Nazadnje pregledano: 13/06/2022

Ekonomsko neaktivni državljani EU

Kot državljan EUimate pravico do prebivanja v katerikoli državi EU za obdobje največ 3 mesecev pod pogojem, da imate veljavno osebno izkaznico ali potni list. Če se želite preseliti v drugo državo EU, vendar ne nameravate tam delati ali se izobraževati, morate dokazati, da:

Prijava prihoda in prijava prebivališča

V prvih 3 mesecih prebivanja v drugi državi državljanom EU ni treba vložiti prijave za pridobitev dokumenta o prebivanju, ki izkazuje njihovo pravico, da prebivajo v tej državi – čeprav morajo v nekaterih državah prijaviti svoj prihod.

Po 3 mesecih prebivanja v novi državi se od vas lahko zahteva, da pri pristojnem organu prijavite prebivanje (običajno je to upravna enota ali pristojna policijska postaja) in pridobite potrdilo o prijavi prebivanja.

Potrebovali boste veljavno osebno izkaznico ali potni list ter:

Ali vas lahko izženejo oziroma zahtevajo, da zapustite državo?

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene na podlagi javnega reda ali javne varnosti, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo za osnovne interese družbe.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek za zapustitev države, ki navaja razloge za izgon ter način in rok pritožbe.

Stalno prebivališče

Če ste v drugi državi EU izpolnjevali pogoje za prebivanje in zakonito prebivali neprekinjeno 5 let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja v tej državi. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete tako dolgo, kot želite, da vas morajo obravnavati kot državljana te države in da ste bolje zaščiteni pred izgonom. Zaprosite lahko za izdajo dokumenta o stalnem prebivališču.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot dve leti zapored.

Ekonomsko neaktivni državljani, ki se pridružijo družinskemu članu, ki je državljan EU in zakonito prebiva v državi gostiteljici EU, lahko v tej državi prebivajo kot vzdrževane osebe.

Glej tudi:

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: