Poslední kontrola: 11/02/2022

Hypoteční úvěry

Chcete-li si pořídit nemovitost a nemáte dost finančních prostředků, můžete si vzít hypoteční úvěr. Ten vám může nabídnout banka, stavební spořitelna či jiný věřitel. Jako zajištění často požadují jiný váš majetek.

Ve srovnání se spotřebitelským úvěrem má hypotéka zpravidla nižší úvěrovou sazbu a delší dobu splácení. Pokud však splátky včas neuhradíte a ručíte svým majetkem, věřitel vám tento majetek může zabavit a prodat ho za účelem splacení vašeho hypotéčního úvěru.

Banky mají právo se rozhodnout, zda vaši žádost o hypotéku přijmou či nikoli. Než vám věřitel hypotéku nabídne, zpravidla si bude chtít nejprve ověřit vaši úvěruschopnost neboli bonitu. Jinými slovy, potřebuje se ujistit, že si hypotéku můžete dovolit a budete schopni ji splatit.

O hypoteční úvěr můžete v zásadě požádat i u věřitelů z jiné země EU. Místo vašeho bydliště, pracoviště, případně umístění nemovitosti může mít vliv na to, jaký bude výsledek posouzení vaši žádosti.

Z tohoto důvodu je naprosto zásadní porozumět tomu, jak se vaše úvěruschopnost posuzuje.

Posouzení úvěruschopnosti

Ještě předtím, než vám věřitel půjčku nabídne, musí posoudit vaši úvěruschopnost. Tu vyhodnotí na základě různých kritérií, k nimž patří:

Z tohoto důvodu budete zpravidla muset uvést výši vašeho příjmu, aby mohl věřitel posoudit, zda si hypotéku můžete dovolit.

Věřitel vám hypoteční úvěr může poskytnout pouze tehdy, když z posouzení vyplyne, že pravděpodobně budete schopni půjčku splatit.

Věřitelé často odmítají poskytnout hypoteční úvěr na nemovitosti, které se nacházejí v zahraničí, nebo poskytnout úvěr osobám, jejichž zdroj příjmů nebo bydliště se nacházejí v jiné zemi, než ve které se banka nachází. Nesmějí však občany EU diskriminovat pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

Pokud máte pocit, že vás banka diskriminuje na základě státní příslušnosti, měli byste:

Základní informace pro posuzování a srovnávání nabídek

Předtím, než se rozhodnete si hypotéku vzít, je záhodno porovnat si nabídky různých poskytovatelů. Věřitel má při předložení závazné nabídky povinnost vám poskytnout tzv. evropský standardizovaný informační přehled (ESIS). Ten je strukturován tak, aby uváděl co nejlepší přehled podmínek nabízeného hypotečního úvěru.

Přehled ESIS obsahuje tyto informace:

Díky ESIS můžete nabídky různých poskytovatelů úvěrů snadno porovnat a zvolit si tu, která vám nejlépe vyhovuje. Pokud vám věřitel výše uvedený formulář ESIS nedal, můžete si jej vyžádat.

Nejméně 7 dní k posouzení nabídky a možnost od ní odstoupit

Z pravidel EU vyplývá, že věřitel nebo zprostředkovatel úvěru vám musí dát čas na rozmyšlenou, a to alespoň 7 dní. Některé členské státy mají dokonce ve svých vnitrostátních právních předpisech lhůtu delší.

V závislosti na tom, v jaké zemi o úvěr žádáte, může jít o:

Předčasné splacení hypotečního úvěru

Zpravidla máte možnost splatit část nebo celou výši hypotéky dříve. Tím pádem nebudete již muset hradit úroky z nesplaceného dluhu, případně budete moci přejít na příznivější hypoteční nabídku, či dokonce i k jinému věřiteli.

Zda má věřitel právo po vás v případě, že hypotéku splatíte dříve, požadovat kompenzaci, stanoví vnitrostátní předpisy dané země.

Pokud toto právo má, nesmí tato kompenzace nikdy převýšit finanční ztrátu věřitele.

Pojištění hypotéčních úvěrů, jiné služby

Pojištění hypotečních úvěrů vstupuje do hry tehdy, když nastane situace, jež vám brání dluh splatit – například v případě úmrtí, nemoci nebo ztráty pracovního místa.

Věřitelé mohou požadovat, abyste si zřídili pojištění hypotečního úvěru.

Takové pojištění vám mohou nabídnout v rámci balíčku spolu s vaší hypoteční úvěrovou smlouvou. Sjednání pojištění však nemůže být podmínkou získání hypotečního úvěru.

Vždy máte možnost se poohlédnout po lepších podmínkách pojištění, pokud úroveň nabízené záruky odpovídá požadavkům poskytovatele hypotečního úvěru.

Věřitelé po vás však mohou požadovat, abyste si u nich zřídili běžný nebo spořicí účet, z kterého budete hypotéku splácet.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: