Nazadnje pregledano: 09/03/2020

Zdravstveno zavarovanje

Ali ima brexit posledice za vas?

Pravila in pogoji, predstavljeni na tej strani, se še naprej uporabljajo v Združenem kraljestvu ter za državljane in državljanke Združenega kraljestva v EU.

Če ste pravice iz socialne varnosti (denimo pravico do zdravstvenega varstva, denarno nadomestilo za brezposelnost, pokojnino) pridobili pred 31. decembrom 2020, sporazum o izstopu Združenega kraljestva določa splošna pravila za zaščito teh pravic. Več informacij o vaših pravicah.

Če pri uveljavljanju svojih pravic naletite na težave, se obrnite na naše službe za pomoč.

Katera država EU je odgovorna za vaše socialno varnost in zdravstveno zavarovanje, je odvisno od vašega delovnega statusa in prebivališča – ne od vašega državljanstva. Preverite, kateri sistem socialne varnosti velja za vas. Več o socialni varnosti v tujini.

Če niste prepričani o svojih pravicah do zdravstvenega zavarovanja in jih želite preveriti, preden se odločite za zdravljenje, se obrnite na nacionalno kontaktno točko. V vsaki državi EU je namreč vsaj ena kontaktna točka, pri kateri lahko ugotovite, ali ste upravičeni do povračila stroškov in katere zgornje meje se uporabljajo.

Za nekatere skupine zavarovancev veljajo posebni pogoji v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem.

Zaposlitev v eni državi, prebivališče v drugi

Če delate v eni državi EU, živite pa v drugi, ste upravičeni do zdravstvenih storitev v obeh državah.

Najprej se morate prijaviti na zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri delate, in pridobiti obrazec S1 (prej obrazec E 106). S tem obrazcem ste vi in vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvenega varstva v državi, v kateri živite.

Glede na vaše zdravstveno zavarovanje so vaši družinski člani upravičeni do zdravstvenih storitev, če živijo v državi EU. Če ste obmejni delavec ter živite v državi EU in delate na Danskem, Irskem, Hrvaški, Finski, Švedski, Združenem kraljestvu, Islandiji ali Norveški so vaši družinski člani upravičeni do omejenih zdravstvenih storitev, denimo do nujne zdravniške pomoči med njihovim bivanjem.

Nega bolnih otrok

Če ste obmejni delavec, preverite pri zavodu za zdravstveno zavarovanje, ali ste upravičeni do bolniškega dopusta za nego otroka. Če je vaš otrok zavarovan po partnerju v državi, v kateri prebivate, morda niste upravičeni.

Delavci, napoteni v tujino za krajši čas (manj kot dve leti)

Če ste na delo v tujino napoteni za krajši čas (manj kot dve leti), boste še naprej zavarovani v matični državi (državi, ki vas je napotila).

Najprej morate na zavodu za zdravstveno zavarovanje v matični državi zaprositi za obrazec S1 (prej obrazec E106), s katerim boste vi in vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvenega zavarovanja med bivanjem v tujini.

Ob prihodu v državo, v kateri boste delali, obrazec S1 predložite pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Zaposlitev v več državah

Če delate v več kot eni državi EU, vendar opravljate vsaj 25 % svojih poklicnih dejavnosti (delovni čas in/ali dohodek) v državi, v kateri živite, ste običajno upravičeni do zdravstvenega zavarovanja v državi, v kateri živite.

Kljub temu v določenih situacijah veljajo posebna pravila, denimo kadar ste zaposleni pri delodajalcu ali ste samozaposleni zunaj države, v kateri živite. Več o socialni varnosti v tujini.

Javni uslužbenci, napoteni v tujino

Če ste v tujino napoteni kot javni uslužbenec, ste upravičeni do zdravstvenih storitev v državi, v kateri živite.

Na zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri ste zaposleni, morate zaprositi za obrazec S1 (nekdanji obrazec E106), s katerim boste vi in vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvenega zavarovanja med bivanjem v tujini.

Ob prihodu v državo, v kateri ste napoteni, obrazec S1 predložite pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Na študiju, raziskovalnem delu ali usposabljanju v tujini

Če se v drugo državo EU odpravite na študij, raziskovalno delo, prakso ali poklicno usposabljanje, morate v državi gostiteljici imeti zdravstveno zavarovanje.

  • Če niste zaposleni, lahko uporabite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, če ste do nje upravičeni.
  • Če ste v državi gostiteljici zaposleni, se morate vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja države gostiteljice.

    Tudi nekateri doktorski študenti lahko štejejo za delavce rezidente in se morajo vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja te države ali skleniti zasebno zdravstveno zavarovanje.

  • Če vas na univerzo ali raziskovalno ustanovo v drugo državo EU začasno pošilja vaša univerza ali raziskovalna ustanova, boste za čas napotitve še naprej zavarovani v slovenskem sistemu zdravstvenega zavarovanja. Pred odhodom zaprosite za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali obrazec S1 (nekdanji obrazec E106).

Pri domačem zavodu za zdravstveno zavarovanje ali nacionalni kontaktni točki preverite, ali bo zdravstveno zavarovanje veljalo ves čas vašega bivanja v tujini. Če velja, so lahko z veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja upravni postopki enostavnejši.

Vendar nekateri zavodi krijejo stroške zdravljenja v drugi državi EU samo določen čas. To pogosto velja za starejše študente (starejše od 28 ali 30 let) in delavce na usposabljanju v tujini. Če je to vaš primer, se boste morali prijaviti pri nacionalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje države gostiteljice ali pa skleniti zasebno zavarovanje.

Praktični primer

Predpisi o socialni varnosti v državi, v kateri boste prebivali

Wim je belgijski državljan. Ko je odšel študirat na Nizozemsko, je s seboj vzel tudi svojo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Wim je želel med študijem delati za krajši delovni čas, vendar je ugotovil, da morajo po nizozemski zakonodaji vsi, ki so v delovnem razmerju, skleniti osnovno zdravstveno zavarovanje na Nizozemskem, ki stane približno 1 100 evrov na leto), tudi če imajo veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja druge države. Zaradi stroškov osnovnega zdravstvenega zavarovanja se Wimu zaposlitev za krajši delovni čas ni več splačala.

Upokojenci

Zdravstveno varstvo v državi prebivanja

  • Pokojnino prejemate od države, v kateri prebivate: vi in vaša družina ste zavarovani v sistemu zdravstvenega zavarovanja te države, četudi prejemate pokojnino tudi od drugih držav.
  • Če od države, v kateri prebivate, ne prejemate pokojnine ali drugih prihodkov: vi in vaši družinski člani ste upravičeni do zdravstvenih storitev v državi prebivanja, pod pogojem, da ste upravičeni do zdravstvenega varstva v državi, ki izplačuje pokojnino.

Praktični primer

Preverite, kateri sistem zdravstvenega zavarovanja velja za vas

Nicolas je večino poklicnega življenja živel in delal v Franciji, razen v mladosti, ko je v Italiji nekaj let delal kot natakar.

Po upokojitvi se je preselil v Italijo. Njegova pokojnina bo iz dveh delov: italijanskega za leta, ko je delal v Italiji, in francoskega za leta, ko je delal v Franciji.

Nicolas živi v Italiji IN prejema tudi italijansko pokojnino, zato je zdaj vključen v italijanski sistem zdravstvenega zavarovanja in ne več v francoskega.

Na zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, iz katere se boste preselili, morate zaprositi za obrazec S1 (nekdanji obrazec E106).

Ob prihodu v novo državo obrazec S1 predložite pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje. Ta obrazec izkazuje vašo pravico do polnega zdravstvenega zavarovanja v državi prebivanja.

Zdravstveno varstvo v državi nekdanje zaposlitve

Načeloma ste vi in vaša družina v celoti upravičeni samo do zdravstvenega zavarovanja v državi, v kateri živite. Če je država, ki izplačuje vašo pokojnino, ena od spodaj navedenih držav, ste vi in vaši družinski člani upravičeni do zdravstvenih storitev v obeh državah: državi, ki izplačuje pokojnino, in državi, v kateri trenutno živite:

Avstrija

Nemčija

Nizozemska

Belgija

Grčija

Poljska

Bolgarija

Madžarska

Slovenija

Ciper

Islandija

Španija

Češka

Lihtenštajn

Švedska

Francija

Luksemburg

Švica

Če ste socialne prispevke plačevali v državi, ki je ni na zgornjem seznamu, ste upravičeni do polnega zdravstvenega zavarovanja samo v državi, v kateri trenutno živite.

Upokojeni obmejni delavci

Če ste pred upokojitvijo (zaradi starosti ali invalidnosti) nazadnje delali kot obmejni delavec, tj. prebivali ste v eni državi in se vozili na delo v drugo, velja naslednja ureditev:

Nadaljevanje zdravljenja

V državi, kjer ste delali in začeli zdravljenje, lahko zdravljenje nadaljujete tudi po upokojitvi.

To velja tudi za vzdrževane družinske člane, če so zdravljenje začeli v eni od naslednjih držav:

Avstrija

Grčija

Nizozemska

Belgija

Madžarska

Poljska

Bolgarija

Italija

Portugalska

Ciper

Latvija

Romunija

Češka

Lihtenštajn

Slovaška

Estonija

Litva

Slovenija

Francija

Luksemburg

Španija

Nemčija

Malta

Švica

Za nadaljevanje zdravljenja, ki ste ga začeli v državi, v kateri ste delali, morate zavodu za zdravstveno zavarovanje te države predložiti obrazec S3.

Zdravstveno zavarovanje v državi nekdanje zaposlitve in v državi, kjer zdaj živite

Če ste v zadnjih petih letih pred upokojitvijo vsaj dve leti delali kot obmejni delavec, ste upravičeni do zdravstvenega zavarovanja v obeh državah – državi prebivanja in državi, v kateri ste delali.

Vi in vzdrževani družinski člani ste upravičeni do zdravstvenega varstva v državi, kjer ste delali, če sta obe državi (država zaposlitve in država, v kateri zdaj živite) na spodnjem seznamu:

Avstrija

Nemčija

Španija

Belgija

Luksemburg

Francija

Portugalska

Če odidete na zdravljenje v državo, v kateri ste delali, in vam zavod za zdravstveno zavarovanje v tej državi ne krije več stroškov zdravljenja, morate zavodu predložiti obrazec S3. Za obrazec S3 lahko zaprosite pri organu, ki je pristojen za vaše zdravstveno zavarovanje.

Iskanje zaposlitve

Če prejemate nadomestilo za brezposelnost iz države EU in se odločite, da boste zaposlitev poiskali v drugi državi članici EU, morate pred odhodom v tujino zaprositi za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja Vendar boste z evropsko kartico vi in vaši družinski člani v času prejemanja nadomestila za brezposelnost upravičeni samo do nujnih zdravstvenih storitev.

Če niste zavarovani v državi EU in boste zaposlitev poiskali v drugi državi članici EU, bodo ustanove socialnega varstva odločile, kateri sistem zdravstvenega zavarovanja velja za vas. Verjetno se boste morali vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja v državi, v katero odhajate.

Več o socialni varnosti v tujini.

Sistemi zdravstvenega zavarovanja so po Evropi zelo različni

Države EU same določijo pravila glede obsega pravic do nadomestil in zdravstvenih storitev.

Da ne bi prišlo do morebitnih resnih težav in nesporazumov, se pozanimajte o sistemu socialne varnosti države gostiteljice ali se obrnite na nacionalno kontaktno točko v matični državi.

Praktični primer

Spoznajte sistem socialne varnosti v svoji novi državi

Susanne je vse življenje delala v Nemčiji, po upokojitvi pa se je preselila v Španijo. Ko je zbolela, ji je zasebni ponudnik storitev zagotovil oskrbo na domu, saj v Španiji ne poznajo javnega sistema oskrbe na domu.

Ker je zavarovana v Nemčiji, ji je nemški zavod za zdravstveno zavarovanje povrnil del stroškov, vendar je bil delež, ki ga je morala plačati sama, precej višji, kot bi bil za enako storitev v Nemčiji. To je posledica razlik med obsegom pravic v nemškem in španskem sistemu.

Razlike pri ocenjevanju stopnje invalidnosti

Če uveljavljate pravico do invalidske pokojnine ali nadomestila za invalidnost, bo morda vsaka država, v kateri ste delali, zahtevala ločen zdravniški pregled. V eni državi vam tako lahko priznajo visoko stopnjo invalidnosti, v drugi pa vam je morda sploh ne.

Več informacij o invalidski pokojnini v Evropi.

Glej tudi:

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Daj to stran v skupno rabo: