Podnikání
Poslední kontrola: 16/12/2022

Roaming: Používání mobilního telefonu v EU

Pokud používáte mobilní telefon na cestách do jiné země EU, neplatíte již žádné zvláštní poplatky nad rámec sazeb, které vám operátor účtuje ve vašem domovském členském státě. V rámci EU tedy můžete využívat roamingové služby jako za domácích podmínek (tzv. „roam like at home“). Vaše hovory (do mobilních i pevných sítí), textové zprávy (SMS) a datové služby (např. vyhledávání informací online, prohlížení internetových stránek, streaming audia či videa) jsou vám účtovány podle vnitrostátních sazeb, tj. jako byste volali, textovali a stahovali data ve vašem domovském členském státě.

Totéž platí během vašeho pobytu v zahraničí pro příchozí hovory a textové zprávy. Za příchozí hovory ani za příchozí SMS neplatíte nic navíc, a to ani v případě, že osoba, která vám volá či píše, tak činí ze sítě jiného operátora.

Typická situace

Žádné další poplatky za odchozí nebo příchozí hovory při roamingu

Michael žije v Irsku a má s irským mobilním operátorem uzavřenou smlouvu, podle které platí na území Irska 0,10 EUR za minutu volání a 0,05 EUR za jednu SMS. Na služební cestě do Španělska, během které volá na různá čísla v EU a přijímá z nich hovory, se Michaeo již nemusí obávat, že mu budou účtovány vyšší ceny než doma v Irsku.

Jeho irským známým, kteří mu budou do Španělska volat, bude účtována běžná sazba, jako když si volají na území Irska. Za volání na místní španělské číslo, rodině do Irska nebo do jiné země EU zaplatí Michael jako za vnitrostátní hovor v Irsku – tzn. 0,10 EUR za minutu. Textová zpráva odeslaná z území Španělska do Irska nebo kterékoli jiné země EU ho bude stát 0,05 EUR – stejně jako doma v Irsku.

Jak se v současnosti roaming definuje?

O roamingu hovoříme v případě, kdy uživatel používá mobilní telefon během příležitostných cest do zahraničí ze země, kde trvale žije nebo kde má pevné vazby – např. tam pracuje nebo studuje. Dokud platí, že trávíte více času doma než v zahraničí nebo že používáte mobilní telefon více doma než v cizině, jedná se o roaming a můžete jej využívat za domácí ceny. V EU vám budou za hovory, textové zprávy a data účtovány stejné ceny jako ve vaší domovské zemi. To se považuje za tzv. přiměřené využívání roamingových služeb.

Kdykoli v rámci EU překročíte hranice, dostanete od svého mobilního operátora textovou zprávu, ve které vám sdělí, že se nacházíte v zahraničí, a připomene vám svou politiku přiměřeného využívání.

Pozor!

Pokud používáte mobilní telefon v zahraničí trvale, například pokud se přestěhujete do zahraničí a používáte svou starou SIM kartu z domovské země, váš mobilní operátor vám může za roaming účtovat dodatečné poplatky. Tyto poplatky jsou však omezeny podle pravidel tzv. přiměřeného využívání.

Politika přiměřeného využívání – Existuje limit u mobilních dat?

Operátoři mohou politiku přiměřeného využívání uplatňovat proto, aby zajistili, že všichni zákazníci budou mít při cestách do jiné země EU přístup k roamingu za domácích podmínek (tzv. „roam like at home“). To znamená, že váš mobilní operátor může uplatňovat spravedlivé, opodstatněné a přiměřené kontrolní mechanismy, aby zákazníkům zabránil roaming zneužívat.

Během roamingu neplatí žádná omezení objemu hlasového volání ani textových zpráv (SMS). Všechny hovory a textové zprávy nad rámec vaší smlouvy vám budou účtovány za stejné sazby jako ve vaší domovské zemi. Existují však určitá pravidla a limity ohledně množství dat, která si budete moci stáhnout za běžnou domácí cenu. Tato omezení závisí na typu vaší smlouvy s operátorem.

V některých zvláštních případech (viz níže) budete možná muset zaplatit za tyto služby příplatek ve výši velkoobchodní ceny za datové přenosy v EU (v roce 2022 to je 2 EUR za 1 GB dat + DPH a v průběhu času se sazba bude snižovat.). Od roku 2027 bude omezen na 1 EUR/GB + DPH.

Využívám předplacené karty

Roaming za domácích podmínek můžete v rámci EU využívat i v případě, že používáte předplacenou kartu (to znamená, že za používání mobilního telefonu zaplatíte předem). Pokud však platíte jednotkovou cenu a vaše domácí cena za jednotku dat je nižší než 2 EUR za 1 GB, může váš mobilní operátor během roamingu uplatnit na data limit.

Jestliže váš mobilní operátor u roamingu uplatňuje na data objemový limit, měl by vám umožnit nejméně stejné množství dat, které získáte vydělením zbývajícího kreditu na předplacené kartě hodnotou 2 EUR v momentě, kdy začínáte roamingové datové služby používat. Během roamingu tak získáte stejný objem dat, za který jste předem zaplatili. Samozřejmě také můžete svůj kredit během roamingu navýšit.

Typická situace

Roaming s předplacenou kartou – maximální sazby za stahování dat

Jana žije na Slovensku a má ve svém mobilu předplacenou kartu s kreditem ve výši 15 EUR (včetně DPH), který může využít na hovory, SMS a datové služby. Když se vydala na dovolenou do Španělska, měla na kartě zbývající kredit ve výši 12 eur (bez DPH). To znamená, že během pobytu ve Španělsku může Jana využít objem dat, který se rovná hodnotě zbývajícího kreditu na předplacené kartě. Může tak využít nejméně 6 GB dat (12 : 2 = 6).

Ve smlouvě mám omezená data

Pokud máte smlouvu na omezené množství mobilních dat, platí i během vašeho cestování po EU, a to bez dalších nákladů. Množství dat uvedené ve smlouvě je pak vaším limitem i během roamingu.

Pokud vám však operátor účtuje za mobilní data velmi nízkou jednotkovou cenu (v roce 2022 méně než 1 EUR za 1 GB), může na váš roaming uplatnit datový limit pro přiměřené využívání. Tento limit může být nižší než objem dat, na který máte nárok ve vaší domovské zemi.

Limit je odvozen z ceny uvedené ve vaší smlouvě na domácí služby. Operátor vás však musí o takovém limitu informovat předem a rovněž vás upozornit v okamžiku, kdy jste tohoto limitu dosáhli. Po dosažení limitu můžete v datovém roamingu pokračovat, ale váš operátor vám bude účtovat dodatečné poplatky. S příplatkem ale cena nepřesáhne velkoobchodní cenu za data (v roce 2022 tedy 2 EUR za 1 GB dat + DPH).

Mám ve smlouvě neomezená data

Pokud máte smlouvu, podle které platíte pevně stanovený měsíční poplatek za balíček mobilních služeb s neomezeným objemem dat, musí vám operátor v rámci roamingu poskytnout velký objem dat. O jaký objem se bude konkrétně jednat, se bude odvíjet od ceny, kterou za balíček mobilních služeb platíte. Objem dat při roamingu musí být alespoň dvakrát větší než hodnota získaná vydělením ceny uvedené ve vaší smlouvě (bez DPH) maximální velkoobchodní cenou za roaming (v roce 2022 tedy 2 EUR + DPH).

Váš operátor má povinnost vám sdělit, kolik dat vám v rámci roamingu poskytne. Pokud toto množství při roamingu překročíte, bude vám účtovat příplatek. S příplatkem ale cena nepřesáhne velkoobchodní cenu za data (v roce 2022 tedy 2 EUR za 1 GB dat + DPH).

Typická situace

Smlouva s neomezenými daty – roaming

Paulina v Lucembursku platí mobilnímu operátorovi měsíčně 40 EUR (bez DPH), což zahrnuje neomezené volání, textové zprávy a data. Během dovolené v Itálii může bez omezení volat a posílat SMS a má k dispozici nejméně 40 GB dat (2 x (40 EUR / 2 EUR) = 40).

Další typy smluv

Operátoři mohou rovněž nabízet smlouvy bez roamingových služeb nebo speciální roamingové smlouvy s tarify, na které se nevztahují předpisy EU (např. když cestujete do zemí mimo EU). Tyto sazby si však musíte s operátorem sami sjednat.

Monitorování roamingu

V rámci politiky přiměřeného využívání může operátor monitorovat a kontrolovat váš roaming za poslední 4 měsíce. Pokud jste v tomto období byli více v zahraničí než doma A ZÁROVEŇ jste využívali mobilních služeb častěji v zahraničí než doma, může vás mobilní operátor kontaktovat a požádat vás o vysvětlení situace. Dohodnout se je třeba do 14 dní.

Jestliže budete i nadále trávit více času v zahraničí než doma a využívat mobilních služeb častěji v zahraničí než doma, může vám operátor začít za roaming účtovat poplatek. Výše dodatečných poplatků (bez DPH) je limitována takto:

Roaming pro přeshraniční pracovníky

Pokud pracujete v jedné zemi EU, ale bydlíte v jiném členském státě, můžete využívat mobilního operátora z kteréhokoli z těchto dvou států a využívat služeb roamingu za domácí ceny jak se SIM kartou ze země, v níž máte bydliště, tak ze země, v níž pracujete. Politika přiměřeného využívání: Platí tehdy, pokud se alespoň jednou denně přihlásíte do sítě vašeho domácího operátora. Počítá se to totiž jako den přítomnosti ve státě, kde jste uzavřeli smlouvu (dokonce i tehdy, pokud ten samý den opět vycestujete do zahraničí).

Mohu roaming za domácích podmínek využívat při cestování lodí nebo letadlem?

Ano, ale je třeba dát pozor na několik věcí. Při cestování lodí nebo letadlem by vám neměli být účtovány žádné zvláštní poplatky, pokud přitom budete spojeni přes pozemní mobilní síť (např. síť nabízenou na letišti, v přístavu atp.). Pokud však budou mobilní služby poskytovány prostřednictvím satelitních systémů, nelze již využívat roaming jako za domácích podmínek a budou vám účtovány poplatky za neregulované roamingové služby (zde již neexistují žádné cenové stropy). Abyste se vyhnuli dodatečným nákladům, roaming si na mobilním zařízení deaktivujte nebo si během letu zapněte letový režim.

Roaming mimo EU

Roaming za domácích podmínek je navíc k dispozici také v zemích Evropského hospodářského prostoru: na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku. Na země mimo EU/EHP se roaming za domácích podmínek nevztahuje, ale mnoho operátorů se rozhodlo rozšířit tyto nabídky i na země mimo EU/EHP.

Náklady na roaming (zejména za datový roaming) mohou být za hranicemi EU/EHP velmi vysoké. Abyste se vyhnuli vysokým účtům, před cestou se u svého operátora informujte o ceně roamingu mimo EU/EHP.

Vaše spotřebitelská práva v případě potíží

Pokud se domníváte, že poskytovatel služeb nerespektoval vaše práva, obraťte se na svého operátora a podejte stížnost.

Nejste-li s reakcí operátora spokojeni, obraťte se na příslušný regulační orgán ve vaší zemi en Otevřít jako externí odkaz, kterým je obvykle vnitrostátní telekomunikační úřad, a ten případ vyřeší.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: