Zakendoen
Laatste controle: 18/10/2022

Roaming: uw mobiele telefoon in een ander EU-land gebruiken

Bent u op reis in een ander EU-land, dan hoeft u niet extra te betalen om daar uw mobiele telefoon te gebruiken. We noemen dit “roam like at home”. U belt (naar mobiele en vaste nummers), verstuurt sms’jes en gebruikt data (surfen op internet, muziek- en videostreaming enz.) voor binnenlandse tarieven. U betaalt hiervoor dus evenveel als in eigen land.

Ook voor inkomende gesprekken en sms’jes betaalt u in het buitenland niet meer dan in uw eigen land, zelfs als de beller of verzender bij een andere aanbieder zit.

Voorbeeld

Geen extra kosten voor bellen of gebeld worden in een ander EU-land

Michael woont in Ierland en heeft een contract bij een Ierse mobiele aanbieder, waarbij hij 0,10 euro per minuut voor gesprekken en 0,05 euro per sms betaalt. Wanneer hij voor zaken naar Spanje gaat, hoeft hij zich geen zorgen te maken dat hij daar meer moet betalen voor bellen of gebeld worden, zolang het maar om nummers in de EU gaat.

Bellers vanuit Ierland krijgen het binnenlandse tarief aangerekend als ze Michael telefoneren. Of hij vanuit Spanje nu naar een Spaans nummer, zijn familie in Ierland of een ander EU-land belt, Michael betaalt daarvoor evenveel als hij vanuit Ierland zou betalen, in zijn geval 0,10 euro per minuut. Ook zijn sms’jes naar nummers in Spanje, Ierland of een ander EU-land zijn even duur als in eigen land, namelijk 0,05 euro.

Wat is roaming?

Roaming is bedoeld voor als u uw mobiele telefoon af en toe ook wil gebruiken buiten het land waar u woont of waarmee u een duurzame band heeft, bijvoorbeeld omdat u er werkt of studeert. Zolang u thuis meer tijd doorbrengt dan in het buitenland, of zolang u uw mobiele telefoon meer thuis gebruikt dan in het buitenland, wordt dit gezien als roaming. U betaalt voor uw gesprekken, sms’jes en dataverbruik in de EU evenveel als in eigen land. Dit wordt gezien als een “redelijk gebruik” van roamingdiensten.

Zodra u de grens overgaat, moet u een sms’je van uw provider krijgen om u erop te wijzen dat u aan het roamen bent en om u te herinneren aan de regels inzake redelijk gebruik.

Waarschuwing

Maar als u uw mobiele telefoon permanent in het buitenland gebruikt, bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist en uw simkaart uit uw eigen land blijft gebruiken, mag uw provider u extra kosten voor roaming in rekening brengen. Maar ook hiervoor gelden op grond van het beleid inzake redelijk gebruik maxima.

Redelijk gebruik: hoeveel data mag ik verbruiken?

Uw telecomaanbieder mag een “beleid inzake redelijk gebruik” voeren. Dat moet ervoor zorgen dat alle gebruikers ook op reis in andere EU-landen daadwerkelijk kunnen roamen tegen thuistarief. Dit betekent dat uw mobiele aanbieder op een billijke, redelijke en evenredige manier mag controleren of u geen misbruik maakt van de regels.

Wanneer u roamt, mag u zoveel en zolang bellen en zoveel sms’jes versturen als u wilt. Voor gesprekken en sms’jes buiten uw bundel betaalt u evenveel als in eigen land. Er gelden wel regels en beperkingen voor de hoeveelheid data die u mag verbruiken tegen thuistarief. Die beperkingen zijn afhankelijk van het soort contract dat u hebt.

In sommige gevallen (zie hieronder) moet u een toeslag voor dataroaming betalen, die niet hoger mag zijn dan het maximale EU-groothandelstarief. Dit maximumbedrag bedraagt 2 euro/GB aan gegevens in 2022 + btw en zal mettertijd afnemen. Vanaf 2027 zal het worden beperkt tot 1 euro/GB + btw.

Ik heb een prepaidkaart

Ook als u een prepaidkaart heeft (u betaalt van tevoren voor het gebruik van uw mobiele telefoon), kunt u roamen tegen thuistarief. Uw provider kan voor roaming tegen thuistarief echter wel een datalimiet toepassen als u per gigabyte betaalt en het bedrag per gigabyte lager is dan 2 euro.

Als uw provider u een datalimiet oplegt, moet deze ten minste gelijk zijn aan het aantal gigabyte dat u krijgt door het resterende tegoed op uw prepaidkaart (wanneer u begint met dataroamen) te delen door die 2 euro. U kunt in het EU-buitenland dus maximaal het volume aan data gebruiken waarvoor u van tevoren eigenlijk al betaald heeft. Natuurlijk kunt u altijd nog bijbetalen om extra volume te krijgen.

Voorbeeld

Roaming met een prepaidkaart: datalimieten

Jana woont in Slowakije en heeft een prepaidkaart van 15 euro (inclusief btw) voor haar smartphone. Daarmee kan ze bellen, sms’en en surfen. Ze gaat op vakantie naar Spanje en ze heeft op dat moment nog 12 euro (exclusief btw) aan (bel)tegoed over. Dit betekent dat Jana tijdens haar vakantie in Spanje dat resterende tegoed nog kan gebruiken om mobiel te surfen. Ze krijgt daarvoor minstens 6 GB aan mobiele data (12 euro tegoed : 2 euro per GB = 6 GB).

Ik heb een bundel met een beperkt datavolume

Heeft u een mobiel abonnement met een beperkt datavolume, dan mag u dat ook in een ander EU-land gebruiken zonder dat u daarvoor extra moet betalen. Het datategoed van uw bundel is dan ook de limiet voor roaming.

Maar betaalt u erg weinig voor mobiele data (minder dan 1 euro per gigabyte in 2022, en dit bedrag zal mettertijd afnemen), dan mag uw provider bij dataroaming een limiet voor “redelijk gebruik” vaststellen. Die limiet kan lager liggen dan uw binnenlandse datalimiet.

Hoe hoog die limiet is, hangt af van het maandbedrag dat u voor uw bundel betaalt. Uw provider moet u van tevoren informeren over deze limiet en u waarschuwen als u de limiet bereikt. U kunt dan blijven internetten, maar u zal dan wel moeten bijbetalen. Maar u hoeft nooit méér bij te betalen dan de maximale groothandelsprijs voor dataroaming: 2 euro per GB (exclusief btw) in 2022.

Ik heb een bundel met een onbeperkt datavolume

Heeft u een contract waarbij u voor een vast bedrag per maand ook mobiel mag surfen zonder datalimiet, dan moet uw telecombedrijf u bij roaming een groot datavolume aanbieden. Het exacte volume hangt af van de prijs die u betaalt voor uw mobiele bundel. Het moet ten minste het dubbele zijn van het volume dat wordt verkregen door de prijs van uw mobiele bundel (excl. btw) te delen door de maximale groothandelsprijs (2 euro/GB + btw in 2022).

Uw provider moet u vertellen hoeveel dat is. Als u bij het roamen over die grens heen gaat, moet u bijbetalen. Maar u hoeft nooit méér bij te betalen dan de maximale groothandelsprijs voor dataroaming: 2 euro per GB (exclusief btw) in 2022.

Voorbeeld

Bundel zonder datalimiet – roamingtoeslag

Paulina uit Luxemburg betaalt 40 euro (exclusief btw) per maand voor onbeperkt mobiel bellen, sms’en en internetten. Wanneer ze op vakantie naar een ander EU-land gaat, heeft ze recht op onbeperkt bellen en sms’en, en minstens 40 GB aan data (2 × (40 euro / 2 euro) = 40).

Andere contracten

Providers mogen u ook bundels aanbieden zonder roaming of met speciale roamingtarieven die niet onder de EU-regels vallen, bijvoorbeeld voor roamen buiten de EU. Maar dat kan alleen als u daar als consument uitdrukkelijk mee instemt.

Toezicht op uw roaminggedrag

Om te controleren of u zich wel aan het beleid inzake redelijk gebruik houdt, mag uw provider uw roaminggedrag volgen over een periode van vier maanden. Bent u in die periode meer in andere EU-landen geweest dan thuis én hebt u daar meer gebruikgemaakt van mobiele diensten dan thuis, dan kan uw mobiele provider u om uitleg te vragen. U krijgt daarvoor 14 dagen de tijd.

Bent u ook daarna meer in het buitenland dan thuis en blijft u daar meer dan thuis verbruiken, dan mag uw provider u een toeslag voor roaming aanrekenen. Die toeslag bedraagt (exclusief btw) maximaal:

Grenswerkers

Werkt u in het ene EU-land en woont u in het andere, dan kunt u kiezen in welk land u een abonnement neemt en met de simkaart van dat land in het andere land roamen tegen thuistarief. Het beleid inzake redelijk gebruik geldt ook dan, maar elke dag waarop uw telefoon minstens eenmaal verbinding maakt met het netwerk van uw eigen provider, telt als een dag waarop u thuis bent in het land waar u geabonneerd bent (zelfs als u die dag ook naar het buitenland gaat).

Kan ik roamen aan boord van een schip of vliegtuig?

Ja, maar opgelet! Aan boord van een schip of per vliegtuig hoeft u niet extra te betalen voor het gebruik van uw mobiele telefoon, mits u rechtstreeks verbonden blijft met een antenne van het mobiele netwerk op de oever of op de grond, bv. in een haven, op een rivier, in de luchthaven. Maar als het mobiele verkeer via een satellietsysteem gaat, dan gelden de EU-regels niet en zult u moeten betalen voor niet-gereguleerde roamingdiensten (geen maximumprijzen). Om extra kosten te vermijden, kunt u best de roaming op uw toestel deactiveren of de vliegtuigmodus activeren terwijl u aan boord bent.

Roaming buiten de EU

Roaming (zeker dataroaming) buiten de EU is meestal erg duur. Controleer daarom voor uw vertrek hoeveel het kost, om te voorkomen dat er later een torenhoge rekening bij u in de bus valt.

Voor als het misgaat: uw rechten als consument

Als uw provider u volgens u onjuist heeft behandeld, neem dan contact met de provider op via de geldende klachtenprocedure.

Bent u niet tevreden met de reactie, neem dan contact op met de bevoegde nationale autoriteit en Deze link brengt u naar een andere website, gewoonlijk de nationale toezichthouder voor de telecomsector in uw land, die de zaak dan zal behandelen.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: