Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 14/09/2017

Školné a finanční pomoc

Školné a stipendia

Výše poplatků za studium na vysoké školeEnglish se v Evropě liší stát od státu. V některých zemích EU je přijetí na vysokou školu zdarma, v jiných může být vysokoškolské studium drahou záležitostí. Finanční podpora ve formě stipendií, příspěvků a půjček je v každé zemi udělována na základě odlišných kritérií.

Přehled školného a stipendií

Jste-li občanem EU studujícím na zahraniční vysoké škole v jiném členském státu EU, vztahují se na vás tyto podmínky:

 • Neměli byste platit vyšší školné než občané dané země.
 • Máte nárok na táž stipendia na pokrytí školného jako občané dané země.

Pozor - to se ne vždy vztahuje na podporu nebo příspěvky na uhrazení životních nákladů a na půjčky. Některé země nicméně udělují příspěvky na uhrazení životních nákladů i zahraničním studentům.

Zahraniční studenti s trvalým pobytem

Ke získání příspěvku na uhrazení životních nákladů nemusíte být vždy občanem dané země. Stačí, pokud na jejím území žijete alespoň pět let. Pak máte nárok na podporu za stejných podmínek jako její státní příslušníci.

Možnosti získání finanční podpory v jednotlivých státech

Evropská komise neodpovídá za obsah uvedených internetových stránek.

Zajímá mě:

Zvolite zemi:

 • RakouskoDeutschEnglish [740 KB]
 • Belgie - Vlámské English
 • Belgie - FrancouzskéEnglish
 • Chorvatsko English
 • Kypr hrvatski English
 • Česká republika English
 • Dánsko English
 • Estonsko English
 • Finsko English
 • Francie español français English
 • Německo English español Deutsch
 • Řecko English
 • Maďarsko magyar
 • Island English
 • Irsko English [2 MB]
 • Itálie English
 • Lotyšsko English
 • Lichtenštejnsko Deutsch English
 • Litva hrvatski English
 • Lucembursko français
 • MaltaEnglish
 • Nizozemsko English
 • NorskoEnglish
 • Polsko polski
 • Portugalsko English
 • RumunskoEnglishromână
 • Slovensko English
 • Slovinsko Slovenščina English
 • Španělsko Deutsch español English
 • Švédsko English
 • Spojené království English

Přehled a srovnání hlavních příspěvků a stipendií v zemích EU English (a mimo EU).

Informace o stipendiích udělovaných na studium v zahraničí vám také poskytne ministerstvo školství vašeho státu.

Pokud se rozhodnete studovat v zahraničí, je možné, že budete mít nárok získat od svého státu příspěvek na uhrazení životních nákladů. Tato možnost je v kompetenci orgánů vašeho státu. Tyto příspěvky se však udělují pouze na omezenou dobu.

Typická situace

Je třeba znát podmínky udělování stipendií

Mads z Dánska studoval čtyři roky ve Spojených státech a pak si naplánoval dvouletý studijní pobyt v Anglii, kde chtěl získat titul M.A. V té době dánská vláda poskytovala dánským studentům pouze stipendia nepřesahující dobu trvání šesti let. Pro studenty, kteří studovali mimo území Dánska, existovalo navíc čtyřleté omezení. O tom ale Mads nevěděl. Protože předtím čtyři roky pobíral stipendium ve Spojených státech, v Británii již na něj neměl nárok.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství