Poslední kontrola : 04/04/2018

Regulovaná povolání

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyen
  • Publikace EU týkající se brexitu
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituen

Zjistěte si, zda je vaše profese v zahraničí regulována

V této části se dozvíte, jak dosáhnout uznání odborné kvalifikace, abyste mohli pracovat v zahraničí. Uvedené informace se nevztahují na studium v zahraničí. Získejte informace o uznávání vysokoškolských diplomů.

Pokud chcete pracovat v jiné zemi EU a vaše povolání tam je regulováno, možná bude nutné, abyste si nechali uznat vaši odbornou kvalifikaci (odbornou přípravu a praxi) před tím, než jej v hostitelské zemi začnete vykonávat.

Profese se za regulované povolání považuje tehdy, pokud je podmínkou jeho vykovávání to, že máte odpovídající vzdělání, složili jste určité zkoušky nebo jste registrováni u profesního sdružení.

Nahlédněte do databázeen , která povolání jsou v jednotlivých státech EU regulována a které úřady je mají na starosti.

K vyhledávání v databázi je nutné znát název svého povolání v daném jazyce. Chcete-li například pracovat jako pekař v Německu, klikněte na „Bäcker".

Je-li vaše povolání regulováno i ve vaší domovské zemi, můžete také začít vyhledávat ve vašem jazyce a nalézt anglický překlad uvedený v popisu daného povolání a poté ve vyhledávání pokračovat za použití anglického termínu a najít, ve kterých ostatních zemích je povolání regulováno. Pokud se země, do které se chcete přestěhovat, neobjeví, může to znamenat, že tam povolání regulováno není.

Pokud své povolání v databázi nenajdete, je dobré se obrátit na kontaktní místa pro uznávání odborných kvalifikacíen v zemi, ve které chcete pracovat. Jeho pracovníci vám vysvětlí, jaká pravidla se na vás vztahují.

Ve vaší zemi vaše povolání regulováno není, ale v hostitelské zemi ano

Jestliže u vás doma vaše povolání a požadavky na vzdělání regulaci nepodléhají, ale v zemi EU, ve které chcete pracovat, ano, budete možná muset před zahájením výkonu své profese nebo dočasného poskytování služeb v hostitelské zemi prokázat, že za posledních 10 let jste svou profesi ve vaší zemi vykonávali po dobu minimálně 1 roku.

Obraťte se na kontaktní místo pro odborné kvalifikaceen v zemi, ve které chcete pracovat. Zde vám poradí, jak si připravit dokumentaci a jaké doklady je k ní třeba uvést.

Ve vaší zemi vaše povolání regulováno je, ale v hostitelské zemi nikoli

Pokud není vaše povolání v hostitelské zemi regulováno, můžete jej vykonávat za stejných podmínek jako státní příslušníci této země.

I když název vaší profese mezi regulovanými povoláními hostitelské země nefiguruje, může se stát, že je považováno za součást jiného regulovaného povolání. Vždy se informujte na příslušných úřadech dané země, zda je vaše profese regulována či nikoli. Kontaktní místa pro odborné kvalifikaceen v jednotlivých státech vám mohou poradit, který úřad vám tyto informace poskytne.

Typická situace

Zjistěte si podmínky předem a vyhněte se tak pozdějším problémům

Dirk je mladý realitní agent z Nizozemska. Nedávno se přestěhoval do Rakouska. Jeho povolání není v Nizozemsku regulováno, takže měl představu, že v Rakousku jednoduše začne podnikat jako nezávislý zprostředkovatel se zaměřením na nizozemské a belgické zákazníky, kteří mají zájem o rekreační objekty v Alpách. Když se však registroval jako osoba samostatně výdělečně činná, bylo mu sděleno, že musí prokázat, že má pro výkonu povolání realitního makléře kvalifikaci. Začátek podnikání se mu proto značně zpomalil.

Risto je architekt z Finska, který se chce přestěhovat do Itálie. Než se do Itálie vydá, projde si databázi regulovaných povoláníen , a zjistí si, jaké formality musí splnit, než tam začne pracovat, a které kontaktní místo v Itálii se jeho povoláním zabývá. Po konzultaci s příslušným kontaktním místem má svůj přesun dobřen připraven.

Získejte informace, jak si nechat uznat odbornou kvalifikaci, abyste mohli začít vykonávat povolání, které je v jiné zemi EU regulováno.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: