Podnikání
Poslední kontrola: 25/05/2021

Ohlášení přítomnosti na území u krátkodobých pobytů (kratších než 3 měsíce)

Týká se vás brexit?

Otázky a odpovědi – práva občanů EU a Spojeného království, jak je uvedeno v dohodě o vystoupení

Od 1. ledna 2021 se změní pravidla pro občany EU, kteří žijí ve Spojeném království nebo se tam hodlají stěhovat. Totéž bude platit pro občany Spojeného království, kteří žijí v některém členském státě EU nebo tam hodlají přesídlit.

Mám trvalý pobyt ve Spojeném království/EU nebo jej během přechodného období získám.

Obecně platí, že vy a vaše rodina budete mít nadále trvalé bydliště v hostitelské zemi. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však budete muset přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, co nejdříve si ověřte u orgánů hostitelské země, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Mám bydliště ve Spojeném království/EU, ale dosud mi neudělili trvalý pobyt.

Obecně platí, že vy i vaši rodinní příslušníci budete mít i nadále v hostitelské zemi bydliště. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, u orgánů hostitelské země si co nejdříve ověřte, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Chci se přestěhovat do Spojeného království/EU.

Podle stávajících pravidel EU se vy a vaši rodinní příslušníci můžete do Spojeného království/do některé členské země EU přestěhovat do 31. prosince 2020. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU. V EU si u orgánů hostitelské země ověřte, zda se musíte zaregistrovat a zda máte povinnost zažádat o nový pobytový status.

Chci se do Spojeného království/EU vydat na přechodnou dobu.

Stávající pravidla týkající se ohlašovací povinnosti, registrace pobytu v zahraničí, registrace rodinných příslušníků ze zemí EU a registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo EU zůstávají v platnosti nejméně až do 31. prosince 2020.

Potřebuji pomoc

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována, obraťte se na naši asistenční službu.

Podrobné informace o provádění dohody o vystoupení a o právech občanů

V některých členských státech existuje povinnost ohlásit svou přítomnost u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici) v přiměřené lhůtě po příjezdu. Za nesplenění této povinnosti vám můžou být uloženy sankce.

K nahlášení přítomnosti na území státu pobytu potřebujete jako občan EU průkaz totožnosti nebo cestovní pas; Doprovází-li vás rodinní příslušníci, kteří nemají občanství EU, budou potřebovat cestovní pas. Neměl by vám být při tom účtován žádný poplatek. Pokud se ubytujete v hotelu, zpravidla stačí vyplnit formulář, který tu dostanete. Hotelový personál ho pak předá místním úřadům, čímž bude váš příjezd na území země ohlášen.

Kde a jak oznámit svůj pobyt v hostitelské zemi:

Zvolit zemi:

 • Rakouskoaten
 • Belgie*be
 • Bulharsko*bg
 • Chorvatsko*cr
 • Kypr*cy
 • Českoczen
 • Dánsko*dk
 • Estonskoeeen
 • Finsko*fi
 • Franciefrcs
 • Německo*de
 • Řeckogrcs
 • Maďarsko*hu
 • Island*is
 • Irsko*ie
 • Itálieiten
 • Lotyšsko*lv
 • Lichtenštejnsko*li
 • Litva*lt
 • Lucemburskolucs
 • Malta*mt
 • Nizozemsko*nl
 • Norskonoen
 • Polskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunsko*ro
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španělskoesen
 • Švédskoseen

  * Informace zatím nejsou k dispozici.

  Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

  Další informace vám poskytnou orgány jednotlivých členských států.

  V některých zemích můžete být za nesplnění ohlašovací povinnosti pokutováni. Za tento přestupek však nesmíte být vyhoštěni.

  Příklad

  Pokud do jiné země EU cestujete jako turista, máte povinnost svůj pobyt oznámit pouze v případě, že se zdržíte déle než 3 měsíce.

  Hans pochází z Rakouska a každoročně tráví letní dovolenou na italském pobřeží. Koupil si zde byt, v němž vloni strávil 2 měsíce. Svou přítomnost italským orgánům nahlásil, ale bylo mu řečeno, že se musí rovněž zaregistrovat na místním městském úřadě a současně doložit, že má dostatečné prostředky na pokrytí svých životních nákladů v Itálii.

  Hans má však právo zůstat v Itálii až 3 měsíce, aniž by musel překládat jakékoli doklady kromě průkazu totožnosti. Zdrží-li se tedy v Itálii pouze krátce, mohou po něm italské úřady požadovat, aby nahlásil svou přítomnost na území, nikoli však, aby se zaregistroval.

  Právní předpisy EU

  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

  Obraťte se na specializované asistenční služby.

  Sdílet tuto stránku: