живеете в момента, са в тази група:

 

Австрия

Германия

Испания

Белгия

Люксембург

Франция

Португалия

Ако пътувате до страната, в която сте работили преди, за да получавате лечение там, и органите в тази страна вече не отговарят за покриването на разходите ви за здравно обслужване, трябва да им представите формуляр S3. Можете да получите формуляр S3 от здравната институция, отговаряща за за вашето здравно осигуряване.

Между националните здравни системи в Европа има значителни различия

Страните от ЕС могат да определят собствени правила относно правото на обезщетения и услуги. Например ако са ви необходими медицински услуги в страната, в която понастоящем живеете, вероятно няма да имате право на съвсем същите услуги на същата цена като във вашата страна на произход.

За да избегнете евентуални сериозни проблеми и недоразумения, осведомете се за системата за социална сигурност в приемащата страна или се свържете с националния орган за контакт.

Лична история

Запознайте се със системата за социална сигурност в новата ви страна на пребиваване

Сузане винаги е работила в Германия, а след пенсионирането си се премества в Испания. Когато се разболява, тя сключва договор за грижи у дома с частна компания, защото в Испания такива обществени услуги не се предлагат.

Част от разходите са покрити от нейната осигуровка в Германия, но делът на Сузане е много по-голям от това, което тя би платила, ако бе останала в родината си. Това е последица от различията между системите за обезщетения в Германия и Испания.

Различия при оценяването на степента на неработоспособност

Ако искате пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да настоява да ви бъде направен отделен преглед в нея. Според една страна може да сте сериозно неработоспособен, а според друга — изобщо да не сте неработоспособен.

Научете повече за пенсиите за инвалидност в Европа.

Вижте също:

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети