Nazadnje pregledano: 21/06/2022

Elektronska in gotovinska plačila

Elektronske transakcije

Pravila EU o plačilih podjetjem in njihovim strankam zagotavljajo enostavno izvajanje in prejemanje elektronskih transakcij. To pomeni, da vam mora banka plačila v evrih zaračunati po enaki stopnji kot za enakovredno domačo transakcijo.

To pravilo morajo uporabljati tudi banke, ki imajo sedež v državah EU zunaj evrskega območja (Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija), in za plačila v evrih v/znotraj druge države EU ne smejo zaračunati več kot za domača plačila v nacionalni valuti.

Zaračunavanje dodatnih stroškov za plačila s kartico ni dovoljeno

Svojim strankam ne smete zaračunati dodatnih stroškov za uporabo kreditne ali debetne kartice. To pravilo se uporablja za vse nakupe s kartico (v trgovinah in na spletu) v EU.

Dinamična pretvorba valut

Ali svojim strankam omogočate izbiro med plačilom s kartico v njihovi valuti ali plačilom v valuti vaše države oziroma spletišča?

V času nakupa jih morate obvestiti o vseh spremembah, povezanih z menjalniško storitvijo, ki jo ponujate. Pristojbine morate izraziti kot odstotne pribitke na zadnji razpoložljivi devizni tečaj evra en , ki ga izda Evropska centralna banka.

Primer. Gostje v vašem hotelu želijo nastanitev v hotelu plačati v domači valuti s tujo plačilno kartico. Znesek računa je treba pretvoriti po tečaju Evropske centralne banke. Goste morate obvestiti o odstotnem pribitku, ki ga boste prišteli tako pretvorjenemu znesku.

Praktični primer

Pritožba v zvezi z dodatnimi stroški za plačilo s kartico

Podjetje za prodajo vstopnic in distribucijo je stranki pri spletnem nakupu s kreditno kartico zaračunalo šest evrov. Stranka se s tem ni strinjala in se je pritožila na lokalni potrošniški center, ki je potrdil, da podjetje ne sme zaračunati dodatnega plačila. Center se je obrnil na podjetje in zahteval takojšnji umik dodatnega plačila iz spletnega plačilnega postopka.

Nediskriminacija pri plačilih

Sprejmete lahko kateri koli način plačila. Če pa želi stranka plačati elektronsko (npr. neposredna bremenitev ali plačilo s kartico) v valuti, ki jo sprejemate, morate plačilo sprejeti, ne glede na to, kje v EU se stranka ali njen ponudnik plačilnih storitev nahaja.

Praktični primer

Sprejetje plačila z evrskimi debetnimi in kreditnimi karticami

Stranka iz Belgije v nemški spletni trgovini s finsko kreditno kartico kupi nove čevlje. Nemška trgovina mora plačilo sprejeti, ker je na njenem spletišču navedeno, da sprejema plačila z evrskimi kreditnimi karticami.

Večstopenjska avtentikacija strank

Do decembra 2020 morate zagotoviti, da vaše elektronsko poslovanje omogoča močno avtentikacijo strank, denimo dvo- ali večstopenjsko avtentikacijo. Za vsako spletno plačilo v znesku nad 30 evrov, morajo vaše stranke uporabiti kombinacijo najmanj dveh avtentikacijskih elementov, denimo:

Pri svojem ponudniku plačilnih storitev preverite, kako lahko izpolnite to obveznost.

Pravila na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Podjetja in posamezniki, ki sklenejo poslovni odnos ali izvajajo občasne transakcije s strankami, morajo sprejeti določene ukrepe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Ti ukrepi se uporabljajo za eno ali več transakcij, za katere se zdi, da so povezane, in sicer v naslednjih primerih:

V takšnih primerih je treba opraviti skrbno preverjanje strank in preveriti njihovo identiteto, vključno z dejanskim lastnikom – osebo, ki poseduje ali nadzira stranko, ali v imenu katere je bila transakcija izvedena. Kakršnokoli sumljivo dejavnost je treba sporočiti enoti za finančni nadzor en (FIU) države članice EU.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: