Laatste controle: 22/04/2020

Uitzendwerk

Getroffen door de brexit?

Gelijke arbeidsomstandigheden

Wanneer u uitzendpersoneel inhuurt, moet u hun dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als uw vaste personeel, dus hetzelfde uurloon, dezelfde arbeidstijd, overuren, pauzes, rustdagen, nachtdiensten en feestdagen. Uw uitzendpersoneel moet net als uw vaste personeel gebruik kunnen maken van collectieve faciliteiten, zoals kantines, kinderopvang en vervoersregelingen, tenzij er objectieve redenen zijn om hen anders te behandelen.

Als er vacatures zijn, moet u het uitzendpersoneel daarvan op de hoogte brengen. Wanneer de uitzendopdracht afgelopen is, mag u desgewenst de uitzendkracht zelf in dienst nemen.

Afwijkingen

Soms mag u onder strikte voorwaarden licht van de gelijke behandeling afwijken, zoals:

Gezondheid en veiligheid

U moet uw uitzendkrachten vooraf informeren over de eventuele risico's van het werk dat zij gaan doen, en hen wijzen op eventuele benodigde speciale kwalificaties, vaardigheden of medisch toezicht.

In België, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Polen, Slovenië en Spanje mogen uitzendkrachten bepaalde soorten werk niet doen, met name werk dat als gevaarlijk voor de gezondheid en veiligheid wordt beschouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen van asbest, het gebruik van fumigatiemiddelen, blootstelling aan straling of kankerverwekkende, mutagene of giftige stoffen.

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Uw EURES-adviseur

Uw EURES-adviseur kan u informeren over de arbeidsvoorwaarden en u helpen met sollicitatieprocedures in uw land of over de grens.

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: