L-aħħar verifika : 09/03/2018

Korpi professjonali u rekwiżiti lingwistiċi

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

Titli / assoċjazzjonijiet professjonali

Ladarba l-kwalifiki tiegħek jiġu rikonoxxuti, l-awtoritajiet iridu jħalluk tuża t-titlu akkademiku li kellek fil-pajjiż ta' appartenenza tiegħek, u possibilment tintuża kemm il-forma mqassra, kif ukoll it-titlu professjonali fil-pajjiż il-ġdid tiegħek.

Jekk il-professjoni tiegħek hija regolata minn assoċjazzjoni jew organizzazzjoni fil-pajjiż fejn tixtieq taħdem, se jkollok issir membru qabel ma tkun tista' tuża t-titlu professjonali.

Qabel ma tapplika biex ikollok ir-rikonoxximent tal-kwalifiki tiegħek, aqra l- gwida tal-UE dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali.

It-testijiet tal-lingwa

Hemm iċ-ċans li l-pajjiż il-ġdid tiegħek jitolbok turi li diġà għandek xi għarfien tal-lingwa(i) nazzjonali.

Kull rekwiżit lingwistiku għandu jkollu skop wieħed biss — li jiżgura li inti taf biżżejjed biex tkun tista' taħdem fil-professjoni magħżula tiegħek fil-pajjiż il-ġdid tiegħek.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: