Nazadnje pregledano: 26/03/2021

Zunajzakonski in registrirani partnerji

Če ste državljan EU in se preselite v drugo državo EU, da bi tam živeli, delali ali študirali, predpisi EU omogočajo, da se vam v tujini pridružijo družinski člani. Na tej strani boste našli informacije o tem, kdaj in kako se vam lahko pridruži partner, s katerim živite v zunajzakonski ali registrirani skupnosti.

Opozorilo

Toda za družinske člane državljanov EU, ki ne živijo v drugi državi EU, veljajo samo nacionalni predpisi.

Če ste v istospolni partnerski skupnosti, mora vaša država gostiteljica priznati pravico partnerja do prebivanja pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo bodisi za zunajzakonske in registrirane partnerje bodisi za druge sorodnike.

Partner je državljan EU

Pravica do prebivanja v tujini, ker je državljan EU

Registrirani partner, ki je državljan EU, lahko prebiva z vami v drugi državi EU pod pogoji, ki veljajo za državljane EU.

Če je vaš partner zaposlen ali išče zaposlitev, je upokojenec ali študent, preverite pogoje in formalnosti, ki veljajo za:

Pravica do prebivanja v tujini, ker je vzdrževan družinski član

Vaš partner se ne namerava zaposliti ali poiskati službe, ne študira in ni upokojen?

V tujini se vam še vedno lahko pridruži kot vzdrževani družinski član.

V nekaterih državah EU obravnavajo zunajzakonsko in registrirano partnersko skupnost enako kot zakonsko zvezo. V tem primeru preverite pravico do prebivanja in pogoje, ki veljajo za zakonca.

V drugih državah EU ne priznavajo zunajzakonski in registrirani partnerski skupnosti enakih pravic kot zakonski zvezi. V tem primeru preverite pravico do prebivanja in pogoje, ki veljajo za druge sorodnike.

Več o priznavanju zunajzakonske skupnosti v Evropi.

Partner ni državljan EU

V nekaterih državah EU obravnavajo zunajzakonsko in registrirano partnersko skupnost enako kot zakonsko zvezo. V tem primeru preverite pravico do prebivanja in pogoje, ki veljajo za zakonca, ki ni državljan EU.

V drugih državah EU ne priznavajo zunajzakonski in registrirani partnerski skupnosti enakih pravic kot zakonski zvezi. V tem primeru preverite pravico do prebivanja in pogoje, ki veljajo za druge sorodnike, ki niso državljani EU.

Več o priznavanju zunajzakonske skupnosti v Evropi.

Zakonodaja EU

Ali ima brexit posledice za vas?

Vprašanja in odgovori – pravice državljanov EU in Združenega kraljestva, kot so navedene v sporazumu o izstopu

ssS 1. januarjem 2021 bodo začela veljati nova pravila za državljane EU, ki živijo v Združenem kraljestvu ali ki se selijo v Združeno kraljestvo. Enaka pravila bodo veljala za državljane Združenega kraljestva, ki živijo v državi EU ali se vanjo selijo.

V Združenem kraljestvu/EU imam stalno prebivališče ali ga bom pridobil/-a v prehodnem obdobju.

Načeloma boste vi in vaši družinski člani v državi gostiteljici še naprej imeli stalno prebivališče. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status rezidenta v okviru sheme EU za pridobitev statusa . V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali morate zaprositi za nov status rezidenta.

Prebivam v Združenem kraljestvu/EU, vendar še nimam pravice do stalnega prebivanja

Načeloma lahko vi in vaši družinski člani še naprej prebivate v vaši državi gostiteljici. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status rezidenta v okviru sheme EU za pridobitev statusa. V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali morate zaprositi za nov status rezidenta.

Želim se preseliti v Združeno kraljestvo/EU.

V skladu s sedanjimi pravili EU se lahko vi in vaši družinski člani do 31. decembra 2020 preselite v Združeno kraljestvo ali v državo EU. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status v okviru sheme EU za pridobitev statusa.. V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali se morate registrirati in zaprositi za nov status rezidenta.

Želim oditi v Združeno kraljestvo/EU z namenom kratkoročnega bivanja.

Sedanja pravila o prijavi prihoda, prijavi prebivališča v tujini, prijavi družinskih članov, ki so državljani EU, prijavi družinskih članov, ki niso državljani EU, se še naprej uporabljajo, in sicer vsaj do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoč

Če menite, da vaše pravice na podlagi prava EU niso spoštovane, se obrnite na naše službe za pomoč.

Podrobne informacije o izvajanju sporazuma o izstopu in o pravicah državljanov

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: