Podnikání
Poslední kontrola : 07/05/2018

Potřebné cestovní doklady pro občany z nečlenských zemí

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyen
  • Publikace EU týkající se brexitu
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituen

Pasy a víza

Pokud chcete navštívit EU, popř. zde cestovat, musíte mít cestovní pas

a v některých případech i vízum. O vízum musíte požádat na konzulátě nebo velvyslanectví země, kterou se chystáte navštívit. Máte-li vízum vystavené některou ze zemí „schengenského prostoru", toto vízum vám automaticky umožňuje cestovat i do ostatních schengenských zemí. Platné povolení k pobytu vystavené některou z těchto zemí je rovnocenné vízu. Pro cestu do země, která není členem schengenského prostoru, budete v některých případech potřebovat vízum příslušné země.

Policisté provádějící hraniční kontroly v zemích EU mohou požadovat předložení dalších dokladů, například zvacího dopisu, dokladu o ubytování či zpáteční jízdenky. Přesné požadavky vám sdělí nejbližší konzulární úřad dané země EU.

Státní příslušníci některých zemí vízum k návštěvě EU nepotřebují, pokud návštěva netrvá déle než tři měsíce. Seznam zemí, jejichž státní příslušníci potřebují vízum k návštěvě Spojeného království nebo Irska, se trochu liší od seznamu pro ostatní země EU.

Podmínky vstupu na území Spojeného království a Irska vycházejí z příslušných právních předpisů těchto států a s pravidly EU se neshodují.

Další doklady

Nezapomeňte si vzít doklady o cestovním a zdravotním pojištění a o pojištění vašeho vozidla.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: