Podnikání
Poslední kontrola: 24/08/2020

Daně související s používáním vozidla – situace v jiných zemích EU

Týká se vás brexit?

Jakmile začnete vozidlo používat na vnitrostátních komunikacích, musíte v dané zemi uhradit související daně: buď silniční daň nebo registrační i silniční daň. Jaké daně budete platit si každá země EU určuje sama.

V některých případech se výše poplatku za registraci odvíjí od doby, po kterou auto v dané členské zemi používáte. V žádném případě však nesmíte být zdaněni vyšší částkou než občané vaší nové země. V některých případech můžete mít při přesunu do jiné země nárok na osvobození od registrační daně nebo na vrácení daně z registrace. Před odjezdem do nové země se obraťte na orgány hostitelské země a vše si ověřte, abyste nemuseli daň platit dvakrát.

Osvobození od daně (poplatku) za registraci vozidla

Ve většině zemí EU nemusí platit registrační poplatky studenti, přeshraniční pracovníci a sekundární residenti. Je však možné, že budou muset zaplatit silniční daň.

Studenti

Pokud se přestěhujete do jiné země EU kvůli studiu nebo výkonu práce na omezenou a předem stanovenou dobu, například jako dobrovolník, můžete tam řídit auto registrované ve vaší domovské zemi, aniž byste ho museli znovu registrovat nebo v hostitelské zemi platit daně. Jako student musíte být zapsáni ke studiu ve vzdělávacím zařízení v dané zemi a být schopen poskytnout platné potvrzení o zápisu. Pokud však začnete během studia pracovat, budete muset své auto v této zemi zaregistrovat.

Před odjezdem z domovské země byste se měli informovat o pravidlech platných v zemi, kde hodláte studovat. V některých případech budete muset splnit určité administrativní formality nebo určité podmínky, aby se zabránilo problémům při případné policejní kontrole.

Dánsko, Estonsko, Německo a Švédsko nezbavují studenty povinnosti registrovat vozidlo ani povinnosti zaplatit příslušné daně.

Typická situace

Mathieu je z Francie a v současné době je na dvouletém postgraduálním studiu v Belgii. Jeho auto bylo poškozeno. Šel proto na policii, aby sepsali hlášení pro jeho pojišťovnu. Když policie zjistila, že Mathieu už žije v Belgii déle než rok bez toho, aby své vozidlo zaregistroval, sdělili mu, že je to nelegální a že bude muset zaplatit pokutu.

Mathieu však mohl prokázat, že studuje na univerzitě v Antverpách, a jako student z jiné země EU proto nemusí v Belgii platit daň z auta ani silniční daň.

Přeshraniční pracovníci

Je možné, že jako přeshraniční pracovník budete používat služební automobil, který je registrován pouze v jedné ze dvou zemí.

Jestliže používáte služební vůz, který je zaregistrován v zemi, kde pracujete, můžete ho v zemi bydliště používat, aniž byste ho zde museli zaregistrovat. Podmínky používání služebních vozů v EU si ověřte, protože pravidla se mohou značně lišit.

Pokud k pravidelnému dojíždění do práce za hranice používáte vlastní auto, musíte ho zaregistrovat v zemi, kde bydlíte, tedy nikoli tam, kde pracujete, a musíte zde odvádět i příslušné daně.

Další informace o registraci vozidel a příslušných poplatcích a daních a odkazy na internetové stránky vnitrostátních orgánů viz:

Zvolit zemi
 • Belgiebedeenfrnl
 • Bulharsko *bg
 • Chorvatsko *hr
 • Dánskodkdaen
 • Estonskoeeenet
 • Finskofienfisv
 • Francie *fr
 • Irskoieen
 • Island *is
 • Itálie *it
 • Kyprcyelen
 • Rakouskoatdeen
 • Rumunsko *ro
 • Slovenskoskensk
 • Slovinsko *si
 • Spojené královstvígben
 • Českoczcsen
 • Řecko *gr
 • Španělskoesenes
 • Švédskoseensv

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Sekundární rezidenti

Obecně platí, že v zemi, kde máte sekundární bydliště nebo rekreační nemovitost, své auto nemusíte registrovat ani platit registrační poplatky. Pokud však vozidlo trvale ponecháte tam, kde se nachází vaše rekreační nemovitost, může se stát, že budete muset zaplatit poplatek za registraci, i když jste již uhradili daň z registrace v domovské zemi.

Jako sekundární rezident neplatíte poplatky za registraci vozidla, pokud:

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: