Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 15/02/2019

Validità tal-assigurazzjoni tal-karozza fl-UE

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Il-validità tal-assigurazzjoni obbligatorja u fakultattiva

Meta tirreġistra karozza fi kwalunkwe pajjiż tal-UE, għandek tinxurjaha għar- responsabbiltà ta' terzi. Din l- assigurazzjoni obbligatorja hija valida fil-pajjiżi l-oħra kollha tal-UE. Din tkoprik jekk ikollok aċċident li jikkawża ħsara fuq proprjetà jew jekk xi ħadd minbarra s-sewwieq iweġġa'. Din ma tkoprix spejjeż oħra (eż. l-ispejjeż ta' tiswijiet lill-vettura tiegħek).

Tista' takkwista wkoll assigurazzjoni addizzjonali, fakultattiva, imsejħa responsabbiltà tal-ewwel parti, li tkopri riskji oħra. Din l-assigurazzjoni testendi l-kopertura tiegħek (eż. għal korrimenti lis-sewwieq, ħsara lill-vettura tiegħek, serq tal-vettura tiegħek/il-kontenuti tagħha, vandaliżmu, u assistenza legali).

Ma hemmx regoli tal-UE dwar l-assigurazzjoni addizzjonali fakultattiva tal-karozza. Ara t-termini u l-kundizzjonijiet mal-assiguratur lokali tiegħek qabel ma ssiefer. L-assiguraturi jistgħu japplikaw regoli differenti f'kull pajjiż. Għalhekk, l-assigurazzjoni tista' tkun limitata biż-żmien (eż. xahar barra l-pajjiż) jew bid-distanza (eż. 150 km mill-fruntieri ta' pajjiżek), jew tista' teskludi xi pajjiżi għal ċerti tipi ta' riskji (bħal serq).

L-assigurazzjoni tal-karozza tiegħek fil-pajjiż ospitanti

Għandek tirreġistra l-karozza tiegħek fil-pajjiż li normalment tgħix fih. Ma għandekx għalfejn tirreġistra l-karozza tiegħek fil-pajjiż li qed jospitak jekk tista' turi li int qed toqgħod hemm temporanjament biss eż. bħala student.

Meta tirreġistra, ikollok tippreżenta prova li għandek kopertura ta' assigurazzjoni.

L-awtoritajiet tar-reġistrazzjoni tal-karozzi għandhom jaċċettaw il-kopertura tal-assigurazzjoni minn kwalunkwe kumpanija tal-assigurazzjoni:

Jekk se tiċċaqlaq lejn pajjiż ieħor tal-UE trid terġa' tirreġistra l-karozza tiegħek u trid tiċċekkja mal-kumpanija tal-assigurazzjoni jekk il-kuntratt attwali tiegħek ikunx validu fil-pajjiż li se tgħix fih.

Fil-prinċipju, tista' wkoll tinxurja l-karozza tiegħek f'pajjiż tal-UE differenti mill-pajjiż ta' residenza tiegħek. Iżda ftakar li trid tiċċekkja jekk il-kumpanija tal-assigurazzjoni toffrix servizzi internazzjonali.

Storja bħala eżempju

L-assigurazzjoni minn pajjiżi hija valida barra?

Lazlo, li huwa mis-Slovenja, mar jgħix l-Irlanda, hu ħa miegħu l-karozza tiegħu, li għaliha għandu polza ta' assigurazzjoni standard Slovena.

Ladarba jasal l-Irlanda, hu jrid jirreġistra l-karozza tiegħu mal-awtoritajiet Irlandiżi u jrid jara jistax isuq bl-assigurazzjoni Slovena tiegħu. Jekk dan mhux il-każ, ikollu jagħmel assigurazzjoni ġdida fl-Irlanda.

Sib aktar informazzjoni dwar ir-regolamenti nazzjonali li jikkonċernaw l-assigurazzjoni tal-karozza

Agħżel il-pajjiż
 • il-Litwanjaltenlt
 • il-Lussemburguludeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlennl
 • il-Polonjaplenpl
 • il-Portugallptenpt
 • il-Ġermanjadedeen
 • in-Norveġjanoen
 • ir-Renju Unitgben
 • ir-Rumanijaroenro
 • is-Slovakkjaskensk
 • is-Slovenjasi

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tas-siti web esterni.

Assigurazzjoni ġdida barra pajjiżek

Jekk il-kuntratt kurrenti tiegħek mhux validu fil-pajjiż fejn sejjer tgħix, jew jiskadi jekk terġa' tirreġistra l-karozza tiegħek hemmhekk, tista' tikkuntattja l-uffiċċji nazzjonali tal-kard ħadra / iċ-ċentri għall-informazzjoni biex tistaqsi dwar il-kumpaniji li joffru assigurazzjoni fuq il-karozzi f'dak il-pajjiż.

Primjums tal-assigurazzjoni u rekord tal-klejms

Il-primjums tal-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur huma differenti minn pajjiż tal-UE għal ieħor, l-aktar minħabba d-differenzi fil-liġijiet kuntrattwali nazzjonali, il-valutazzjonijiet tar-riskju u skemi ta' kumpens jew amministrazzjoni tal-klejms internazzjonali kumplessi u li jiswew ħafna flus.

F'xi pajjiżi tal-UE ir-rekord tal-klejms tiegħek jista' jaffettwa l-primjums tal-assigurazzjoni tiegħek. Jista' jkun li smajt bis-sistemi ta' no-claims discount, no-claims bonus jew bonus-malus. Jekk ma tiddikjarax klejms matul is-sena, l-assiguratur tiegħek jista' jagħtik skont meta ġġedded il-kuntratt tiegħek. Iżda jekk tagħmel klejm, tista' tintalab tħallas aktar.

Tista' titlob lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek meta trid biex tingħata rekord tal-klejms tiegħek tal-aħħar ħames snin. Għandhom jagħtuk dan fi 15-il ġurnata.

Iżda jekk jeħtieġlek tinxurja l-karozza f' pajjiż ieħor tal-UE, il-kumpanija tal-assigurazzjoni l-ġdida mhix obbligata li tqis ir-rekord tal-klejms preċedenti tiegħek (jew kwalunkwe tnaqqis li tista' tkun eliġibbli għalih) meta jkun ikkalkulat il-primjum tiegħek.

Iżda xi assiguraturi jistgħu jqisu r-rekord tal-klejms tiegħek, għalhekk dejjem fittex kumpaniji differenti.

Storja bħala eżempju

Għandi rekord tajjeb għas-sewqan f'pajjiżi. Għaliex il-kumpanija tal-assigurazzjoni fil-pajjiż barrani qed titlobni biex inħallas primjum ogħla?

Rosa hi mill-Italja u reċentement marret tgħix fi Franza. Kienet ilha ssuq għal 10 snin mingħajr ebda klejm u b'hekk il-primjums għall-assigurazzjoni Taljana tagħha kienu relattivament irħas.

Diversi kumpaniji tal-assigurazzjoni Franċiżi rrifjutaw li jqisu r-rekord ta' Rosa fl-Italja, għalhekk hi daret ftit sakemm sabet waħda li kienet lesta li tagħmel dan – li għamlithielha possibbli li takkwista assigurazzjoni irħas.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: