L-aħħar verifika: 03/09/2020

Riċetti tat-tabib barra pajjiżek: spejjeż u rimborżi

Il-Brexit affettwak?

Meta tixtri mediċini bir-riċetta tat-tabib f'pajjiż ieħor, jista' jagħti l-każ li jkollok tħallasha kollha int mill-ewwel, avolja kieku f'pajjiżek ma tħallasx. Jekk tkun intitolat għal rimborż tista' titolbu mal-assiguratur tas-saħħa tiegħek meta tmur lura f'pajjiżek.

Dan jiddependi fuq il-kopertura tal-kura tas-saħħa tiegħek u r-regoli tal-pajjiż tal-UE li tkun qed iżżur.

Kif tuża l-EHIC fl-ispiżerija

Il- Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) tintitolak biex tirċievi l-kura meħtieġa bl-istess drittijiet għall-kura tas-saħħa bħan-nies assigurati fil-pajjiż fejn tinsab. Jekk għandek riċetta tat-tabib mill-pajjiż fejn tinsab, għandek tippreżentaha flimkien mal-EHIC meta tmur fl-ispiżerija.

Dan ifisser li inti ser tħallas l-istess rata fl-ispiżerija bħal xi ħadd li kien assigurat u li jgħix f'dak il-pajjiż. F'xi pajjiżi tal-UE dan jista' jfisser li int mhu se tħallas xejn, filwaqt li f'oħrajn jista' jkun li jkollok tħallas ċertu ammont tal-prezz tal-mediċina fuq ir-riċetta tat-tabib.

Jekk ma għandekx EHIC jew għandek riċetta transkonfinali

Probabbilment se jkollok tħallas il-prezz sħiħ tal-prodott miktub fir-riċetta tat-tabib fl-ispiżerija jekk:

Kun ċert li tistaqsi l-ispiżerija għal irċevuta. Imbagħad, għandek titlob rimborż mingħand l-assiguratur tiegħek meta tmur lura pajjiżek.

Storja bħala eżempju

Hemm mnejn ikollok tħallas għall-mediċini bir-riċetta tat-tabib tiegħek

Federica għandha riċetta mingħand it-tabib tagħha fl-Italja għal mediċina tal-allerġiji li hija tqis li tista' tiġi bżonn matul vaganza tas-sajf tagħha fi Franza. Fl-Italja tingħata l-mediċina mingħajr ħlas.

Waqt il-btala tagħha fi Franza, Federica tieħu r-riċetta Taljana tagħha biex tikseb il-mediċina tal-allerġiji tagħha. Hi sorpriża li l-ispiżjar talabha biex tħallas EUR 25 għall-mediċina tagħha.

Jekk ikollok riċetta tat-tabib minn pajjiż ieħor tal-UE u int trid tixtriha barra pajjiżek, x'aktarx ikollok tħallas il-prezz sħiħ tal-mediċina fl-ispiżerija. Madankollu, inti tista' tkun intitolat għal rimborż meta tasal lura f'pajjiżek.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: