Podnikání
Poslední kontrola: 11/02/2022

Systémy sociálního zabezpečení v EU

Ve způsobu, jak jednotlivé země EU řeší zdravotní péči, dávky v nezaměstnanosti a jiné služby systému sociálního zabezpečení, existují velké rozdíly.

Každá země EU má své vlastní právní předpisy, jimiž se stanoví:

Pozor!

Právní předpisy EU pouze stanoví, do kterého systému sociálního zabezpečení budete spadat, pokud připadají v úvahu dvě či více zemí.

Většinou se na vás vztahují zákony vždy pouze jedné země, a to té, v níž přispíváte do systému sociálního zabezpečení a na zdravotní pojištění. Pak byste měli mít z hlediska dávek stejná práva, jako občané dané země.

Pozor!

Pravidla pro vyplácení dávek v hostitelské zemi se mohou velmi lišit od systému, na který jste zvyklí z domova. Nedostatek informací a s ním související nedorozumění by pro vás mohly mít vážné důsledky. Nezapomeňte si proto zjistit, na které dávky máte v hostitelské zemi nárok bg da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv.

Příklad

Každá země uplatňuje při vyplácení dávek svá vlastní pravidla

Line z Dánska žije na Kypru, kde také pracovala. Před několika týdny však o práci přišla. Zažádala si tedy na místním úřadě o dávky v nezaměstnanosti.

Bylo jí ovšem řečeno, že podpora jí bude vyplácena pouze po dobu 156 dnů. V Dánsku se přitom dávky v nezaměstnanosti vyplácejí až 4 roky. Line byla nemile překvapena - netušila totiž, že rozdíl mezi systémy sociálního zabezpečení v těchto dvou zemích může být tak veliký.

Užitečné formuláře

Potřebujete-li změnit systém sociálního zabezpečení, budete pravděpodobně potřebovat předložit formuláře stvrzující váš nárok dávky v zemi, do které jste se přestěhovali.

Více informací o standardních formulářích sociálního zabezpečení.

K informacím o vnitrostátní situaci vás dovedou odkazy níže.

Zvolit zemi

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: