Poslední kontrola: 26/08/2022

Patenty

Vaše práva

Registrací patentu získáte na svůj vynález na omezenou dobu (většinou 20 let) výlučné právo (v tomto případě 27 členských států EU). Nikdo tak nemůže vyrábět, používat, nabízet k prodeji, prodávat ani dovážet výrobek nebo výrobní postup vycházející z vašeho patentovaného vynálezu. Můžete však udělit dočasné povolení k využití vašeho vynálezu prostřednictvím tzv. licenční smlouvy nebo patent prodat. Platnost patentu nelze po skončení jeho platnosti obnovit.

Co patent chrání

Patent lze použít k ochraně technických vynálezů: nových výrobků nebo služeb, které zahrnují inventivní postupy a jsou průmyslově využitelné.

Chcete-li se dozvědět, zda již byl nějaký vynález patentován, podívejte se do sekce častých otázek de en fr Evropského patentového úřadu de en fr nebo do databáze Espacenet de en fr .

Jak patent zaregistrovat

Zvolit zemi

Viz také

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví

Bezplatné poradenství a školení v oblasti správy duševního vlastnictví u projektů spolufinancovaných Evropskou unií nebo mezinárodních obchodních transakcí.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: