Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 12/10/2017

Rozsah péče hrazené z vašeho zdravotního pojištění

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

To, která země je zodpovědná za vaše sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nezávisí v EU na vaší státní příslušnosti, ale na vašem zařazení na trhu práce (ekonomickém postavení) a místě vašeho pobytu. Zjistěte si proto raději, v které zemi byste měli mít na sociální zabezpečení nárok. Další informace o sociálním zabezpečení v zahraničí.

Pokud si nejste jisti, zda na zdravotní péči máte nárok a chcete si to před návštěvou lékaře ověřit, obraťte se na národní kontaktní místo. V každém členském státě EU se nachází alespoň jedno kontaktní místo, kde vám sdělí, zda máte nárok na proplacení a jaké jsou případné limity pro jednotlivé úkony.

V určitých situacích se zdravotní pojištění řídí zvláštními podmínkami. Jedná se o tyto případy:

Pracujete v jedné zemi, ale žijete v jiné

Pokud pracujete v jedné zemi EU, ale žijete v jiné, máte nárok na zdravotní péči v obou zemích.

Postupovat byste měli takto: zaregistrujte se u zdravotní pojišťovny v zemi, ve které pracujete, a pak ji požádejte o vydání formuláře S1 (bývalý formulář E 106). Tento formulář opravňuje vás a vaše nezaopatřené rodinné příslušníky čerpat zdravotní péči v zemi bydliště.

Vaši nezaopatření rodinní příslušníci mají stejná práva jako vy, pokud pracujete a jste pojištěni ve většině zemí EU.

Pokud pracujete a jste pojištěni v Dánsku, Finsku, Chorvatsku, na Islandu, v Irsku, Norsku, ve Spojeném království a Švédsku, mohou vaši nezaopatření rodinní příslušníci čerpat zdravotní péči v zemi, ve které pracujete, pouze je-li splněna jedna z těchto podmínek:

 • léčení je během jejich pobytu v této zemi z lékařských důvodů nutné, přičemž se zohledňuje povaha léčení a předpokládaná délka pobytu
 • mezi příslušnými zeměmi či orgány byla uzavřena dohoda
 • příslušná zdravotní pojišťovna v zemi, kde pracujete, vydala předběžný souhlas na základě formuláře S2 (bývalý formulář E 112).

Péče o nemocné děti

Pokud se jako přeshraniční pracovník uvolníte z práce kvůli ošetřování nemocného dítě, zjistěte si u své zdravotní pojišťovny, zda máte nárok na příslušné dávky (ošetřovné). Jestliže je vaše dítě pojištěné společně s vaším partnerem/partnerkou v zemi bydliště, může se stát, že na dávky nárok mít nebudete.

Byli jste pracovně vysláni do zahraničí na kratší dobu (tj. méně než 2 roky)

Pokud vás váš zaměstnavatel vyšle dočasně do zahraničí (na méně než 2 roky), můžete zůstat pojištěni ve své domovské zemi – tj. v zemi, odkud jste byli vysláni, která odpovídá za vaše sociální zabezpečení.

V tomto případě si u své zdravotní pojišťovny vyžádejte formulář S1 (bývalý formulář E 106). Ten vás a vaše rodinné příslušníky opravňuje čerpat zdravotní péči během pobytu v zahraničí.

Formulář S1 je třeba odevzdat zdravotní pojišťovně v hostitelské zemi bezprostředně po příjezdu.

Jste služebně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec

Pokud pracujete jako státní zaměstnanec a byli jste služebně vysláni do zahraničí, máte nárok na zdravotní péči v zemi, ve které žijete.

Požádejte o vydání formuláře S1 (bývalý formulář E 106) svoji zdravotní pojišťovnu v zemi, která vás zaměstnává. Ten vás a vaše rodinné příslušníky opravňuje čerpat zdravotní péči během pobytu v zahraničí.

Formulář S1 je třeba odevzdat zdravotní pojišťovně v hostitelské zemi bezprostředně po příjezdu.

Jedete do zahraničí studovat, pracovat jako výzkumný pracovník nebo na odbornou praxi

Pokud jedete do jiné země EU studovat, pracovat ve výzkumu nebo na stáž či odbornou praxi, musíte mít v hostitelské zemi sjednané zdravotní pojištění, které pokryje všechna rizika.

 • Pokud nejste zaměstnaní, máte také možnost opatřit si Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud na něj ale máte nárok.
 • Jste-li v hostitelské zemi zaměstnaní, budete se tam muset zaregistrovat do vnitrostátního systému zdravotní péče.

  Za pracovníky-rezidenty se někdy považují i studenti doktorandského studia, a proto mají v některých státech povinnost zaregistrovat se do vnitrostátního systému zdravotní péče nebo si sjednat soukromé zdravotní pojištění.

 • Pokud jste do jiné země EU vysláni na univerzitu nebo do výzkumného ústavu pouze dočasně, pak zůstanete pojištěni ve své domovské zemi. Před odjezdem byste měli zažádat o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo formuláře S1 (bývalý formulář E 106).

Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu nebo na národní kontaktní místo ve vaší domovské zemi, ať vám sdělí, zda budou krýt náklady na zdravotní péči v zahraničí po celou dobu trvání vašeho pobytu. Pokud ano, pak budete mít vyřizování administrativních formalit spojených s případným lékařským ošetřením daleko jednodušší.

Některé zdravotní pojišťovny však budou krýt náklady na vaši zdravotní péči pouze po omezenou dobu: postupují tak zejména u dospělých studentů (starších 28 nebo 30 let) a u pracovníků na odborné praxi v zahraničí. V takovém případě se budete muset zaregistrovat do systému zdravotní péče hostitelské země nebo se pojistit soukromě.

Příklad

Zjistěte si, jak funguje místní systém sociálního zabezpečení

Wim z Belgie odjel studovat do Nizozemska. Včas si u své pojišťovny obstaral Evropský průkaz zdravotního pojištění. Během studia chtěl na částečný úvazek pracovat, aby si něco přivydělal. V Nizozemsku ale platí předpis, podle kterého si všechny výdělečně činné osoby musí platit minimální státní zdravotní pojištění (které stojí přibližně 1 100 eur ročně), a to i v případě, že již mají od jiné pojišťovny Evropský průkaz zdravotního pojištění. Tím, že Wim při studiu pracoval, se mu zvýšily náklady na pojištění.

Chcete se na důchod přestěhovat do jiné země EU

Zdravotní péče v zemi bydliště

 • Pokud vám důchod vyplácí země, ve které bydlíte,: jste vy i vaši rodinní příslušníci pojištěni v systému zdravotního pojištění dané země – bez ohledu na to, zda vám důchod vyplácejí i další země.
 • Jestliže vám země, ve které bydlíte, nevyplácí důchod ani jiný příjem,: spadáte pod systém zdravotního pojištění té země, kde jste byli pojištěni nejdéle.

Příklad

Zjistěte, jak funguje systém zdravotní péče v zemi, kam jste se přestěhovali

Nicolas je z Francie, kde také po většinu svého života pracoval. V mládí si pouze několik let přivydělával jako číšník v Itálii.

Po odchodu do důchodu se do Itálie přestěhoval. Jeho penze se proto skládá ze dvou částí: z italského důchodu odpovídajícího rokům odpracovaným v Itálii a z francouzského důchodu za roky odpracované ve Francii.

Jelikož Nicolas žije v Itálii A ZÁROVEŇ tam pobírá starobní důchod, je pojištěn v italském systému zdravotního pojištění. S francouzským systémem už nemá nic společného.

Požádejte o vydání formuláře S1 (bývalý formulář E 106) zdravotní pojišťovnu ve své zemi.

Formulář S1 je třeba odevzdat zdravotní pojišťovně v hostitelské zemi bezprostředně po příjezdu.

Tento dokument prokazuje vaše právo na plné pojistné krytí v zemi bydliště.

Zdravotní péče v zemi, kde jste pracovali

Vy i vaše rodina máte obecně nárok na zdravotní péči pouze v zemi bydliště. Pokud je však země, která vám vyplácí důchod, uvedena v následujícím seznamu, máte vy i vaši rodinní příslušníci nárok na plné pojistné krytí v zemi, která vám vyplácí důchod, i v zemi, ve které nyní bydlíte:

 

Rakousko

Německo

Nizozemsko

Belgie

Řecko

Polsko

Bulharsko

Maďarsko

Slovinsko

Kypr

Island

Španělsko

Česká republika

Lichtenštejnsko

Švédsko

Francie

Lucembursko

Švýcarsko

Pokud jste platili příspěvky do systému sociálního zabezpečení v zemi, která na seznamu uvedena není, budete mít nárok na plné pojistné krytí pouze v zemi, ve které nyní žijete.

Bývalí přeshraniční pracovníci

Pokud jste naposledy pracovali jako přeshraniční pracovník (tzn., že jste bydleli v jedné zemi, ale dojížděli za prací do jiné země), vztahují se na vás tato pravidla:

Pokračování léčby

I po odchodu do důchodu můžete pokračovat v léčení, které bylo zahájeno v zemi, kde jste pracovali.

To se týká i vašich nezaopatřených rodinných příslušníků, jestliže jejich léčení bylo zahájeno v jedné z těchto zemí:

 

Rakousko

Řecko

Nizozemsko

Belgie

Maďarsko

Polsko

Bulharsko

Itálie

Portugalsko

Kypr

Lotyšsko

Rumunsko

Česká republika

Lichtenštejnsko

Slovensko

Estonsko

Litva

Slovinsko

Francie

Lucembursko

Španělsko

Německo

Malta

Švýcarsko

Abyste mohli pokračovat v léčení započatém v zemi, kde jste pracovali, musíte zdravotní pojišťovně v této zemi předložit formulář S3.

Pojistné krytí v zemi, kde jste pracovali, a v zemi, kde bydlíte

Pokud jste nejméně dva roky během posledních pěti let před odchodem do důchodu pracovali jako přeshraniční pracovník, máte nárok na zdravotní péči jak v zemi svého bydliště, tak v zemi, kde jste pracovali.

Vy i vámi vyživované osoby máte nárok na zdravotní péči v zemi, kde jste naposledy pracovali, nachází-li se daná země i země, kde žijete nyní, na tomto seznamu:

 

Rakousko

Německo

Španělsko

Belgie

Lucembursko

Francie

Portugalsko

Pokud budete cestovat do země, kde jste předtím pracovali, za účelem čerpání zdravotní péče, a úřady této země přitom již nespravují vaše zdravotní účty a náklady, budete jim muset předložit formulář S3. Formuláře S3 vám poskytne zdravotní pojišťovna.

Vnitrostátní systémy zdravotní péče se v Evropě značně liší

Země EU mohou svobodně stanovovat vlastní pravidla týkající se nároků na sociální dávky a služby. Jestliže například zažádáte o lékařskou péči v zemi, kde nyní bydlíte, možná nebudete mít nárok na úplně stejné služby za stejné ceny jako v zemi vašeho původu.

Chcete-li se vyhnout nepříjemným překvapením a problémům, zjistěte si veškeré informace o systému sociálního zabezpečení v hostitelské zemi nebo se obraťte na národní kontaktní místo.

Příklad

Zjistěte, jak funguje systém sociálního zabezpečení v zemi, kam jste se přestěhovali

Susanne celý život pracovala v Německu a po odchodu do důchodu se přestěhovala do Španělska. Když onemocněla, najala si soukromou pečovatelskou službu, protože ve Španělsku se veřejné zdravotní pojištění na domácí péči nevztahuje.

Její německá pojišťovna část nákladů uhradila, ale Susannina spoluúčast byla mnohem vyšší, než jakou by platila, kdyby zůstala v Německu. Bylo to důsledkem rozdílů mezi německým a španělským systémem sociálních dávek.

Rozdíly v hodnocení stupně invalidity

Pokud žádáte o invalidní důchod, může každá země, kde jste pracovali, trvat na tom, že sama nechá posoudit váš zdravotní stav. Jedna země může vaši invaliditu posoudit jako vážnou, zatímco jiná země vás nemusí za invalidního považovat vůbec.

Více informací o invalidních důchodech v Evropě.

Viz také:

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství