Laatste controle: 10/02/2020

Bescherming van databanken

Getroffen door de brexit?

Uw rechten

Als u een databank heeft ontwikkeld die langs elektronische of andere weg toegankelijk is, kunt u mogelijk aanspraak maken op bescherming van de inhoud en/of structuur ervan.

Als uw databank zowel aan de eisen van het auteursrecht als aan die voor bescherming sui generis voldoet, kunnen beide naast elkaar van toepassing zijn.

Bescherming van uw oorspronkelijke databank via het auteursrecht

Als uw databank een "oorspronkelijke intellectuele schepping" is, wordt deze beschermd door het auteursrecht, dat u exclusieve rechten (Als houder van het recht op de intellectuele eigendom van de databankstructuur kunt u anderen verbieden deze structuur te gebruiken.) verleend op de reproductie, aanpassing en verspreiding van de databank of varianten daarvan. Het auteursrecht beschermt de structuur van uw databank, niet de inhoud ervan.

Bescherming sui generis

Als de structuur van uw databank geen "oorspronkelijke schepping" is, kan de inhoud ervan worden beschermd door het recht sui generis (Een recht dat weerspiegelt dat u in de samenstelling van de databank heeft moeten investeren, ook als er geen sprake is van een creatief aspect in de zin van het auteursrecht) .

Het recht sui generis geldt alleen als u of de maker van de databank onderdaan of ingezetene van een EU-land is. U geniet alleen sui generis-bescherming als u kunt aantonen dat u een aanzienlijke investering (in financieel, technisch en/of menselijk opzicht) heeft moeten doen om de inhoud van de databank te verzamelen, controleren of presenteren.

Het sui generis-recht beschermt de inhoud van uw databank. U of de maker van de databank kunnen voorkomen dat de inhoud van de databank of een substantieel deel ervan wordt opgevraagd en/of hergebruikt. Wanneer u een databank ontwikkelt die aan de eisen voor sui generis-bescherming voldoet, heeft u automatisch recht op bescherming gedurende 15 jaar, gerekend vanaf de datum waarop de databank is gemaakt of voor het eerst toegankelijk was voor het publiek.

Voorbeeld

Karoline en Frederik runnen een juridisch adviesbureau in Denemarken. Zij willen een elektronische databank ontwikkelen met jurisprudentie. Ze halen de informatie uit uiteenlopende externe bronnen, iets wat hun maanden werk kost. Nu de databank compleet is, willen Karoline en Frederik deze verkopen en ze kunnen het sui generis-recht claimen, wat betekent dat ze anderen 15 jaar lang kunnen verbieden substantiële delen van de inhoud van hun databank op te vragen of te hergebruiken. Maar het opvragen of gebruiken van informatie over een individuele zaak of van niet-aanzienlijke delen van de jurisprudentie blijft gewoon toegestaan.

Meer informatie vindt u op de webpagina over bescherming van databankenen van de Europese helpdesk intellectuele-eigendomsrechten (EHD)en .

Gerelateerde onderwerpen

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese IPR-helpdesk

Gratis advies en opleiding over beheer van intellectuele eigendom voor door de EU gecofinancierde projecten of transnationale zakelijke overeenkomsten.

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: