Laatste controle: 27/05/2019

Roaming in de EU

Woont u in een EU-land, dan kunt u volgens de EU-regels in elk ander EU-land uw mobiele telefoon gebruiken zonder dat u daarvoor meer betaalt dan thuis: " roam like at home". Dit geldt voor bellen (naar vast en mobiel), sms'en én surfen in een ander land. Het maakt ook niet uit of degene die u tijdens het roamen belt of sms't, dezelfde of een andere provider gebruikt.

U betaalt dus precies evenveel als in eigen land. In de praktijk rekent uw provider uw verbruik dus gewoon aan op uw binnenlandse tariefplan of bundel.

Voorbeeld

Geen extra kosten voor bellen of gebeld worden in een ander EU-land

Michael woont in Ierland en heeft een mobiel abonnement bij een provider waarbij roaming is inbegrepen. Dankzij de Europese "roam like at home"-regels hoeft Michael zich geen zorgen te maken over een mogelijke prijstoeslag voor gesprekken van of naar EU-nummers tijdens een zakenreis in Spanje. Bellers vanuit Ierland krijgen het binnenlandse tarief aangerekend als ze Michael telefoneren. Als hij vanuit Spanje naar een Spaans nummer, zijn familie in Ierland of een ander EU-land belt, betaalt Michael daarvoor evenveel als hij vanuit Ierland zou betalen.

Voorwaarden

"Roam like at home" is bedoeld voor mensen die af en toe op reis gaan buiten het land waar ze wonen of waar ze een nauwe band mee hebben, bijvoorbeeld omdat ze er werken of studeren. Dus niet voor wie permanent in een ander EU-land zijn mobiele telefoon wil gebruiken. Zolang u thuis meer tijd doorbrengt dan in het buitenland, of zolang u uw mobiele telefoon meer thuis gebruikt dan in het buitenland, kunt u overal in de EU roamen tegen thuistarief. Dit wordt gezien als een "redelijk gebruik" van roamingdiensten.

Gebruikt u uw toestel wel permanent in het buitenland, dan kan uw provider u toch nog extra roamingkosten aanrekenen. Daarvoor gelden wel maximumbedragen (zie hieronder).

Zodra u de grens overgaat, krijgt u een sms'je van uw provider om u erop te wijzen dat u aan het roamen bent en om u te herinneren aan de regels inzake redelijk gebruik.

Redelijk gebruik

Telecomaanbieders mogen een " beleid inzake redelijk gebruik" voeren. Alleen dan is het mogelijk ervoor te zorgen dat alle gebruikers ook daadwerkelijk kunnen roamen tegen thuistarief in andere EU-landen. In de praktijk betekent dit dat de maatschappijen eerlijke, redelijke en proportionele beperkingen mogen opleggen om misbruik te voorkomen.

Redelijk gebruik en datalimieten

U kunt in een ander EU-land zonder beperkingen bellen en sms'en tegen thuistarief, maar voor dataroaming, d.w.z. mobiel surfen in een ander EU-land tegen thuistarief, gelden er wel regels en datalimieten, afhankelijk van het contract dat u heeft.

Bij dataroaming krijgt u in een ander EU-land een redelijke hoeveelheid data tegen thuistarief, maar in bepaalde gevallen (zie hieronder) moet u boven die grens bijbetalen. Dat extra bedrag mag niet hoger zijn dan het maximale EU-groothandelstarief (in 2019 een bedrag van 4,50 euro per gigabyte, exclusief btw). Deze groothandelsprijs is het bedrag dat uw telecombedrijf moet betalen aan de telecomaanbieder in het land waar u mobiel gesurft hebt.

Datalimieten: prepaidkaarten

Ook als u een prepaidkaartheeft (u betaalt van tevoren voor het gebruik van uw mobiele telefoon) kunt u roamen tegen thuistarief. Uw provider kan voor roaming tegen thuistarief echter wel een datalimiet toepassen indien u per eenheid betaalt en uw thuistarief voor data lager is dan 4,50 euro per GB .

Als uw provider u een datalimiet oplegt voor roaming tegen thuistarief, mag die niet lager zijn dan het aantal gigabytes dat u krijgt door het resterende krediet op uw prepaidkaart door die 4,50 euro te delen op het moment dat u in een ander EU-land mobiel online gaat. U kunt dus over de grens het volume aan data gebruiken waar u van tevoren eigenlijk al voor betaald heeft. Natuurlijk kunt u in het buitenland altijd nog bijbetalen om extra volume te krijgen.

Voorbeeld

Roaming met een prepaidkaart: datalimieten

Jana woont in Slowakije en heeft een prepaidkaart voor haar smartphone. Daarmee kan ze bellen, sms'en en surfen. Ze gaat op vakantie naar Spanje en ze heeft op dat moment nog 12 euro (exclusief btw) aan (bel)tegoed over. Dit betekent dat Jana tijdens haar vakantie in Spanje dat resterende tegoed nog kan gebruiken om mobiel te surfen. Ze krijgt daarvoor minstens 2,6 GB aan mobiele data ( 12 euro tegoed / 4,50 euro per GB = 2,6 GB).

Datalimieten: bundels met beperkt mobiel surfen in eigen land

Als een bepaalde hoeveelheid data in uw binnenlandse bundel is inbegrepen, is dit datavolume volledig en zonder meerkosten ook voor roaming beschikbaar. Dit wil zeggen dat uw binnenlandse datalimiet ook het maximum is om mee te roamen.

Heeft u echter een formule met een zeer voordelige eenheidsprijs voor dataverkeer (minder dan 2,25 euro/GB in 2019), dan mag uw provider een limiet voor "redelijk gebruik" bij dataroaming vaststellen, die lager ligt dan uw binnenlandse datalimiet. De limiet wordt berekend op basis van de retailprijs van uw mobiele bundel in eigen land, net als bij formules met onbeperkt surfen (zie onder). Uw provider moet u van tevoren informeren over deze limiet en u waarschuwen als u de limiet bereikt. Let op: u kunt gewoon blijven dataroamen, maar uw provider zal u wel iets extra's aanrekenen. Hoe dan ook, u hoeft nooit méér te betalen dan de maximale groothandelsprijs voor dataroaming: 4,50 euro per GB plus btw in 2019. Dit tarief zal na 2019 nog verder dalen.

Datalimieten: bundels met onbeperkt mobiel surfen in eigen land

Heeft u een contract waarbij u voor een vast bedrag per maand ook mobiel mag surfen zonder datalimiet, dan moet uw telecombedrijf u ook een groot volume voor dataroaming tegen thuistarief aanbieden. Het exacte volume hangt af van de prijs die u betaalt voor uw mobiele bundel. Het volume aan roamingdata moet ten minste dubbel zo groot zijn als het volume dat wordt verkregen door de prijs van uw mobiele bundel (excl. btw) te delen door de maximale groothandelsprijs ( 4,50 euro per GB in 2019).

Bijvoorbeeld: u betaalt 40 euro (exclusief btw) voor uw mobiele bundel met onbeperkt bellen, sms'en en surfen. Wanneer u binnen de EU roamt tegen thuistarief, heeft u recht op een onbeperkt aantal gesprekken en sms-berichten, en ten minste 17,7 GB aan data ( 2 × (40 : 4,50) = 17,7).

Uw provider moet u duidelijk informeren over uw datavolume. Gaat u bij het mobiel surfen in een ander EU-land over dit volume heen, dan hoeft u nooit méér bij te betalen dan de maximale groothandelsprijs voor dataroaming: 4,50 euro per GB plus btw in 2019. Dit tarief zal na 2019 nog verder dalen.

Andere contracten

Providers mogen u ook contracten aanbieden zonder roaming of met speciale roamingtarieven waarvoor roam like at home niet geldt (bijvoorbeeld omdat u ook buiten de EU kunt roamen), maar zulke opties gelden alleen als u daar als consument uitdrukkelijk mee instemt. Omdat mobiele providers ook onder de maximumprijs mogen gaan zitten, is het verstandig om wat te shoppen en te kijken welk aanbod met uw wensen het voordeligst is.

Redelijk gebruik: toezicht

Om te controleren of u zich wel aan het beleid inzake redelijk gebruik houdt, heeft de provider het recht om uw roamingverbruik te meten gedurende een periode van vier maanden. Bent u in die periode meer in andere EU-landen geweest dan thuis en hebt u daar meer gebruikgemaakt van mobiele diensten dan thuis , dan kan uw mobiele provider contact met u opnemen om u om uitleg te vragen. U heeft 14 dagen de tijd om te reageren. Bent u ook daarna meer in het buitenland dan thuis en blijft u daar meer dan thuis verbruiken, dan kan uw provider u een toeslag aanrekenen op uw roamingverbruik. Die toeslag (exclusief btw) bedraagt maximaal:

Het maximumtarief voor data zal de komende jaren steeds op 1 januari als volgt worden verlaagd: 3,50 euro, 3 euro, tot 2,50 euro in 2022. Na 2019 kan het maximum worden herzien na de evaluatie van de groothandelsmarkt voor roaming, die dat jaar zal plaatsvinden.

Redelijk gebruik: grenswerkers

Werkt u in het ene EU-land en woont u in het andere, dan kunt u kiezen in welk land u een abonnement neemt en met een simkaart van dat land in beide landen roamen tegen het thuistarief. Het beleid inzake redelijk gebruik is ook hier van toepassing, maar iedere dag waarop uw telefoon minstens eenmaal verbinding maakt met een gsm-mast van het netwerk van uw binnenlandse provider, telt mee als een dag waarop u thuis bent in het land waar u geabonneerd bent (zelfs als u die dag ook naar het buitenland gaat).

Vanuit een ander EU-land naar huis bellen

De EU-regels bevatten ook een maximumbedrag dat u in rekening mag worden gebracht als u vanuit een ander EU-land naar huis belt of een sms stuurt. Gesprekken naar een ander EU-land mogen niet meer dan 0,19 euro per minuut (plus btw) kosten en een sms naar een ander EU-land mag maximaal 0,06 euro (plus btw) kosten.

Let op, als u naar een ander EU-land belt terwijl u roamt, betaalt u voor die gesprekken het internationale tarief dat in uw land geldt.

Roaming buiten de EU

Roaming buiten de EU, en dan vooral dataroaming, kan erg duur zijn, dus controleer de tarieven van uw provider voordat u buiten de EU op reis gaat.

Roaming aan boord van een schip of vliegtuig

Reist u per schip of vliegtuig binnen de EU dan kunt u roamen tegen thuistarief zolang u verbonden bent met een gsm-mast aan land. Gaat het mobiele verkeer via een satellietsysteem, dan kunt u niet meer roamen tegen thuistarief en zult u moeten betalen voor niet-gereguleerde roamingdiensten (geen maximumprijzen).

Privacybescherming

Uw provider moet zich houden aan de privacyregels en mag uw gegevens (die hij al heeft voor de facturatie) alleen gebruiken om uw roaminggebruik te vergelijken met uw binnenlandse gebruik.

Als er iets misgaat: uw rechten als consument

Denkt u dat uw provider u niet tegen thuistarief laat surfen en in andere EU-landen laat bijbetalen, neem dan contact op met uw provider en dien een klacht in.

Bent u niet tevreden met de reactie, neem dan contact op met de bevoegde nationale autoriteit, gewoonlijk de toezichthouder voor de telecomsector in uw land, die de zaak dan zal behandelen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Openbare raadpleging

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: