L-aħħar verifika: 24/01/2019

It-taxxi

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

M'hemmx regoli li japplikaw fl-UE kollha u li jgħidu kif ċittadini tal-UE li jgħixu, jaħdmu jew iqattgħu ż-żmien barra minn pajjiżhom għandhom jiġu ntaxxati fuq id-dħul ta' flus tagħhom - li jorigina minn pagi, pensjonijiet, benefiċċji, proprjetà, suċċessjonijiet u donazzjonijiet, jew kwalunkwe sors ieħor.

Jeżistu biss liġijiet nazzjonali u ftehimiet bilaterali dwar tassazzjoni bejn il-pajjiżi - u dawn ma jkoprux l-eventwalitajiet kollha u jvarjaw sew.

Madankollu, hemm xi prinċipji bażiċi li japplikaw f'ħafna każijiet għal persuni li jqattgħu perjodu f'pajjiżi tal-UE li mhumiex pajjiżhom:

Taxxi oħrajn

Għal tagħrif dwar taxxi fuq dħul mhux iggwadanjat fil-pajjiż fejn inti resident taxxabbli (p.e. taxxi fuq proprjetà, taxxi lokali, taxxi fuq għotjiet u wirt, eċċ.) ikkonsulta l- uffiċċju lokali tat-taxxafrdeen.

Ikkondividi din il-paġna: