Poslední kontrola: 05/05/2022

Školné a finanční pomoc

Školné a stipendia

Výše poplatků za studium na vysoké škole en en se v Evropě liší stát od státu. V některých zemích EU je přijetí na vysokou školu zdarma, v jiných může být vysokoškolské studium drahou záležitostí. Finanční podpora ve formě stipendií, příspěvků a půjček je v každé zemi udělována na základě odlišných kritérií.

Jste-li občanem EU studujícím na zahraniční vysoké škole v jiném členském státu EU, vztahují se na vás tyto podmínky:

Pozor!

Pozor - to se ne vždy vztahuje na podporu nebo příspěvky na uhrazení životních nákladů a na půjčky. Některé země nicméně udělují příspěvky na uhrazení životních nákladů i zahraničním studentům.

Zahraniční studenti s trvalým pobytem

Ke získání příspěvku na uhrazení životních nákladů nemusíte být vždy občanem dané země. Stačí, pokud na jejím území žijete alespoň pět let. Pak máte nárok na podporu za stejných podmínek jako její státní příslušníci.

Možnosti získání finanční podpory v jednotlivých státech

Zvolit zemi

Přehled a srovnání hlavních příspěvků a stipendií v zemích EU en (a mimo EU).

Informace o stipendiích udělovaných na studium v zahraničí vám také poskytne ministerstvo školství vašeho státu.

Pokud se rozhodnete studovat v zahraničí, je možné, že budete mít nárok získat od svého státu příspěvek na uhrazení životních nákladů. Tato možnost je v kompetenci orgánů vašeho státu. Tyto příspěvky se však udělují pouze na omezenou dobu.

Typická situace

Je třeba znát podmínky udělování stipendií

Mads z Dánska studoval čtyři roky ve Spojených státech a pak si naplánoval dvouletý studijní pobyt v Nizozemsku, kde chtěl získat titul M.A. V té době dánská vláda poskytovala dánským studentům pouze stipendia nepřesahující dobu trvání šesti let. Pro studenty, kteří studovali mimo území Dánska, existovalo navíc čtyřleté omezení. O tom ale Mads nevěděl. Protože předtím čtyři roky pobíral stipendium ve Spojených státech, v Nizozemsku již na něj neměl nárok.

Časté otázky

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: