Poslední kontrola: 22/02/2023

Účetnictví mikropodniků a malých a středních podniků

Podniky s omezeným ručením všech velikostí, které působí v EU, mají povinnost sestavovat roční účetní závěrku a vést finanční výkazy a zakládat je do obchodního rejstříku daného státu.

Kotované společnosti

Kotované společnosti, jejichž akcie se obchodují na regulovaném trhu, musí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví en (IFRS).

Tyto standardy vypracovává nezávislý subjekt pro účetnictví, Rada pro mezinárodní účetní standardy en (IASB), a Evropská unie je posléze přijímá.

Ostatní podniky s omezeným ručením

Obecně platí, že nekotované společnosti se mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) řídit nemusí. Většina zemí EU však umožňuje, aby i tyto subjekty sestavovaly konsolidované účetní závěrky podle IFRS. Některé země EU navíc povolují, ba vyžadují použití IFRS pro individuální účetní závěrky některých nekotovaných společností: přehled účetních možností jednotlivých zemí EU najdete zde en .

Ačkoli se účetní pravidla liší v závislosti na velikosti vaší společnosti, musí se všechny účetní závěrky skládat alespoň z:

Na malé a střední podniky se vztahuje režim zjednodušeného výkaznictví. Mikropodniky se mohou řídit zvláštním velmi zjednodušeným režimem v závislosti na zemi EU, kde jsou usazeny.

Seznamte se s tím, kdo může využít zjednodušených pravidel.

Ověřte si, zda může váš podnik uplatňovat režim zjednodušeného nebo velmi zjednodušeného výkaznictví.

Kolik pracovníků zaměstnáváte?

Jaká je vaše bilanční suma?

Jaká je váš roční obrat?

Provozujete mikropodnik.

Pokud se rozhodnete založit si kvůli svým obchodním aktivitám podnik, možnost uplatňovat zvláštní velmi zjednodušený režim bude záviset na tom, ve které zemi EU bude váš podnik usazen.

Poraďte se svým účetním nebo jiným kvalifikovaným poradcem, který typ výkaznictví je pro váš podnik nejvhodnější.

Pozor!

Upozornění: výsledek mohou ovlivnit některé možnosti nebo směnné kurzy.

Zjednodušená pravidla pro mikropodniky se liší v závislosti na zemi, kde je podnik usazen, a mohou zahrnovat jeden nebo více z těchto prvků:

Provozujete malý podnik.

Na váš podnik se vztahuje režim zjednodušeného výkaznictví.

Poraďte se svým účetním nebo jiným kvalifikovaným poradcem, který typ výkaznictví je pro váš podnik nejvhodnější.

Pozor!

Upozornění: výsledek mohou ovlivnit některé možnosti nebo směnné kurzy.

Některé země EU mohou po vašem podniku požadovat, aby jmenoval statutárního auditora a každoročně zveřejňoval zprávu vedení podniku.

Provozujete střední nebo velký podnik.

Na váš podnik se vztahuje režim zjednodušeného výkaznictví.

Poraďte se svým účetním nebo jiným kvalifikovaným poradcem, který typ výkaznictví je pro váš podnik nejvhodnější.

Pozor!

Upozornění: výsledek mohou ovlivnit některé možnosti nebo směnné kurzy.

Příloha k účetní závěrce musí obsahovat podrobné informace. Je nutné provádět povinný audit a vydávat zprávy vedení podniku.

Samostatně výdělečně činné osoby a společnosti s ručením neomezeným

Pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou nebo vedete podnik s neomezeným ručením, například společnost s jediným společníkem nebo veřejnou obchodní společnost, vaše podnikání není předpisy EU upraveno.

V tomto případě vám doporučujeme si příslušná pravidla zjistit u orgánů státu EU, ve kterém je váš podnik usazen.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: