Laatste controle: 24/01/2019

Belastingen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

Er zijn geen EU-regels voor de belasting op het inkomen (salarissen, pensioenen, toelagen, bezit, erfenissen, donaties of andere bronnen) van EU-onderdanen die kortere of langere tijd buiten hun land van herkomst wonen of werken.

Er bestaan alleen nationale wetten en bilaterale belastingverdragen tussen landen. Bovendien dekken die niet alle mogelijke situaties en kunnen ze onderling behoorlijk verschillen.

In de meeste gevallen gelden echter wel bepaalde basisbeginselen:

Andere belastingen

Voor informatie over belastingen op het inkomen uit vermogen in het land van uw fiscale woonplaats (bijv. onroerendgoedbelasting, lokale belastingen, schenkings- en successierechten, enz.) kunt u contact opnemen met de belastingdienstfrdeen.

Deze bladzijde delen: