Nazadnje pregledano: 02/01/2023

Delo prek agencij za posredovanje dela

Enaki delovni pogoji

Delodajalec mora delavcem, ki jih zaposli prek agencije za posredovanje dela, zagotoviti vsaj enake osnovne delovne in zaposlitvene pogoje, kot jih zagotavlja delavcem, ki so zaposleni za nedoločen čas. Sem sodijo plačilo, dolžina delovnega časa, nadurno delo, premori, počitek, nočno delo in prazniki. Delodajalec jim mora zagotoviti enake bonitete kot zaposlenim za nedoločen čas, denimo možnost prehrane v menzi, otroško varstvo in prevozne storitve, razen če obstajajo objektivni razlogi za različno obravnavo.

Delodajalec mora delavce, zaposlene prek agencije, obvestiti, kadar se odpre novo delovno mesto. Delodajalec lahko takšnega delavca po zaključku začasne zaposlitve neposredno zaposli.

Odstopanja

V strogo omejenih okoliščinah so dovoljena nekatera odstopanja, denimo:

Zdravje in varnost

Pred začetkom delovnega razmerja mora delodajalec delavca, zaposlenega prek agencije, obvestiti o kakršnih koli možnih tveganjih, povezanih z opravljanjem zaposlitve, vključno s posebnimi kvalifikacijami, znanji in zdravstvenim nadzorom.

Opozorilo

V nekaterih državah (Belgija, Hrvaška, Francija, Grčija, Poljska, Portugalska, Slovenija in Španija) ni mogoče zaposliti delavcev prek agencij za posredovanje dela na določena delovna mesta, ki so posebej nevarna za njihovo varnost in zdravje. Takšna delovna mesta denimo vključujejo odkrivanje in odstranjevanje azbesta, uporabo fumigantov, izpostavljenost sevanju in snovem, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Svetovalci mreže EURES

Pri svetovalcih mreže EURES lahko dobite informacije o delovnih pogojih in pomoč pri postopkih zaposlovanja v svoji državi ali čezmejnem območju.

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: