Nazadnje pregledano: 17/11/2020

Ekonomsko neaktivni državljani EU

Ali ima brexit posledice za vas?

Vprašanja in odgovori – pravice državljanov EU in Združenega kraljestva, kot so navedene v sporazumu o izstopu

ssS 1. januarjem 2021 bodo začela veljati nova pravila za državljane EU, ki živijo v Združenem kraljestvu ali ki se selijo v Združeno kraljestvo. Enaka pravila bodo veljala za državljane Združenega kraljestva, ki živijo v državi EU ali se vanjo selijo.

V Združenem kraljestvu/EU imam stalno prebivališče ali ga bom pridobil/-a v prehodnem obdobju.

Načeloma boste vi in vaši družinski člani v državi gostiteljici še naprej imeli stalno prebivališče. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status rezidenta v okviru sheme EU za pridobitev statusa . V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali morate zaprositi za nov status rezidenta.

Prebivam v Združenem kraljestvu/EU, vendar še nimam pravice do stalnega prebivanja

Načeloma lahko vi in vaši družinski člani še naprej prebivate v vaši državi gostiteljici. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status rezidenta v okviru sheme EU za pridobitev statusa. V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali morate zaprositi za nov status rezidenta.

Želim se preseliti v Združeno kraljestvo/EU.

V skladu s sedanjimi pravili EU se lahko vi in vaši družinski člani do 31. decembra 2020 preselite v Združeno kraljestvo ali v državo EU. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status v okviru sheme EU za pridobitev statusa.. V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali se morate registrirati in zaprositi za nov status rezidenta.

Želim oditi v Združeno kraljestvo/EU z namenom kratkoročnega bivanja.

Sedanja pravila o prijavi prihoda, prijavi prebivališča v tujini, prijavi družinskih članov, ki so državljani EU, prijavi družinskih članov, ki niso državljani EU, se še naprej uporabljajo, in sicer vsaj do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoč

Če menite, da vaše pravice na podlagi prava EU niso spoštovane, se obrnite na naše službe za pomoč.

Podrobne informacije o izvajanju sporazuma o izstopu in o pravicah državljanov

Kot državljan EUimate pravico do prebivanja v katerikoli državi EU za obdobje največ 3 mesecev pod pogojem, da imate veljavno osebno izkaznico ali potni list. Če se želite preseliti v drugo državo EU, vendar ne nameravate tam delati ali se izobraževati, morate dokazati, da:

Prijava prihoda in prijava prebivališča

V prvih 3 mesecih prebivanja v drugi državi državljanom EU ni treba vložiti prijave za pridobitev dokumenta o prebivanju, ki izkazuje njihovo pravico, da prebivajo v tej državi – čeprav morajo v nekaterih državah prijaviti svoj prihod.

Po 3 mesecih prebivanja v novi državi se od vas lahko zahteva, da pri pristojnem organu prijavite prebivanje (običajno je to upravna enota ali pristojna policijska postaja) in pridobite potrdilo o prijavi prebivanja.

Potrebovali boste veljavno osebno izkaznico ali potni list ter:

Ali vas lahko izženejo oziroma zahtevajo, da zapustite državo?

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene na podlagi javnega reda ali javne varnosti, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo za osnovne interese družbe.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, ki navaja razloge za izgon ter način in rok pritožbe.

Stalno prebivališče

Če ste v drugi državi EU izpolnjevali pogoje za prebivanje in zakonito prebivali neprekinjeno 5 let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja v tej državi. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete tako dolgo, kot želite, da vas morajo obravnavati kot državljana te države in da ste bolje zaščiteni pred izgonom. Zaprosite lahko za izdajo dokumenta o stalnem prebivališču.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot dve leti zapored.

Ekonomsko neaktivni državljani, ki se pridružijo družinskemu članu, ki je državljan EU in zakonito prebiva v državi gostiteljici EU, lahko v tej državi prebivajo kot vzdrževane osebe.

Glej tudi:

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: