Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 22/05/2019

DPH – pravidla a sazby

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Pravidla, kterými se v EU řídí DPH, jsou sice na celoevropské úrovni upravena právními předpisy, avšak jak konkrétně se uplatňují, se může v jednotlivých zemích EU lišit. DPH se platí u výrobků i služeb v každé fázi produkce, včetně při prodeji konečnému spotřebiteli. Tedy například i při nákupu dílů, montáži, při dopravě atd.

Má-li váš podnik sídlo v EU, podléhá DPH většina zboží a služeb, které dodáte nebo pořídíte.

Výjimku tvoří vývoz do zemí mimo EU. V takovémto případě se DPH platí v cílové zemi. V takové situaci je třeba poskytnout důkaz, že zboží bylo skutečně vyvezeno do země mimo EU.

K vyhledání dalších informací o DPH v jednotlivých členských státech použijte seznam níže.

Zvolit zemi:

 • Rakouskoatdeen
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosksken
 • Slovinskosislen
 • Spojené královstvíuken
 • Španělskoesesen
 • Švédskoseen

Pokud je vaše firma zaregistrována, v těchto zemích EU (ve většině regionů) můžete podat přiznání online:

Zvolit zemi:

 • Itálieiten
 • Kyprcyelen
 • Litvaltlten
 • Maltamten
 • Maďarsko*hu
 • Nizozemskonlen
 • Německodedeen
 • Polsko*pl
 • Portugalsko*pt
 • Rumunskoroen
 • Slovenskosken
 • Slovinsko*si
 • Spojené královstvíuken
 • Řecko*gr
 • Švédskoseen

Ačkoli se DPH účtuje v celé EU, každý členský stát si sám stanoví své vlastní sazby. V tabulce níže jsou všechny sazby DPH uvedeny. Nicméně vám doporučujeme si aktuální sazbu vždy zkontrolovat u místního příslušného úřadu.

Sazby DPH používané v členských státech EU

Seznam sazeb DPH používaných ve státech EU (aktualizováno dvakrát ročně – v lednu a v červenci)
Členský stát Kód země Základní sazba Snížená sazba Supersnížená sazba Parkovací sazba
Rakousko AT 20 10 / 13 - 13
Belgie BE 21 6 / 12 - 12
Bulharsko BG 20 9 - -
Kypr CY 19 5 / 9 - -
Česko CZ 21 10 / 15 - -
Německo DE 19 7 - -
Dánsko DK 25 - - -
Estonsko EE 20 9 - -
Řecko EL 24 6 / 13 - -
Španělsko ES 21 10 4 -
Finsko FI 24 10 / 14 - -
Francie FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Chorvatsko HR 25 5 / 13 - -
Maďarsko HU 27 5 / 18 - -
Irsko IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Itálie IT 22 5 / 10 4 -
Litva LT 21 5 / 9 - -
Lucembursko LU 17 8 3 14
Lotyšsko LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Nizozemsko NL 21 9 - -
Polsko PL 23 5 / 8 - -
Portugalsko PT 23 6 / 13 - 13
Rumunsko RO 19 5 / 9 - -
Švédsko SE 25 6 / 12 - -
Slovinsko SI 22 9,5 - -
Slovensko SK 20 10 - -
Spojené království UK 20 5 - -

Podrobnější informace o DPH najdete na stránkách Generálního ředitelství pro daně a celní uniidefren (TAXUD).

Pro DPH se používají různé druhy sazeb v závislosti na druhu výrobku či služby, jichž se transakce týká.

Základní sazba

Každá země má stanovenou základní sazbu, kterou uplatňuje na většinu dodávek. Ta nesmí být nižší než 15 %.

Snížená sazba

Snížené sazby (maximálně 2) mohou být aplikovány na omezené skupiny zboží a obvykle nesmí být nižší než 5%.

Zvláštní sazby

Některé země jsou na prodej oprávněny uplatňovat i zvláštní sazby.

Supersnížená sazba

Některé země uplatňují na prodej i sníženou sazbu pod 5% nazývanou supersnížená sazba. Například ve Španělsku se supersnížená sazba ve výši 4 % účtuje u některých služeb, jako je údržba a přizpůsobení dopravních prostředků pro osoby se zdravotním postižením.

Nulová sazba

V některých zemích se v některých případech u prodeje uplatňuje nulová sazba. Je-li účtována nulová sazba, spotřebitel žádné DPH neplatí, ale stále máte nárok na odpočet DPH, které jste zaplatili při nákupu přímo spojeným s prodejem, např. za export a některé finanční služby pro zákazníky mimo EU.

Parkovací sazba (nebo přechodná sazba)

Parkovací sazba se vztahuje na některé zboží a služby, které nejsou způsobilé k snížené sazbě, na něž některé země EU již uplatňovaly snížené sazby k 1. lednu 1991. Tyto země jsou oprávněny nadále uplatňovat snížené sazby namísto základní sazby za předpokladu, že sazba nebyla nižší než 12 %.

Tyto speciální sazby byly zamýšleny jako přechodná opatření pro hladší přechod od odchylek, když 1. ledna 1993 vstoupila v platnost pravidla o vnitřním trhu, a záměrem bylo je postupně přestat uplatňovat.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: