Poslední kontrola: 27/05/2019

Roaming v EU

Předpisy EU o roamingu za domácích podmínek stanoví, že když cestujete do kterékoli země EU a používáte tam svůj mobil, nemusíte už platit žádné další poplatky za roaming. Tyto podmínky můžete využívat, když voláte (do mobilní i pevné sítě), posíláte esemesky a používáte datové služby při pobytu v zahraničí. Tato pravidla se rovněž uplatňují v případě, že v zahraničí posíláte textové zprávy nebo voláte osobě, která využívá služeb jiného operátora.

Na území Unie tak bez ohledu na to, zda cestujete do jiné země nebo jste doma, zaplatíte za využívání těchto služeb tu samou cenu. V praxi to znamená, že operátor vám účtuje spotřebu roamingu z objemu vašeho domovského mobilního tarifu či balíčku.

Typická situace

Žádné další poplatky za odchozí nebo příchozí hovory při roamingu

Michal má uzavřenou smlouvu s poskytovatelem mobilních služeb, která zahrnuje roaming. Díky předpisům EU o roamingu za domácích podmínek tak nemusí mít obavy, že by během služební cesty do Rakouska musel za odchozí nebo příchozí hovory v rámci Unie platit příplatek. Jeho českým známým, kteří mu budou do Rakouska volat, bude účtována sazba jako v České republice. Za volání na rakouské číslo, rodině do České republiky nebo do jiné země EU zaplatí Michal české vnitrostátní poplatky.

Podmínky

Roaming za domácích podmínek je určen lidem, kteří příležitostně cestují do zahraničí nebo tam mají pevné vazby – např. tam pracují nebo studují. Tato služba se nesmí využívat jako trvalý roaming. Pokud trávíte více času doma než v zahraničí nebo používáte mobilní telefon více doma než v cizině, můžete při všech cestách po EU volně využívat roaming za domácí ceny. To se považuje za tzv. přiměřené využívání roamingových služeb.

Používáte-li mobilní telefon v zahraničí trvale, váš mobilní operátor vám může za využívání roamingu účtovat poplatky. Tyto poplatky však mají horní limit (viz politika přiměřeného využívání níže).

Když v rámci EU překročíte hranice, dostanete od svého mobilního operátora textovou zprávu, ve které vám sdělí, že se nacházíte v zahraničí, a připomene vám svou politiku přiměřeného využívání.

Politika přiměřeného využívání

Mobilní operátoři mohou uplatňovat to, čemu se říká politika přiměřeného využívání. Tím zajistí, že všichni zákazníci s roamingem mají přístup k roamingu za domácích podmínek (tj. k regulovaným roamingovým službám za cenu domácích služeb) a mohou ho při cestě do jiné země EU využívat. Operátoři mohou také používat spravedlivé, rozumné a přiměřené kontrolní mechanismy, aby se předešlo zneužívání těchto pravidel.

Politika přiměřeného využívání a maximální sazby za stahování dat

Když roaming za domácích podmínek využíváte, neexistují žádná omezení objemu pro hlasová volání a SMS. Existují však pravidla a maximální sazby za stahování dat za domácí ceny, jež jsou stanoveny typem smlouvy, kterou máte.

V některých zvláštních případech (viz níže) budete možná muset nad hranici přiměřeně vysokého objemu dat v rámci roamingových služeb za cenu domácích zaplatit za tyto služby příplatek, který se v roce 2019 bude rovnat velkoobchodní ceně za datové přenosy v EU – 4,50 EUR za 1 GB dat plus DPH. Tato velkoobchodní cena za roaming je maximální sazbou, kterou musí váš domácí operátor za využívání roamingových datových služeb zaplatit zahraničnímu operátorovi.

Maximální sazby za stahování dat – předplacené karty

Roaming za domácích podmínek můžete využívat i v případě, že máte předplacenou kartu (to znamená, že za používání mobilního telefonu zaplatíte předem). Váš operátor však může v takovém případě uplatnit objemový limit na data, jestliže platíte za jednotku a vaše domácí jednotková cena za data je nižší než 4,50 EUR za 1 GB .

Pokud váš mobilní operátor u roamingu za domácích podmínek uplatní objemový limit na data, měl by být tento limit nejméně stejný jako množství získané vydělením zbývajícího kreditu na předplacené kartě hodnotou 4,50 EUR, jakmile začnete roamingové datové služby používat. Dostanete tak stejný objem datového roamingu, za který jste zaplatili předem. Samozřejmě můžete svůj kredit na roamingu navýšit.

Typická situace

Roaming s předplacenou kartou – maximální sazby za stahování dat

Jana žije na Slovensku a má ve svém mobilu předplacenou kartu s kreditem ve výši 20 eur (včetně DPH), který může využít na hovory, SMS a datové služby. Když se vydala na dovolenou do Španělska, měla na kartě zbývající kredit ve výši 12 eur (bez DPH). To znamená, že během pobytu ve Španělsku může Jana využít objem dat, který se rovná hodnotě zbývajícího kreditu na předplacené kartě. Její datový roaming činí nejméně 2,6 GB dat (12 EUR : 4,50 EUR = 2,6).

Maximální sazby za stahování dat – vnitrostátní balíčky s omezeným stahováním dat

Jestliže máte ve svém vnitrostátním balíčku povolený objem dat, můžete ho při roamingu za domácích podmínek plně využít bez dalších poplatků. Tento objem tak představuje limit, za který nemůžete při využívání roamingu jít.

Pokud však máte velmi levnou jednotkovou cenu za mobilní data ( v roce 2019 méně než 2,25 EUR za 1 GB), může operátor na váš roaming uplatnit limit na přiměřené využívání dat, jež jsou nižší než váš povolený objem dat. Tento limit se vypočítá na základě maloobchodní ceny vašeho vnitrostátního balíčku mobilních služeb stejně jako v případě neomezeného stahování dat (viz níže). Operátor vás musí o takovém limitu informovat předem a upozornit vás v okamžiku, kdy jste tohoto limitu dosáhli. Datový roamingu sice můžete i nadále využívat, ale operátor vám bude účtovat příplatek. Příplatek se bude rovnat velkoobchodní ceně za data, v roce 2019 tedy 4,50 EUR za 1 GB dat plus DPH. Další snížení cen za datové přenosy lze očekávat i po roce 2019.

Maximální sazby za stahování dat – vnitrostátní balíčky s neomezeným stahováním dat

Pokud máte smlouvu, kdy platíte pevně stanovený měsíční poplatek, a ta zahrnuje balíček mobilních služeb s neomezeným objemem dat, musí vám operátor v rámci roamingu za domácích podmínek poskytnout velký objem dat. O jaký objem se bude konkrétně jednat, se bude odvíjet od ceny, kterou za svůj balíček mobilních služeb platíte. Objem dat při roamingu musí být alespoň dvakrát větší než objem získaný vydělením ceny vašeho mobilního balíčku (bez DPH) maximální velkoobchodní cenou za roaming ( 4,50 EUR v roce 2019).

Například platíte 40 eur (bez DPH) za balíček mobilních služeb, včetně neomezeného volání, SMS a datových služeb. Při cestách do zahraničí v rámci EU získáte službu roaming za domácích podmínek pro neomezené volání, SMS a pro alespoň 17,7 GB dat (2 x (40 EUR : 4,50 EUR) = 17,7).

Operátor vás musí o povoleném objemu dat v rámci roamingu za domácích podmínek jasně informovat. Jestliže tento povolený objem dat během využívání roamingu překročíte, bude se příplatek rovnat velkoobchodní ceně za data, v roce 2019 tedy 4,50 EUR za 1 GB dat plus DPH. Další snížení cen za datové přenosy lze očekávat i po roce 2019.

Jiné typy smluv

Operátoři mohou rovněž nabízet smlouvy bez roamingových služeb nebo speciálně navržené alternativní roamingové smlouvy s tarify, na které se nevztahují předpisy o roamingu za domácích podmínek (např. když cestujete do zemí mimo EU). Všechny tyto možnosti si však musí zákazník vybrat sám. Jelikož mobilní operátoři mohou nabízet i nižší sazby, vyplatí se sledovat aktuální nabídku na trhu.

Politika přiměřeného využívání – monitoring

V rámci politiky přiměřeného využívání může operátor monitorovat a kontrolovat objem vašeho roamingu za poslední 4 měsíce. Pokud jste v tomto období byli více v zahraničí než doma a využívali jste mobilních služeb častěji v zahraničí než doma , může vás mobilní operátor kontaktovat a požádat vás o vysvětlení situace. Vysvětlení musíte podat do 14 dní. Jestliže budete i nadále trávit více času v zahraničí než doma a využívat mobilních služeb častěji v zahraničí než doma, může vám operátor začít za roamingu účtovat poplatek. Výše dodatečných poplatků (bez DPH) je limitována takto:

K 1. lednu každého roku maximální sazba za stahování dat postupně klesat, a to takto: 3,50 EUR, 3 EUR a v roce 2022 nakonec 2,50 EUR. Po roce 2019 mohou být tyto sazby v návaznosti na přezkum velkoobchodních trhů s roamingem v tomto roce revidovány.

Politika přiměřeného využívání – přeshraniční pracovníci

Pokud pracujete v jedné zemi EU, ale bydlíte v jiném členském státě, můžete si vybrat mobilního operátora v jednom z těchto dvou států a využívat služeb roamingu za domácí ceny se SIM kartou ze země, v níž máte bydliště, nebo se SIM kartou ze země, v níž pracujete. Politika přiměřeného využívání roamingu za domácích podmínek se uplatňuje tehdy, pokud se alespoň jednou denně přihlásíte k síti vašeho domácího operátora. Počítá se to totiž jako den přítomnosti ve státě, kde jste uzavřeli smlouvu (dokonce i tehdy, pokud jste byli v ten den také v zahraničí).

Volání z domova do jiné země EU

Předpisy EU také stanoví maximální částku, kterou lze účtovat při volání nebo zasílání textových zpráv z domova do jiné země EU. Za volání do jiné země EU vám může být účtováno maximálně 0,19 EUR za minutu plus DPH a za zaslání SMS maximálně 0,06 EUR plus DPH.

Pokud během pobytu v jiné zemi EU zavoláte do další (třetí) země EU, zaplatíte za tyto hovory vnitřní sazbu vaší domovské země.

Roaming mimo EU

Sazby za roaming (zejména ten datový) mimo EU mohou být vysoké, takže abyste se vyhnuli vysokým účtům za roaming, zjistěte si před cestou ceny za roaming mimo EU u svého operátora.

Roaming při cestování lodí nebo letadlem

Při cestování lodí nebo letadlem v EU můžete roaming za domácích podmínek využívat, dokud jste připojeni k pozemní mobilní síti (na pevnině). Pokud jsou mobilní služby poskytovány prostřednictvím satelitních systémů, nelze již roaming za domácích podmínek využívat a budou vám účtovány poplatky za neregulované roamingové služby (neexistují zde žádné cenové stropy).

Ochrana osobních údajů

Operátoři musí dodržovat příslušné předpisy na ochranu osobních údajů a vaše údaje (které již stejně mají pro účely fakturace) mohou používat pouze k ověření a srovnání využívání roamingu s vaší domácí spotřebou.

Pokud nastanou potíže – vaše spotřebitelská práva

Jestliže si myslíte, že poskytovatel služeb porušil vaše práva týkající se roamingu za domácích podmínek a účtoval vám za roamingové služby při cestě v rámci EU dodatečné poplatky, obraťte se na svého operátora a použijte příslušné reklamační řízení.

Nejste-li s reakcí vašeho operátora spokojeni, obraťte se na příslušný regulační orgán ve vaší zemi, kterým je obvykle vnitrostátní telekomunikační úřad a který případ vyřeší.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Veřejné konzultace

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: