Poslední kontrola: 02/04/2022

Nesezdané páry

Tato stránka se týká partnerů, kteří mají trvalý vztah, ale neuzavřeli manželství či registrované partnerství u příslušného orgánu.

Více informací o právech registrovaných partnerů.

Žijete-li společně se svým partnerem v trvalém a nepřetržitém svazku, máte určitá práva platná v celé EU, i když jste své partnerství nezaregistrovali u příslušného orgánu.

Stěhujete se do jiného státu EU?

Chcete-li se se svým faktickým partnerem či partnerkou odstěhovat do jiné země EU, daná země vašemu partnerovi musí usnadnit vstup a pobyt, a to bez ohledu na to, zda jde o občana země EU či nikoli.

V takovém případě musíte být schopni prokázat, že žijete ve společné domácnosti nebo že máte trvalý vztah. Většina zemí EU však nemá jasně stanoveno, jak můžete dlouhodobý vztah či soužití prokázat.

Práva a povinnosti

V zemích EU, které faktické, tedy nesezdané soužití uznávají, budete mít rovněž práva a povinnosti týkající se majetku, dědických práv a nároku na výživné v případě odluky.

Tato práva mají význam především pro stejnopohlavní páry, jelikož ne ve všech zemích EU mají možnost uzavřít manželství či registrované partnerství.

Dohoda o společném soužití

Pokud žijete v zemi, kde není párům stejného pohlaví povoleno uzavřít sňatek nebo registrované partnerství, případně pokud se rozhodnete, že vám tyto právní formy partnerství nevyhovují, můžete se svým partnerem sepsat dohodu o společném soužití, která bude upravovat praktické i právní aspekty vašeho soužití ve společné domácnosti.

V praxi se však stává, že i přes uzavření této dohody bude i nadále obtížné vaše práva prosadit. V případě sporů o majetek se zpravidla použije právo země, kde došlo ke sporu.

Časté otázky

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: