Podnikání
Poslední kontrola: 08/06/2022

Přístup k online obsahu v zahraničí

Cestujete-li do jiné země Unie, máte právo na to, aby přístup k vaším placeným online službám poskytujícím obsah probíhal stejně jako doma. Znamená to například, že pokud platíte předplatné za televizní obsah, můžete se při cestě do jiné země EU dívat na stejné filmy a stahovat stejné televizní seriály jako doma.

Stejná pravidla se vztahují na všechny vaše předplatné za online obsah, jako jsou e-knihy, videohry, hudební a sportovní akce.

Pokud máte smlouvu s poskytovatelem online obsahu, který vám přístup v jiných zemích EU omezuje, nebo pokud jste museli za přístup k obsahu v zahraničí zaplatit navíc, tato omezení již neplatí.

Přístup k neplacenému online obsahu v zahraničí

Předpisy EU rovněž upravují bezplatný přístup k online obsahu, když cestujete do jiné země EU, ale pouze nepovinně. To znamená, že o přístupu k bezplatnému online obsahu v zahraničí rozhoduje váš poskytovatel služeb.

Kontrola vaší země bydliště v EU

Poskytovatel obsahu smí k ověření vaší země bydliště v EU použít max. dva z následujících způsobů:

V případě potřeby může poskytovatel obsahu k ověření vaší země bydliště v EU použít jeden z následujících způsobů, pouze však v kombinaci s jednou z ostatních metod uvedených výše:

Typická situace

Když cestujete po Evropě, můžete se připojit ke svému placenému online obsahu

Sarah studuje v Belgii a měsíčně platila 10 eur na předplatné za streamingovou službu, aby mohla poslouchat online hudbu na tabletu. Když však odjela na 3 měsíce v rámci programu Erasmus do Španělska, její poskytovatel jí přístup k této službě zablokoval kvůli tomu, že už v Belgii nebydlí.

Sarah si u poskytovatele služeb stěžovala. Zkontrolovali proto místo jejího bydliště a zjistili, že bydliště má stále v Belgii, protože její pobyt v zahraničí je pouze dočasný. Přístup ke streamingové službě jí proto zase obnovili.

Přístup ke stejnému obsahu, ať se nacházíte kdekoli

Poskytovatel obsahu si nesmí účtovat nic navíc za zajištění přístupu k obsahu, který již máte předplacený, pokud se nacházíte v jiné zemi EU. Měli byste také mít přístup za stejných podmínek jako doma – tzn. přístup ke stejnému obsahu, na stejných typech a stejném počtu zařízení, pro stejný počet uživatelů a se stejnými funkcemi.

Poskytovatel obsahu také během vašeho pobytu v zahraničí nesmí záměrně snižovat kvalitu obsahu. Musíte však mít na paměti, že kvalita online obsahu rovněž závisí na tom, jakou síť k přístupu používáte (např. Wi-Fi připojení nebo sítě 3G/4G).

Přístup k online obsahu pomocí sítě 3G/4G v jiné zemi EU se bude brát jako součást využívání dat ve vaší smlouvě na mobilní telefonní služby. Další informace o předpisech EU týkajících se roamingu

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: