Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/07/2017

Systémy sociálního zabezpečení v EU

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
  • Publikace EU týkající se brexituEnglish
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Ve způsobu, jak jednotlivé země EU řeší zdravotní péči, dávky v nezaměstnanosti a jiné služby systému sociálního zabezpečení, existují velké rozdíly.

Každá země EU má své vlastní právní předpisy, jimiž se stanoví:

  • na jaké dávky máte právo, v jaké výši a po jakou dobu
  • jak dlouho musíte pracovat, aby vám nárok na dávky v nezaměstnanosti vznikl, a jaká pravidla se uplatní pro výpočet dávek a dobu jejich vyplácení.

Právní předpisy EU pouze stanoví, do kterého systému sociálního zabezpečení budete spadat, pokud připadají v úvahu dvě či více zemí.

Většinou se na vás vztahují zákony vždy pouze jedné země, a to té, v níž přispíváte do systému sociálního zabezpečení a na zdravotní pojištění. Pak byste měli mít z hlediska dávek stejná práva, jako občané dané země.

Pravidla pro vyplácení dávek v hostitelské zemi se mohou velmi lišit od systému, na který jste zvyklí z domova. Nedostatek informací a s ním související nedorozumění by pro vás mohly mít vážné důsledky. Nezapomeňte si proto zjistit, na které dávky máte v hostitelské zemi nárok.

Příklad

Každá země uplatňuje při vyplácení dávek svá vlastní pravidla

Line z Dánska žije na Kypru, kde také pracovala. Před několika týdny však o práci přišla. Zažádala si tedy na místním úřadě o dávky v nezaměstnanosti.

Bylo jí ovšem řečeno, že podpora jí bude vyplácena pouze po dobu 156 dnů. V Dánsku se přitom dávky v nezaměstnanosti vyplácejí až 4 roky. Line byla nemile překvapena - netušila totiž, že rozdíl mezi systémy sociálního zabezpečení v těchto dvou zemích může být tak veliký.

Užitečné formuláře

Potřebujete-li změnit systém sociálního zabezpečení, budete pravděpodobně potřebovat předložit formuláře stvrzující váš nárok dávky v zemi, do které jste se přestěhovali.

Více informací o standardních formulářích sociálního zabezpečení.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství