Podnikání
Poslední kontrola: 04/01/2021

Doklady a administrativní formality

Týká se vás brexit?

Ověřování kopií a překladů

Orgány mohou požádat o ověřené kopie nebo překlady klíčových dokladů, jimiž můžete prokázat pravost vašich dokumentů, např. osvědčení o vaší kvalifikaci.

Pozor!

Úřady mají povinnost akceptovat ověřené překlady z jiných zemí EU. Nemohou po vás naopak požadovat ověřený překlad vašeho občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiných dokumentů, které nesouvisejí s vaší kvalifikací.

Jazykové zkoušky

Hostitelská země po vás může požadovat určitý stupeň znalosti jazyka či jazyků dané země, zvláště pokud je taková znalost důležitá pro výkon vaší profese. Jazykové požadavky však nesmějí překročit rámec toho, co je objektivně nezbytné k výkonu povolání.

Pozor!

Pokud jazykové znalosti nejsou součástí vaší kvalifikace, žádost o uznání vaší odborné kvalifikace a požadavek na doložení jazykových znalostí spolu nesouvisejí. Uznání vaší odborné kvalifikace tedy nemůže být odmítnuto nebo odloženo kvůli nedostatečným jazykovým znalostem.

Co se považuje za dostatečný důkaz jazykových znalostí

Pro účely prokázání jazykových znalostí postačuje jeden z těchto dokumentů:

Pokud nemůžete předložit žádný z těchto dokumentů, můžete být požádáni, abyste absolvovali pohovor nebo zkoušku (ústní a/nebo písemnou).

Než začnete pracovat

Poté, co úřady uznají vaši kvalifikaci, musí vám také povolit používat akademický titul, který jste měli ve své zemi, případně jeho zkrácenou podobu v jazyce vaší země, jakož i titul, kterým se vaše povolání označuje v hostitelské zemi.

Je-li vaše povolání v zemi, v níž chcete pracovat, regulováno ze strany sdružení nebo organizace (jak je tomu často v případě právníků či lékařů), budete se muset stát členem tohoto sdružení či organizace, abyste mohli titul označující vaše povolání používat.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: