L-aħħar verifika: 17/02/2023

Pagament tard

Jekk in-negozju tiegħek ipprovda oġġetti jew servizzi lil klijent (skont it-termini tal-kuntratt kummerċjali) u int ma rċevejtx il-pagament tagħhom sad-data tal-iskadenza miftiehma, int intitolat tirċievi l- imgħax u l-kumpens fuq il-pagament li hu dovut lilek.

Dan japplika għat-tranżazzjonijiet kummerċjali tiegħek kollha ma' negozji oħrajn (inklużi kummerċjanti uniċi, bil-kundizzjoni li qed jaġixxu fl-attività ekonomika jew professjonali indipendenti tagħhom) u l-awtoritajiet pubbliċi.

Twissija

Dawn ir-regoli u dawk fil-passi li ġejjin ma japplikawx:

  • fil-każ ta' proċedimenti ta' insolvenza (inklużi proċedimenti mmirati għar-ristrutturar ta' dejn)
  • għal pagamenti ta' kumpens għal danni (pereżempju minn kumpaniji tal-assigurazzjoni)

Mur direttament fil- kalkulatur tal-imgħax biex tara kemm int dovut jew biex tagħżel is-sitwazzjoni tiegħek hawn taħt.

Għandi flus dovuti lili minn

Negozju ieħor dovut flus lili

Awtorità pubblika dovuta flus lili

Konsumatur hu dovut flus lili

Ma tistax titlob imgħax fuq pagament tard fi tranżazzjonijiet ma' konsumaturi. Jekk għandek kwistjoni ma' konsumatur, ir-regoli ta' hawn fuq ma japplikawx. Għal aktar informazzjoni dwar kwistjonijiet mal-konsumaturi, ara:

In-negozju tiegħi hu bbażat f' pajjiż tal-UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE) u jien dovut flus minn negozju li jopera fl- istess pajjiż bħali

Ikkalkula l-imgħax dovut

Jekk inti tkun issodisfajt l-obbligi kuntrattwali u legali tiegħek u l-klijent hu responsabbli għad-dewmien (jiġifieri, mhux minħabba ċirkustanzi lil hinn mill-kontroll tiegħu) int intitolat titlob l-imgħax għal pagament tard u l-kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru.

Meta hu dovut l-imgħax?

L-imgħax hu dovut mill-jum wara d-data dovuta stabbilita fil-kuntratt.

Jekk ma ffissajtx perjodu ta' pagament fil-kuntratt, l-imgħax isir awtomatikament pagabbli 30 jum kalendarju wara li l-klijent jirċievi l-invoice tiegħek jew talba ta' pagament.

Jekk ma tafx meta waslet l-invoice, tista' titlob imgħax 30 jum kalendarju wara li pprovdejt is-servizz u/jew prodotti tiegħek.

Jekk tibgħat l-invoice lill-klijent qabel ma tipprovdi s-servizz u/jew prodott tiegħek, il-perjodu jibda biss wara l-kunsinna.

Kemm għandu jiżdied imgħax?

Inti tista' titlob ir-rata tal-imgħax għal pagament tard kif miftiehem fil-kuntratt. Jekk ma kienet miftiehma ebda rata, tapplika r-rata statutorja.

Rati ta' mgħax statutorji għal kull pajjiż

Pajjiż tal-UE 1 ta’ Jannar 2023 - 30 ta’ Ġunju 2023
L-Awstrija 11,08
Il-Belġju 10,50
Il-Bulgarija 10.00
Il-Kroazja 10,50
Ċipru 10,50
Iċ-Ċekja 15.00
Id-Danimarka 9,90
L-Estonja 10,50
Il-Finlandja 10,50
Franza 12,50
Il-Ġermanja 10,62
Il-Greċja 10,50
L-Ungerija 21,00
L-Irlanda 10,50
L-Italja 10,50
Il-Latvja 10,50
Il-Litwanja 10,50
Il-Lussemburgu 10,50
Malta 10,50
In-Netherlands 12,00
Il-Polonja (settur tas-saħħa) 14,75
Il-Polonja (setturi oħra) 16,75
Il-Portugall 10,50
Ir-Rumanija 15,00
Is-Slovakkja 10,50
Is-Slovenja 10,50
Spanja 10,50
L-Iżvezja 11,00

Uża l-kalkulatur tagħna biex tiskopri kemm imgħax int intitolat li titlob.

Kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru

Flimkien mal-imgħax dovut, int intitolat li titlob ħlas ta' kumpens b'rata fissa ta' EUR 40 (jew ekwivalenti) għal kull invoice mħallsa tard (f'ċerti pajjiżi tal-UE l-ammont għandu mnejn ikun ogħla, ikkalkulat skont il-valur tal-invoice tiegħek).

Jekk l-ispejjeż li ġarrabt biex tirkupra d-dejn tiegħek jaqbżu dan il-valur, jista' jintalab kumpens addizzjonali raġonevoli (jiġifieri spejjeż amministrattivi, ħlas għall-ġbir ta' djun jew spejjeż biex tqabbad avukat).

VAT

Inti żżomm imgħax fuq l-ammont gross tad-dejn (inkluża l-VAT), iżda ma tħallasx il-VAT fuq l-imgħax.

Kif tirkupra d-dejn tiegħek

In-negozju tiegħi hu bbażat f' pajjiż tal-UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE) u jien dovut flus minn negozju li jopera f' pajjiż tal-UE (F'dan il-każ, it-28 stat membru tal-UE + l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera) differenti minn tiegħi.

Il-kuntratti huma regolati mil-liġi magħżula mill-partijiet involuti. Għalhekk għandek tiċċekkja liema liġi tirregola l-kuntratt tiegħek.

Jekk ma saret ebda għażla speċifika meta ffirmajt il-kuntratt, ir-regoli dwar il-pagamenti tard huma regolati mil-liġi tal-pajjiż li fih il-kreditur għandu r-residenza abitwali tiegħu.

Din ir-regola hi l-istess kemm għall-bejgħ ta' oġġetti kif ukoll għall-provvediment ta' servizzi.

Twissija

Jekk il-kuntratt tiegħek hu ggvernat mil-liġijiet ta' pajjiżi mhux tal-UE, ir-regoli segwenti għandu mnejn ma japplikawx .

Ikkalkula l-imgħax dovut

Jekk inti tkun issodisfajt l-obbligi kuntrattwali u legali tiegħek u l-klijent hu responsabbli għad-dewmien (jiġifieri, mhux minħabba ċirkustanzi lil hinn mill-kontroll tiegħu) int intitolat titlob l-imgħax għal pagament tard u l-kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru.

Meta hu dovut l-imgħax?

L-imgħax hu dovut mill-jum wara d-data dovuta stabbilita fil-kuntratt.

Jekk ma ffissajtx perjodu ta' pagament fil-kuntratt, l-imgħax isir awtomatikament pagabbli 30 jum kalendarju wara li l-klijent jirċievi l-invoice tiegħek jew talba ta' pagament.

Jekk ma tafx meta waslet l-invoice, tista' titlob imgħax 30 jum kalendarju wara li pprovdejt is-servizz u/jew prodotti tiegħek.

Jekk tibgħat l-invoice lill-klijent qabel ma tipprovdi s-servizz u/jew prodott tiegħek, il-perjodu jibda biss wara l-kunsinna.

Kemm għandu jiżdied imgħax?

Inti tista' titlob ir-rata tal-imgħax għal pagament tard kif miftiehem fil-kuntratt. Jekk ma kienet miftiehma ebda rata, tapplika r-rata statutorja.

Rati ta' mgħax statutorji għal kull pajjiż

Pajjiż tal-UE 1 ta’ Jannar 2023 - 30 ta’ Ġunju 2023
L-Awstrija 11,08
Il-Belġju 10,50
Il-Bulgarija 10.00
Il-Kroazja 10,50
Ċipru 10,50
Iċ-Ċekja 15.00
Id-Danimarka 9,90
L-Estonja 10,50
Il-Finlandja 10,50
Franza 12,50
Il-Ġermanja 10,62
Il-Greċja 10,50
L-Ungerija 21,00
L-Irlanda 10,50
L-Italja 10,50
Il-Latvja 10,50
Il-Litwanja 10,50
Il-Lussemburgu 10,50
Malta 10,50
In-Netherlands 12,00
Il-Polonja (settur tas-saħħa) 14,75
Il-Polonja (setturi oħra) 16,75
Il-Portugall 10,50
Ir-Rumanija 15,00
Is-Slovakkja 10,50
Is-Slovenja 10,50
Spanja 10,50
L-Iżvezja 11,00

Uża l-kalkulatur tagħna biex tiskopri kemm imgħax int intitolat li titlob.

Kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru

Flimkien mal-imgħax dovut, int intitolat li titlob ħlas ta' kumpens b'rata fissa ta' EUR 40 (jew ekwivalenti) għal kull invoice mħallsa tard (f'ċerti pajjiżi tal-UE l-ammont għandu mnejn ikun ogħla, ikkalkulat skont il-valur tal-invoice tiegħek).

Jekk l-ispejjeż li ġarrabt biex tirkupra d-dejn tiegħek jaqbżu dan il-valur, jista' jintalab kumpens addizzjonali raġonevoli (jiġifieri spejjeż amministrattivi, ħlas għall-ġbir ta' djun jew spejjeż biex tqabbad avukat).

Kif tirkupra d-dejn tiegħek

In-negozju tiegħi hu bbażat f' pajjiż tal-UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE) u jien dovut flus minn awtorità pubblika li topera fl-istess pajjiż bħali.

Ikkalkula l-imgħax dovut

Jekk inti tkun issodisfajt l-obbligi kuntrattwali u legali tiegħek u l-klijent hu responsabbli għad-dewmien (jiġifieri, mhux minħabba ċirkustanzi lil hinn mill-kontroll tiegħu) int intitolat titlob l-imgħax għal pagament tard u l-kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru.

Meta hu dovut l-imgħax?

L-imgħax hu dovut mill-jum wara d-data dovuta stabbilita fil-kuntratt.

Jekk ma ffissajtx perjodu ta' pagament fil-kuntratt, l-imgħax isir awtomatikament pagabbli 30 jum kalendarju wara li l-klijent jirċievi l-invoice tiegħek jew talba ta' pagament.

Jekk ma tafx meta waslet l-invoice, tista' titlob imgħax 30 jum kalendarju wara li pprovdejt is-servizz u/jew prodotti tiegħek.

Jekk tibgħat l-invoice lill-klijent qabel ma tipprovdi s-servizz u/jew prodott tiegħek, il-perjodu jibda biss wara l-kunsinna.

Kemm għandu jiżdied imgħax?

Inti tista' titlob l-imgħax bir-rata statutorja.

Rati ta' mgħax statutorji għal kull pajjiż

Pajjiż tal-UE 1 ta’ Jannar 2023 - 30 ta’ Ġunju 2023
L-Awstrija 11,08
Il-Belġju 10,50
Il-Bulgarija 10.00
Il-Kroazja 10,50
Ċipru 10,50
Iċ-Ċekja 15.00
Id-Danimarka 9,90
L-Estonja 10,50
Il-Finlandja 10,50
Franza 12,50
Il-Ġermanja 10,62
Il-Greċja 10,50
L-Ungerija 21,00
L-Irlanda 10,50
L-Italja 10,50
Il-Latvja 10,50
Il-Litwanja 10,50
Il-Lussemburgu 10,50
Malta 10,50
In-Netherlands 12,00
Il-Polonja (settur tas-saħħa) 14,75
Il-Polonja (setturi oħra) 16,75
Il-Portugall 10,50
Ir-Rumanija 15,00
Is-Slovakkja 10,50
Is-Slovenja 10,50
Spanja 10,50
L-Iżvezja 11,00

Uża l-kalkulatur tagħna biex tiskopri kemm imgħax int intitolat li titlob.

Kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru

Flimkien mal-imgħax dovut, int intitolat li titlob ħlas ta' kumpens b'rata fissa ta' EUR 40 (jew ekwivalenti) għal kull invoice mħallsa tard (f'ċerti pajjiżi tal-UE l-ammont għandu mnejn ikun ogħla, ikkalkulat skont il-valur tal-invoice tiegħek).

Jekk l-ispejjeż li ġarrabt biex tirkupra d-dejn tiegħek jaqbżu dan il-valur, jista' jintalab kumpens addizzjonali raġonevoli (jiġifieri spejjeż amministrattivi, ħlas għall-ġbir ta' djun jew spejjeż biex tqabbad avukat).

Kif tirkupra d-dejn tiegħek

N.B. Jekk il-pagamenti minn awtorità pubblika huma sistematikament tard, tista' wkoll tissottometti lment uffiċjali lill-Kummissjoni Ewropea.

In-negozju tiegħi hu bbażat f' pajjiż tal-UE (F'dan il-każ, is-27 Stat Membru tal-UE) u jien dovut flus minn awtorità pubblika li topera f' pajjiż tal-UE (F'dan il-każ, it-28 stat membru tal-UE + l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera) differenti minn tiegħi.

Il-kuntratti huma regolati mil-liġi magħżula mill-partijiet involuti. Għalhekk għandek tiċċekkja liema liġi tirregola l-kuntratt tiegħek.

Ikkalkula l-imgħax dovut

Jekk inti tkun issodisfajt l-obbligi kuntrattwali u legali tiegħek u l-klijent hu responsabbli għad-dewmien (jiġifieri, mhux minħabba ċirkustanzi lil hinn mill-kontroll tiegħu) int intitolat titlob l-imgħax għal pagament tard u l-kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru.

Meta hu dovut l-imgħax?

L-imgħax hu dovut mill-jum wara d-data dovuta stabbilita fil-kuntratt.

Jekk ma ffissajtx perjodu ta' pagament fil-kuntratt, l-imgħax isir awtomatikament pagabbli 30 jum kalendarju wara li l-klijent jirċievi l-invoice tiegħek jew talba ta' pagament.

Jekk ma tafx meta waslet l-invoice, tista' titlob imgħax 30 jum kalendarju wara li pprovdejt is-servizz u/jew prodotti tiegħek.

Jekk tibgħat l-invoice lill-klijent qabel ma tipprovdi s-servizz u/jew prodott tiegħek, il-perjodu jibda biss wara l-kunsinna.

Kemm għandu jiżdied imgħax?

Inti tista' titlob l-imgħax bir-rata statutorja.

Rati ta' mgħax statutorji għal kull pajjiż

Pajjiż tal-UE 1 ta’ Jannar 2023 - 30 ta’ Ġunju 2023
L-Awstrija 11,08
Il-Belġju 10,50
Il-Bulgarija 10.00
Il-Kroazja 10,50
Ċipru 10,50
Iċ-Ċekja 15.00
Id-Danimarka 9,90
L-Estonja 10,50
Il-Finlandja 10,50
Franza 12,50
Il-Ġermanja 10,62
Il-Greċja 10,50
L-Ungerija 21,00
L-Irlanda 10,50
L-Italja 10,50
Il-Latvja 10,50
Il-Litwanja 10,50
Il-Lussemburgu 10,50
Malta 10,50
In-Netherlands 12,00
Il-Polonja (settur tas-saħħa) 14,75
Il-Polonja (setturi oħra) 16,75
Il-Portugall 10,50
Ir-Rumanija 15,00
Is-Slovakkja 10,50
Is-Slovenja 10,50
Spanja 10,50
L-Iżvezja 11,00

Uża l-kalkulatur tagħna biex tiskopri kemm imgħax int intitolat li titlob.

Kumpens għall-ispejjeż ta' rkupru

Flimkien mal-imgħax dovut, int intitolat li titlob ħlas ta' kumpens b'rata fissa ta' EUR 40 (jew ekwivalenti) għal kull invoice mħallsa tard (f'ċerti pajjiżi tal-UE l-ammont għandu mnejn ikun ogħla, ikkalkulat skont il-valur tal-invoice tiegħek).

Jekk l-ispejjeż li ġarrabt biex tirkupra d-dejn tiegħek jaqbżu dan il-valur, jista' jintalab kumpens addizzjonali raġonevoli (jiġifieri spejjeż amministrattivi, ħlas għall-ġbir ta' djun jew spejjeż biex tqabbad avukat).

Kif tirkupra d-dejn tiegħek

N.B. Jekk il-pagamenti minn awtorità pubblika huma sistematikament tard, tista' wkoll tissottometti lment uffiċjali lill-Kummissjoni Ewropea.

Kalkulatur tal-imgħax

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Tista’ tuża wkoll l-faċilità għas-sejbien tas-servizzi tal-assistenza biex issib l-għajnuna t-tajba għalik.

Ikkondividi din il-paġna: