Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 16/09/2022

Odpovědnost za nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ)

Pokud vyrábíte, distribuujete nebo prodáváte elektrická a elektronická zařízení jako počítače, chladničky či mobilní telefony musíte podle evropských i vnitrostátních právních předpisů zajistit, aby byla po skončení životnosti řádně zpracována a zlikvidována. To znamená:

Odpad z těchto výrobků se označuje jako OEEZ – odpadní elektrická a elektronická zařízení. Orientační seznam zařízení, která spadají pod příslušné právní předpisy, najdete ve směrnici o OEEZ en hr .

Registrace u vnitrostátních orgánů odpovědných za OEEZ

V každé zemi EU (v tomto případě 27 členských států EU) , kde své výrobky prodáváte, musíte svou společnost zaregistrovat u příslušných orgánů odpovědných za nakládání s OEEZ, které jsou sdruženy v evropské síti registrů OEEZ en .

Podávání zpráv

Po zahájení prodeje výrobků označených štítkem OEEZ na trhu EU musíte vnitrostátním orgánům pravidelně předkládat zprávu s podrobnými údaji o typech zařízení, které jste vyrobili, distribuovali nebo prodali, a v jakém množství.

Formuláře pro registraci a podávání zpráv získáte od vnitrostátního registru. 

Nakládání s OEEZ

Jakmile spotřebitel zařízení, které jste vyrobili, distribuovali nebo prodali, vyřadí, musíte se podílet na jeho správné likvidaci. Můžete se rozhodnout, zda se zapojíte do již existujícího kolektivního systému nakládání s odpady v této oblasti, nebo si zřídíte vlastní systém.

Jak se zapojit do kolektivního systému nebo si zřídit individuální systém

Kolektivní systémy

Kolektivní systémy existují ve většině zemí EU. Zřídil je buď soukromý sektor nebo vláda. Tyto systémy umožňují výrobcům, distributorům a prodejcům plnit povinnosti související s nakládáním s odpady společně. Fungují na základě placeného členství.

Kromě financování a organizování sběru, zpracování, dalšího využití a recyklace OEEZ mohou služby v rámci těchto systémů zahrnovat:

Individuální systémy

V závislosti na druhu a množství produktů, které vyrábíte nebo distribuujete, můžete si zřídit vlastní systém. To by mohlo být vhodné v případě, že prodáváte specifické zařízení vyrobené v limitované sérii, jako jsou zdravotnické prostředky používané v nemocnicích. Mějte však na paměti, že pravidla týkající se těchto systémů se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Informace o kolektivních i individuálních systémech v konkrétní zemi EU najdete prostřednictvím evropské sítě registrů OEEZ en .

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: