Podnikání
Poslední kontrola: 24/01/2019

Ohlášení přítomnosti na území u krátkodobých pobytů (kratších než 3 měsíce)

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

V některých členských státech existuje povinnost ohlásit svou přítomnost u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici) v přiměřené lhůtě po příjezdu. Za nesplenění této povinnosti vám můžou být uloženy sankce.

K nahlášení přítomnosti na území státu pobytu potřebujete jako občan EU průkaz totožnosti nebo cestovní pas; Doprovází-li vás rodinní příslušníci, kteří nemají občanství EU, budou potřebovat cestovní pas. Neměl by vám být při tom účtován žádný poplatek. Pokud se ubytujete v hotelu, zpravidla stačí vyplnit formulář, který tu dostanete. Hotelový personál ho pak předá místním úřadům, čímž bude váš příjezd na území země ohlášen.

Kde a jak oznámit svůj pobyt v hostitelské zemi:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Další informace vám poskytnou orgány jednotlivých členských států.

V některých zemích můžete být za nesplnění ohlašovací povinnosti pokutováni. Za tento přestupek však nesmíte být vyhoštěni.

Příklad

Pokud do jiné země EU cestujete jako turista, máte povinnost svůj pobyt oznámit pouze v případě, že se zdržíte déle než 3 měsíce.

Hans pochází z Rakouska a každoročně tráví letní dovolenou na italském pobřeží. Koupil si zde byt, v němž vloni strávil 2 měsíce. Svou přítomnost italským orgánům nahlásil, ale bylo mu řečeno, že se musí rovněž zaregistrovat na místním městském úřadě a současně doložit, že má dostatečné prostředky na pokrytí svých životních nákladů v Itálii.

Hans má však právo zůstat v Itálii až 3 měsíce, aniž by musel překládat jakékoli doklady kromě průkazu totožnosti. Zdrží-li se tedy v Itálii pouze krátce, mohou po něm italské úřady požadovat, aby nahlásil svou přítomnost na území, nikoli však, aby se zaregistroval.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: