Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 12/10/2017

Zdravstveno zavarovanje

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

 • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017English
 • Publikacije EU o brexituEnglish
 • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaEnglish

Katera država EU je odgovorna za vaše socialno varnost in zdravstveno zavarovanje, je odvisno od vašega delovnega statusa in prebivališča – ne od vašega državljanstva. Prepričajte se, v kateri državi lahko uveljavljate pravice iz socialne varnosti: več o zdravstvenem zavarovanju v tujini.

Če niste prepričani o svojih pravicah do zdravstvenega zavarovanja in jih želite preveriti, preden se odločite za zdravljenje, se obrnite na nacionalno kontaktno točko. V vsaki državi EU je namreč vsaj ena kontaktna točka, pri kateri lahko ugotovite, ali ste upravičeni do povračila stroškov in katere zgornje meje se uporabljajo.

Za nekatere skupine zavarovancev veljajo posebni pogoji v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem.

Zaposlitev v eni državi, prebivališče v drugi

Če delate v eni državi EU, živite pa v drugi, ste upravičeni do zdravstvenih storitev na obeh straneh meje.

Prijavite se na zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri delate in zaprosite za obrazec S1 (prej obrazec E 106). S tem obrazcem ste vi in vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvenega varstva v državi, v kateri živite.

V večini držav EU imajo vzdrževani družinski člani enake pravice kot vi, če tam prebivate in ste zavarovani.

Če delate in ste zavarovani na Danskem, v Hrvaški, Finski, Islandiji, Irski, Norveški, Švedski ali v Združenem kraljestvu, so vaši vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvenega varstva v državi, v kateri ste zaposleni samo, kadar je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 • med svojim bivanjem v državi nujno potrebujejo zdravstveno storitev, pri čemer se upoštevata vrsta storitve in pričakovano obdobje bivanja;
 • med državama/pristojnimi organi je sklenjen sporazum;
 • predhodno odobritev z obrazcem S2 (prej obrazec E 112) je izdal zavod za zdravstveno zavarovanje v državi, v kateri delate.

Nega bolnih otrok

Če ste obmejni delavec in potrebujete bolniški dopust za nego otroka, preverite pri zavodu za zdravstveno zavarovanje, ali ste upravičeni do nadomestila. Če je vaš otrok zavarovan po partnerju v državi, v kateri prebivate, morda niste upravičeni.

Delavci, napoteni v tujino za krajši čas (manj kot 2 leti)

Če ste na delo v tujino napoteni za krajši čas (<2 leti), boste še naprej zavarovani v domovini (državi, ki vas je napotila in ki je odgovorna za vaše zdravstveno zavarovanje).

Pri zavodu za zdravstveno zavarovanje v domači državi zaprosite za obrazec S1 (prej obrazec E 106), s katerim boste vi in vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvenega zavarovanja med bivanjem v tujini.

Ob prihodu v državo gostiteljico obrazec S1 predložite pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Javni uslužbenci, napoteni v tujino

Če ste v tujino napoteni kot javni uslužbenec, ste upravičeni do zdravstvenih storitev v državi, v kateri živite.

Pri zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, za katero delate, zaprosite za obrazec S1 (prej obrazec E 106), s katerim boste vi in vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvenega zavarovanja med bivanjem v tujini.

Ob prihodu v državo gostiteljico obrazec S1 predložite pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Na študiju, raziskovalnem delu ali usposabljanju v tujini

Če se v drugo državo EU odpravite na študij, raziskovalno delo, prakso ali poklicno usposabljanje, morate v državi gostiteljici imeti zdravstveno zavarovanje.

 • Če niste zaposleni, lahko uporabite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, če ste do nje upravičeni.
 • Če ste v državi gostiteljici zaposleni, se morate vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja te države.

  Tudi nekateri doktorski študenti lahko štejejo za delavce rezidente in se morajo vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja te države ali skleniti zasebno zavarovanje.

 • Če vas na univerzo ali raziskovalno ustanovo v drugo državo EU začasno pošilja vaša univerza ali raziskovalna ustanova, boste za čas napotitve še naprej zavarovani v slovenskem sistemu zdravstvenega zavarovanja. Pred odhodom zaprosite za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali obrazec S1 (prej obrazec E 106).

Pri domačem zavodu za zdravstveno zavarovanje ali nacionalni kontaktni točki preverite, ali bo zdravstveno zavarovanje veljalo ves čas vašega bivanja v tujini. Če velja, so lahko z veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja upravni postopki enostavnejši.

Vendar nekateri zavodi krijejo stroške zdravljenja v drugi državi samo določen čas. To pogosto velja za starejše študente (starejše od 28 ali 30 let) in delavce na usposabljanju v tujini. Če je to vaš primer, se boste morali prijaviti pri nacionalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje države gostiteljice ali pa skleniti zasebno zavarovanje.

Praktični primer

Pozanimajte se o zdravstvenem zavarovanju

Wim je belgijski državljan. Ko je odšel študirat na Nizozemsko, je s seboj vzel tudi veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Wim je nameraval med študijem delati za krajši delovni čas. Toda po nizozemski zakonodaji morajo vsi, ki so v delovnem razmerju, skleniti osnovno zdravstveno zavarovanje na Nizozemskem (približno 1 100 evrov na leto), tudi če imajo veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Zaradi stroškov osnovnega zdravstvenega zavarovanja se Wimu zaposlitev ni več splačala.

Upokojenci

Zdravstveno varstvo v državi prebivanja

 • Pokojnino prejemate od države, v kateri prebivate: vi in vaša družina ste zavarovani v sistemu zdravstvenega zavarovanja te države, ne glede na to, ali prejemate pokojnino tudi od drugih držav.
 • Če od države, v kateri prebivate, ne prejemate pokojnine ali drugih prihodkov: vključeni ste v sistem zdravstvenega zavarovanja države, v kateri ste bili najdlje zavarovani.

Praktični primer

Spoznajte sistem zdravstvenega zavarovanja v svoji novi državi

Nicolas je večino poklicnega življenja živel in delal v Franciji, razen v mladosti, ko je v Italiji nekaj let delal kot natakar.

Po upokojitvi se je preselil v Italijo. Njegova pokojnina bo iz dveh delov: italijanskega za leta, ko je delal v Italiji, in francoskega za leta, ko je delal v Franciji.

Nicolas živi v Italiji IN prejema tudi italijansko pokojnino, zato je zdaj vključen v italijanski sistem zdravstvenega zavarovanja, in ne več v francoskega.

Pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje zaprosite za obrazec S1 (prej obrazec E 106).

Ob prihodu v državo gostiteljico obrazec S1 predložite pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Ta obrazec izkazuje vašo pravico do polnega zdravstvenega zavarovanja v državi prebivanja.

Zdravstveno varstvo v državi nekdanje zaposlitve

Načeloma ste vi in vaša družina v celoti upravičeni samo do zdravstvenega zavarovanja v državi, v kateri živite. Če je država, ki izplačuje vašo pokojnino, ena od spodaj navedenih držav, ste vi in vaši družinski člani upravičeni do polnega zdravstvenega zavarovanja v obeh državah: državi, ki izplačuje pokojnino, in državi, v kateri zdaj živite:

 

Avstrija

Nemčija

Nizozemska

Belgija

Grčija

Poljska

Bolgarija

Madžarska

Slovenija

Ciper

Islandija

Španija

Češka

Lihtenštajn

Švedska

Francija

Luksemburg

Švica

Če ste socialne prispevke plačevali v državi, ki je ni na zgornjem seznamu, ste upravičeni do polnega zdravstvenega zavarovanja samo v državi, v kateri živite.

Nekdanji obmejni delavci

Če ste pred upokojitvijo nazadnje delali kot obmejni delavec, tj. prebivali ste v eni državi in se vozili na delo v drugo, velja naslednja ureditev:

Nadaljevanje zdravljenja

V državi, kjer ste delali in začeli zdravljenje, lahko zdravljenje nadaljujete tudi po upokojitvi.

To velja tudi za vzdrževane družinske člane, če so zdravljenje začeli v eni od naslednjih držav:

 

Avstrija

Grčija

Nizozemska

Belgija

Madžarska

Poljska

Bolgarija

Italija

Portugalska

Ciper

Latvija

Romunija

Češka

Lihtenštajn

Slovaška

Estonija

Litva

Slovenija

Francija

Luksemburg

Španija

Nemčija

Malta

Švica

Za nadaljevanje zdravljenja, ki ste ga začeli v državi, v kateri ste delali, morate zavodu za zdravstveno zavarovanje te države predložiti obrazec S3.

Zdravstveno zavarovanje v državi nekdanje zaposlitve in v državi, kjer zdaj živite

Če ste v zadnjih petih letih pred upokojitvijo vsaj dve leti delali kot obmejni delavec, ste upravičeni do zdravstvenega zavarovanja v obeh državah – državi prebivanja in državi, v kateri ste delali.

Vi in vzdrževani družinski člani ste upravičeni do zdravstvenega varstva v državi, kjer ste delali, če sta obe državi (država zaposlitve in država, v kateri zdaj živite) na spodnjem seznamu:

 

Avstrija

Nemčija

Španija

Belgija

Luksemburg

Francija

Portugalska

Če odidete na zdravljenje v državo, v kateri ste delali, in vam zavod za zdravstveno zavarovanje v tej državi ne krije več stroškov zdravljenja, morate zavodu predložiti obrazec S3. Za obrazec S3 lahko zaprosite pri uradu, ki je pristojno za vaše zdravstveno zavarovanje.

Sistemi zdravstvenega zavarovanja so po Evropi zelo različni

Države EU same določijo pravila glede obsega pravic do nadomestil in storitev. Če denimo potrebujete zdravstveno oskrbo v državi, v kateri zdaj živite, verjetno ne boste upravičeni do natančno enakih storitev kot za isto ceno v matični državi.

Da ne bi prišlo do morebitnih resnih težav in nesporazumov, se pozanimajte o sistemu socialne varnosti države gostiteljice ali se obrnite na nacionalno kontaktno točko v matični državi.

Praktični primer

Spoznajte sistem socialne varnosti v svoji novi državi

Susanne je vse življenje delala v Nemčiji, po upokojitvi pa se je preselila v Španijo. Ko je zbolela, je naročila nego na domu pri zasebnem ponudniku storitev, saj v Španiji ne poznajo javnega sistema nege na domu.

Ker je zavarovana v Nemčiji, ji je nemški zavod za zdravstveno zavarovanje povrnil del stroškov, vendar je bil delež, ki ga je morala plačati sama, precej višji, kot bi bil za enako storitev v Nemčiji. To je posledica razlik med obsegom pravic v nemškem in španskem sistemu.

Razlike pri ocenjevanju stopnje invalidnosti

Če uveljavljate pravico do invalidske pokojnine ali nadomestila za invalidnost, bo morda vsaka država, v kateri ste delali, zahtevala ločen zdravniški pregled. V eni državi vam tako lahko priznajo visoko stopnjo invalidnosti, v drugi pa vam je morda sploh ne.

Več informacij o invalidski pokojnini v Evropi.

Glej tudi:

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje